Huhtamäki Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 22.4.2021.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään torstaina 4.3.2021 osoitteeseen:

Huhtamäki Oyj
Hallitus
Revontulenkuja 1
02100 Espoo