Materiaalit

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu kokonaisuudessaan ja muut materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä samoin kuin Huhtamäki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.

Tärkeät päivämäärät

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

Ilmoittautuminen päättyy

Yhtiökokouspäivä

Osingon irtoaminen

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

Osingon maksupäivä

Yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan