Bioware

Bioware

Bioware-ruokapakkaus on positiivinen valinta, josta hyötyy koko maapallo. Bioware-tuotteet ovat laadukkaita ja vastuullisia, ja niiden ensisijaisena materiaalina ovat uusiutuvat, kasvipohjaiset raaka-aineet, jotka ovat biohajoavia tai kompostoituvia. Koko Bioware-valikoima on SFS-EN 13432 -sertifioitu, eli tuotteet maatuvat teollisessa kompostointiprosessissa kokonaan. Valikoima sisältää tuotteet moniin tarkoituksiin ja erilaisille toimijoille. Bioware®-tuotteiden materiaalit, tuotantotavat ja hävittäminen on optimoitu niin, että ympäristövaikutukset pysyvät mahdollisimman pieninä, mutta tuotteet täyttävät silti kaikki elintarvikepakkauksille asetetut vaatimukset.

Kaikki Bioware-tuotteet ovat SFS-EN 13432 -standardin mukaisesti kompostoituvia, ja niillä on yksi tai useita yllä mainituista merkinnöistä.