Kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteet ovat universaaleja ja niiden päämääränä on köyhyyden poistaminen, maapallon suojeleminen ja kaikkien ihmisten rauhan ja hyvinvoinnin varmistaminen. Tarkasteltuamme toimintamme luonnetta ja sen vaikutuksia olemme tunnistaneet 11 liiketoiminnallemme ja sidosryhmillemme olennaisinta tavoitetta. Olemme myös valinneet päätavoitteeksemme tavoitteen numero 12, "vastuullista kuluttamista", koska tähän tavoitteeseen voimme vaikuttaa positiivisimmin ydinliiketoimintamme kautta.