Tavoite

Vuoden 2020 loppuun mennessä asiakkaamme pitävät Huhtamäkeä luotettavimpana kumppanina, joka toimittaa ja innovoi vastuullisia sekä ruoan turvallisuutta parantavia ratkaisuja

Tunnusluvut

Suoriutuminen vuonna 2019

Kaikki tuotteet noudattavat Globaalia pakkausten elintarviketurvallisuuden politiikkaamme

Rekrytoimme Global Food Contact Managerin, painopiste oli järjestelmien ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä

Ei lainkaan raportoituja elintarvikekelpoisuuteen liittyviä reklamaatioita

Merkittäviä reklamaatioita ei raportoitu

Tuoteinnovaatiot (indikaattorit kehitysvaiheessa)

Merkittävät tuoteinnovaatiot Fresh, blueloop ja paperipillit

Valmistamme käyttötarkoitukseen sopivia elintarvikepakkauksia tarkkaan valituista ja vastuullisesti hankituista raaka-aineista, mukaan lukien uusiutuvat ja kierrätetyt materiaalit. Elintarvikepakkaukset optimoidaan käyttötarkoituksen ja ruokaa koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Niillä on erittäin tärkeä rooli elintarvikkeiden säilymisessä. Pakkaukset auttavat vähentämään ruokajätettä suojaamalla niihin pakattuja elintarvikkeita.

Huhtamaki valmistaa elintarvikepakkauksia turvallisissa ja tarkkaan valvotuissa tuotantotiloissa. Käyttämämme raaka-aineet arvioidaan ja tarkastetaan, jotta ne sopivat elintarvikekontaktimateriaaleiksi ja soveltuvat käyttötarkoitukseensa. Valmiit tuotteet käyvät läpi tiukan laadunvarmistusprosessin ja ne testataan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Erilaiset laadun ja elintarvikehygienian varmistusjärjestelmät, kuten ISO9001 ja BRC, takaavat laadunvarmistuksen johdonmukaisuuden.