Tavoite

Vuoteen 2020 mennessä tuotamme enemmän, mutta pienemmin ympäristövaikutuksin per tuotettu yksikkö

Tunnusluvut

Tilanne vuonna 2018

Luonnonvarasuunnitelma (indikaattorit kehitysvaiheessa)

Käynnissä

Kaikilla vesiriskialueilla sijaitsevilla tuotantolaitoksilla on vedenhallintasuunnitelma

Käynnissä

Energiatehokkuutemme on parantunut 16 % viimeisen viiden vuoden aikana suhteessa tuotantomääräämme. Yli 70 % tuotantomme kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin ostoenergiasta. Epäsuorat CO2-päästömme ovat hyvin riippuvaisia toimintamaan kansallisen sähköverkon energiaprofiilista.

Pääasialliset Huhtamäen käyttämät raaka-aineet ovat kartonki, kierrätyspaperi ja muovipolymeerit. Kartonki ja kierrätyspaperi muodostivat 63 % käytetyistä raaka-aineista vuonna 2018.

Käytämme vettä pääasiallisesti kuitupakkausten valmistusprosessissa ja jäähdytyksessä. Käyttämämme veden kokonaismäärä on varsin maltillinen. Joidenkin toiminta-alueidemme niukkojen vesivarantojen vuoksi katsomme kuitenkin veden olevan olennainen teema Packaging for Good -yritysvastuuohjelmassamme.

Aloimme vuonna 2018 työstää luonnonvarasuunnitelmaa, liiketoimintasegmenttien yhteistä hanketta, jonka tavoitteena on parantaa tehokkuuttamme, minimoida ympäristövaikutuksemme ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen aikana tulemme uudelleenasettamaan tavoitteet ja täydentämään tunnusluvut luonnonvarojen käytölle raaka-aineiden, veden ja energian osalta.

Seuraavat luvut perustuvat vuoden 2018 tietoihin.