Varsinainen yhtiökokous 2019

Tervetuloa Huhtamäki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 25. päivänä 2019 klo 11.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. Kahvitarjoilu kokouksen jälkeen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18.4.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  1. sähköisellä ilmoittautumislomakkeella,
  2. puhelimitse numeroon 020 770 6879, arkisin kello 9.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lue Huhtamäen tietosuojaselosteesta lisää siitä, miten Huhtamäki kerää ja käsittelee henkilötietoja.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Yhtiökokouskutsu

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.04.2019 rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 18.04.2019 klo 16.00.

Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjamalli

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Ohjeet hallintarekisteröidyn osakkeen omistajille löytyvät täältä.

Materiaalit

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu kokonaisuudessaan ja muut materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä samoin kuin Huhtamäki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.

Käytännön ohjeet

Saapuminen yhtiökokoukseen

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tarkemmat ohjeet saapumisesta yhtiökokoukseen ovat saatavilla Messukeskuksen sivuilta.

Saapuminen yhtiökokoukseen

Tärkeät päivämäärät

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

Ilmoittautuminen päättyy

Yhtiökokouspäivä

Osingon irtoaminen

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

Osingon maksupäivä

Yhtiökokouspöytäkirja julkaistaan