Bioware

Bioware

Vårt BioWare-sortiment av livsmedelsförpackningar ger dig möjlighet att stödja val som är bra för planeten. Sortimentet omfattar förpackningsprodukter av hög kvalitet som främst består av förnybara växtmaterial som är biologiskt nedbrytbara eller komposterbara. Samtliga produkter i BioWare-serien är komposterbara enligt EN13432, den europeiska standarden för industriell kompostering. Det mångsidiga sortimentet har produkter som uppfyller en rad olika behov och passar olika aktörer inom livsmedelsbranschen. Produkternas tillverkningsmaterial, produktionsmetoder och avfallshantering har designats så att deras miljöpåverkan är så liten som möjligt.

All the products in our Bioware range are EN13432 certified compostable and carry one or more of the marks mentioned above.