Ansvar och engagemang

Mat är livsviktigt och en källa till glädje och njutning. Förpackningen säkerställer att maten levereras tryggt och säkert. Inom alla branscher ser man nu att konsumenterna visar ett allt större intresse för hållbarhet och ökat ansvar. Vi ser det som vårt ansvar att producera förpackningar som är optimalt anpassade för att skydda och servera mat. Att välja rätt material, använda det på bästa sätt och ta hänsyn till sopsorterings- och återvinningsmöjligheter är viktiga faktorer i utvecklingen av mer hållbara förpackningslösningar.

Från hållbart skötta skogar

Genom att välja rätt förpackning kan man minska miljöpåverkan och göra mat tillgängligt på ett säkert sätt för världens växande befolkning.  PEFC-systemet är världens största skogscertifieringsprogram. Det sätter standarder som förändrar hur skogar förvaltas lokalt och globalt så att alla kan få ta del av de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar som skogen erbjuder. Träfibrerna i kartongen vi använder är spårbara och kommer från PEFC-certifierade, hållbart förvaltade källor.

Förpackningsinnovation för hållbarhet

Huhtamaki har alltid legat långt framme när det handlar om att introducera nya metoder och använda hållbara material i tillverkningen av livsmedelsförpackningar.

Huhtamaki Future Smart-bägarna är de första bägarna av 100 procent förnybart växtmaterial i Europa. Det växtbaserade materialet har inget kolinnehåll som är äldre än hundra år, verifierat med kol 14-metoden. Future Smart-bägarna är 100 procent GMO-fria och tillverkas av kartong från PEFC-certifierade förnybara källor.

2020 lanserade vi vårt 2030-mål för hållbarhet

Vi stöder FN:s Global Compact-initiativ och målen för hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete är i linje med de tio principerna i Global Compact, som täcker områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Läs mer