Polina Yukhno

Business Development Manager

+7 495 783 37 31 (2308)
polina.yukhno@huhtamaki.com

Maksim Trushnikov

Regional Sales Manager

+7 495 783 37 31 (2267)
maksim.trushnikov@huhtamaki.com