Certifikaten


Certifierade operativsystem


Huhtamaki Foodservice Nordic har i hela sin verksamhet åtagit sig att implementera certifierade kvalitets-, miljö-, hygien- och säkerhetssystem. Huhtamaki har också ett certifierat PEFC-skogscertifieringssystem. Alla system är integrerade i ett operativsystem. Vi är fast beslutna att utveckla och ständigt förbättra vår verksamhet till nya standarder och certifieringar. Tilldelade certifikat är ett bevis på att Huhtamaki är en pålitlig och ansvarsfull partner.

 

Huhtamaki Foodservice Nordic Oy har till exempel certifikaten nedan:


- BRC - Certifikat för livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial

- ISO9001-2015 - Kvalitetsintyg

- ISO14001-2015 - Miljöcertifiering

- ISO 45001-2018 - Arbetsmiljöledningssystem

- PEFC - Forest Certificate

- FSC - Forest Certificate

- Svanen - Svanenmärkning