Huhtamäki Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla 8.4.2020. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tuli toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 11.3.2020.

Tiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta