Yritysmenestyjiä ovat ne, jotka ihastuttavat, digitalisoituvat, ajattelevat kansainvälisesti ja luottavat yhteistoimintaan

Koronapandemia on vaatinut yrityksiltä poikkeuksellista kestävyyttä. Tulevaisuudessa markkinamenestyjiä ovat ne, jotka jatkavat digitalisoitumista, panostavat vastuullisuuteen läpi toimitusketjun ja ajattelevat innovatiivisesti globaalitasolla, summaa Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Viime vuonna Business Finlandin innovaatiotukia haettiin noin 20 prosenttia aiempaa vuotta enemmän poislukien koronatuet. Raju nousu kertoo koronapandemian kurittaneen monia toimialoja. Johtuen budjetin riittävyydestä tuen tarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan, kertoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

”Koronakriisi on näyttänyt sen, että monet yritykset pystyvät kehittämään liiketoimintaansa. Pandemiassa ovat menestyneet yritykset, joiden liiketoiminta on jollain tavalla digitaalista. Onneksi olemme kuitenkin pystyneet jakamaan koronatukea, joka sekin on ollut kehittämistukea, noin 20 000:lle yritykselle. Tuet ovat tulleet monelle yritykselle todella tarpeeseen.”

Kopola ennustaa, että pandemian jälkeen yrityksiltä edellytetään yhä enemmän innovatiivisuutta, vastuullisuutta ja kykyä palautua kriiseistä. Samalla hän muistuttaa, että menestyksen edellytykset kulkevat rinta rinnan.

”Yritykselle on vahvuus osata hämmästyttää ja ihastuttaa asiakasta. Innovatiivisuus ja vastuullisuus ovat kilpailukyvyn edellytyksiä, ja niiden kautta pystytään lisäämään resilienssiä.”

Vastuullisuus on kansainvälinen valttikortti

Alkuvuodesta 2020 Business Finland esitteli uuden strategiansa vuoteen 2025 asti, ja siinä painottuvat kolme kulmakiveä: pyrkimys talouskasvuun, panostukset kestävään kehykseen ja kilpailukyvyn lisääminen.

Kopola korostaa, että vienti pitäisi saada nousuun. Viime vuonna Business Finlandin asiakkaiden vienti pääsääntöisesti nousi, vaikka maatasolla vienti laski 11,9 prosenttia. Kopola arvioi, että suomalaisyritysten tulisi innovaatioissaan ajatella kansainvälisyyttä jo lähtökohtaisesti.

”Suomi on pieni markkina, joten vientiä pitää lähteä tekemään nopeasti. Ymmärrämme, että esimerkiksi pienelle yritykselle voi olla kuitenkin hankalaa miettiä ulkomaiden markkinoille lähtemistä nopeasti. Sen vuoksi autamme yrityksiä kansainvälistymään.”

Business Finland kannustaa yrityksiä kansainvälistymään matalalla kynnyksellä. Yritys voi saada Business Finlandin kautta globaaleilla markkinoilla yhteyden meidän kansainväliseen verkostoon jolla tietoa markkinamahdollisuuksista sekä paikallistuntemusta

”Tulevaisuudessa vienti tulee olemaan yhä enemmän sekä virtuaalista että läsnäolevaa. Digitalisaation aseita täytyy hioa jo nyt kovaa vauhtia.”

Kansainvälistymisen tukena voi olla myös hyvä verkostopohja kotimaan tasolla. Innovaatioita, ideoita ja tietoa voidaan jakaa kotimaisten yritysten kesken.

”Yhteistoiminta tuo voimaa, ja Business Finland edistää verkostojen luomista. Olemme toteuttaneet esimerkiksi ruokatuotannon toimijoille Food From Finland -ohjelman, jossa olemme tuoneet yhteen esimerkiksi lihan- ja marjantuottajia. Se on auttanut alan toimijoita viennissä ja vaikuttanut siihen, että elintarvikevienti on kaiken kaikkiaan kasvanut.”

Suomalaisyritysten valtti globaaleilla markkinoilla voi olla esimerkiksi vastuullisuus. Kopolan mukaan kotimaisissa yrityksissä on sisäistetty jo hyvin se, että vastuullisuutta pitää ajatella läpi toimitusketjun.

”Väitän, että suomalaisyrityksissä vastuullisuus on verrattain korkealla tasolla. Jos perustetaan esimerkiksi yhteisyritys Kiinaan, pitää varmistaa, että sen vastuullisuus pyrkii samalle tasolle kuin emoyhtiö”, Kopola tiivistää.

Digitalisaatio korostuu viennissä

Jotta vienti kääntyisi nousuun, Kopola uskoo, että digitalisaatiokehityksen on jatkuttava. Koronapandemiassa voittajayritykset ovat olleet niitä, joilla digitalisaatio on ollut jo hyvin hallussa.

”Tulevaisuudessa vienti tulee olemaan yhä enemmän sekä virtuaalista että läsnäolevaa. Digitalisaation aseita täytyy hioa jo nyt kovaa vauhtia. Virtuaalisesti viennin käynnistäminen voi olla toki haastavaa, ja ensimmäisen virtuaalikaupan onnistuminen voi olla haastavaa.”

Pandemiasta palautuminen tuo vientiin oman mausteensa.

”Kun markkinat avautuvat toden teolla, kilpailu tulee olemaan kovaa”, Kopola arvioi.

Siksi myös perinteiset lähtökohdat on pidettävä mielessä: kohdemarkkinan ja tuotteen kysynnän on kohdattava. Lisäksi on erottauduttava kilpailijoista.

”Aina pitää lähteä siitä, että suomalaisilla on tarjontaa tuotteille, joilla on todella kysyntää. Myös erottautuminen kotimaan tasolla on tärkeää. Business Finlandkaan ei voi myöntää samaan asiaan eri yrityksille tukea monta kertaa.”

Tämä artikkeli on osa sarjaa, jossa keskustellaan globaalisti vastuullisesta ja vaikutusvaltaisesta Suomesta sekä yritysten roolista sen tulevaisuuden turvaamisessa. Artikkelisarja pohjustaa samasta aiheesta käytävää paneelikeskusteluamme.

Tilaa Think Circle Viewpoints saadaksesi lisää tietoa Think Circlestä ja tulevista tapahtumistamme. 

Latest articles