Pitkän aikavälin taloudelliset päämäärämme ja saavutuksemme

  2012 2013 2014

 

2015  

2016 2017 Pitkän aikavälin päämäärä
Orgaaninen kasvu 3% 3% 6% 4% 4% 3%

5+%

Käyttökateprosentti 10,9%  11,2% 11,6% 12,5% 13,3% 13,0% 14+%
Liikevoittoprosentti 7,0% 7,4% 7,8% 8,7% 9,4% 9,0% 10+%
Sijoitetun pääoman tuotto 12,6% 12,1% 12,6% 14,7% 14,7% 13,6% 15+%
Oman pääoman tuotto 15,8% 15,8% 16,1% 18,1% 17,7% 17,0% 18%
Investointien suhde käyttökatteeseen 37% 50% 49% 43% 52% 55% 40%
Nettovelan suhde käyttökatteeseen 1,6 1,6 1,0 1,6 1,8 1,8 2-3
Vapaa rahavirta (milj. euroa) 103 56 65 91 100 56 150
Osinkosuhde 47% 47% 47% 40% 40% n/a 40-50%

 

Orgaanisen kasvun lisäksi Huhtamäki tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 5 %:n kasvua yritysostojen kautta (keskimäärin vuositasolla).