Tavoite

Vuoden 2020 loppuun mennessä työskentelykulttuurimme ja maineemme vastuullisena työnantajana tekevät meistä houkuttelevan työpaikan

Tunnusluvut

Suoriutuminen vuonna 2019

Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi >70 %

Henkilöstön sitoutumisindeksi oli 74% vuoden 2019 kyselyssä

Huhtamäki-konsernin poissaoloon johtaneiden tapaturmien suhdeluku: 1,7

Tapaturmien suhdeluku oli 2,1. Painopiste on tavoitteen saavuttamisessa vuonna 2020 ja vuoden 2020 jälkeisen etenemissuunnitelman kehittämisessä.

Yhteisöohjelmia käynnissä toimipaikka- ja konsernitasolla

Työ keskittyi vuonna 2020 toteutettaviin lahjoituksiin, jotka ovat osa Huhtamäen 100-vuotisjuhlallisuuksia 

Henkilöstöstrategiamme pohjautuu arvoihimme, eettisiin toimintaohjeisiin ja Huhtamäen johtamismalliin. Tavoitteenamme on tarjota kaikille työntekijöillemme turvallinen työympäristö, mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, johdonmukaista suorituksen ja osaamisen johtamista sekä seuraajasuunnittelua.

Työterveys ja työturvallisuus ovat meille erittäin tärkeitä teemoja. Vaikka lopullinen tavoitteemme on ehkäistä kaikki tapaturmat, olemme asettaneet konsernitason välitavoitteeksi tapaturmataajuuden pienentämisen arvoon 1,7 vuoteen 2020 mennessä. Olemme lähellä tämän tavoitteen saavuttamista, ja työturvallisuutemme on parantunut 39 % vuodesta 2014 lähtien. Vaaratilanteiden ja tapaturmien syyt tutkitaan tarkasti ja niiden pohjalta tehdään kehityssuunnitelmat.

Toteutamme konserninlaajuisen henkilöstökyselyn joka toinen vuosi tunnistaaksemme tärkeimmät henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. Kysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2019. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 80 % henkilöstöstä, ja työntekijöiden sitoutumista koskeva indeksi oli 69 %. Kukin liiketoimintayksikkö on tunnistanut keskeiset kehityskohteet ja seuraa niiden edistymistä.

Seuraavat tiedot perustuvat vuoden 2018 lukuihin.