2014

2015

2016

2017

20181

2019

Pitkän aikavälin päämäärä

Vertailukelpoinen kasvu

6 %

4 %

 4 %

3 %

5+ %

6 %

5+ %

Oikaistu liikevoittoprosentti

7,8 %

8,7 %

9,4 %

9,0 %

8,1 %

8,6 %

10+ %

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen

1,0

1,6

1,8

1,8

2,3

2,0

2-3

Osinkosuhde

47 %

40 %

40 %

42 %

49 %

47 %2

40-50 %

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
1 2018 luvut oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.
2 hallituksen ehdotus.