Test

Test

Dear customer,

Given the exceptional circumstances we are facing, I wanted to share with you the measures Huhtamaki has put in place to safeguard our operations and keep our employees safe and healthy.  The safety and health of all our stakeholders remains our number one focus and priority and we are following the guidelines from our own health experts, Finnish government and THL the local health authorities.  Also, Huhtamaki’s global Emergency Response Task Force is reviewing and closely monitoring all procedures and plans recommended by health organizations and governments on a daily basis and is updating its plans and procedures in line with these.

More concretely:

Product Safety – recently published data from the US authorities and university labs has established that the COVID-19 virus is detectable for up to 24 hours on cardboard and 72 hours on plastic surfaces.  The production lead time and freight timing are outside this period so transmission through our production process is a low risk. Also, there is a very low risk that packaging products we supply would be contaminated by the virus.  We are however continuing to look at best ways to test and evaluate surfaces for extra protection for our customers and their consumers.

Production processes - Huhtamaki has always practiced Good Manufacturing Practices with daily cleaning and strict hygiene protocols for employees, following third party certification requirements.  Nevertheless, at Hämeenlinna factory we have instituted increased frequency and depth of cleaning.  We have reduced all visitor traffic to our facilities, limiting this to business critical maintenance and operations and implemented travel restrictions across all our operations.  We have also taken pro-active steps to protect all business critical operations and teams that are needed to fulfill these.   Steps taken include additional hygiene, social distancing (including in canteens and changing rooms) and limiting access of employees on a need to basis throughout our manufacturing sites

Employee Safety - Our employees have been provided with up to date guidelines on how to manage exposure and/or any illness including mandated or a self-imposed quarantine.  Where possible we have encouraged all non- business critical operations that can be conducted remotely to be done so.  All employees have been informed of these changes and have been encouraged to stay home if any illness or exposure is present. 

Our primary goal is to maintain the health and safety of our teams, you and your customers. We are also taking steps to maintain the continuity of supply. It is even more important for us in the current circumstances to help produce products which can help consumers consume food and drink more safely. We are continuing to assess the situation on a day by day basis and appreciate your business and are committed to working with you as we traverse the challenges ahead. Please feel free to reach out to me directly with any questions or concerns.

Hämeenlinna 3.4.2020

Yours sincerely,

Panu Ala-Nikkola

General Manager

Huhtamaki Food Service Nordic Oy

 

************************************************************************

 

Hyvä asiakkaamme,

Koska elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja, halusin kertoa teille niistä toimenpiteistä, joita Huhtamaki tekee suojellakseen tuotantoprosessiaan ja pitääkseen työntekijänsä turvassa ja terveinä. Terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme ja fokus-alue. Seuraamme omien terveysasiantuntijoidemme, Suomen hallituksen ja THL:n (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos) suosituksia. Myös Huhtamäen oma, maailmanlaajuinen “Emergency Response Task Force” seuraa ja tarkistelee päivittäin hyvin tarkasti kaikkia  menettelytapoja ja suunnitelmia joita hallitukset ja eri terveysorganisaatiot suosittelevat. Tarkistamme omia menettelytapojamme ja suunnitelmiamme myös näihin em. instansseihin pohjautuen.

Yksityiskohtaisemmin:

Tuoteturvallisuus –USA:n viranomaiset ja yliopistolliset laboratoriot julkistivat tiedon, että COVID-19 virus on havaittavissa 24 tuntia kartonkisilta ja 72 tuntia muovipinnoilta. Tuotantomme läpimenoaika ja kuljetukset yhdessä vievät jo yksistään pidemmän ajan, joten riski viruksen välittymisestä tuotantoprosessimme kautta on hyvin pieni. Riski, että virus välittyisi pakkaustarvikkeidemme välityksellä on myös hyvin pieni. Tutkimme ja kehitämme kuitenkin jatkuvasti parhaita menetelmiä asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa suojaamiseksi.

Tuotantoprosessit – Huhtamäellä on aina ollut käytössä kunnolliset tuotantotavat (Good Manufacturing Practices) sisältäen päivittäiset siivoamiset tiukkoine hygieniakontrolleineen työntekijöille, noudattaen ulkopuolisten sertifiointitahojen vaatimuksia. Tästäkin huolimatta olemme ottaneet käyttöön Hämeenlinnan tehtaallamme vieläkin tiukemman siivouskäytännön.  Olemme kieltäneet kaiken vierailun toimitiloissamme, sallien ainoastaan liiketoiminnalle kriittiset ylläpitohuollot ja etabloineet matkustusrajoitukset kaikissa yksiköissämme. Olemme myös proaktiivisesti aloittaneet toimenpiteet kaikilla business-kriittisillä henkilöstöalueilla suojellaksemme näitä eri tilanteiden varalle. Näitä ovat mm. kaikissa tuotantoyksiköissämme toimeenpannut lisätätyt hygieniatoimenpiteet, sosiaalisen kanssakäymisen rajoitukset sekä tarvittessa työntekijöiden kulkurajoitukset.

Työntekijöiden turvallisuus – työntekijöillemme on annettu selvät ohjeet sekä määrätylle että vapaaehtoiselle karanteenille ja kuinka menetellä altistumisen tapahduttua tai sairauden oireiden ilmaantuessa. Olemme rohkaisseet henkilöstöä aina vain kuin suinkin mahdollista etä-työskentelyyn. Koko henkilöstöämme on informoitu muuttuneesta tilanteesta ja kotiinjäämisen tärkeyttä on korostettu altistumisen tapahduttua tai sairauden oireiden ilmaantuessa. 

Tärkein tavoitteemme on säilyttää teidän ja asiakkaidenne samoin kuin omien teamiemme terveys ja turvallisuus. Teemme jatkuvasti toimenpiteitä taataksemme toimituskykymme näissä muuttuvissa oloissa. Nykyolosuhteissa on hyvin tärkeää, että Huhtamaki kykenee valmistamaan tuotteita, jotka mahdollistavat kuluttajille ruoan ja juoman nauttimisen turvallisesti.

Arvioimme tilannetta  joka päivä uudestaan ja haluamme täten ilmaista halumme työskennellä kanssanne näinä haastavina aikoina. Jos Teillä on kysymyksiä tai huolenaiheita tähän liittyen, ottakaa yhteyttä Huhtamäen kontaktihenkilöönne tai minuun.

Hämeenlinna 3.4.2020

Parhain terveisin,

Panu Ala-Nikkola

Tulosyksikön johtaja

Huhtamaki Food Service Nordic Oy

 

Uusimmat artikkelit