Huhtamaki Future Smart

Huhtamaki Future Smart

Världen förändras till det bättre. Nya material och teknologier leder till nya lösningar som minskar beroendet av oljebaserade material och erbjuder fler valmöjligheter och möjlighet att förbättra varumärkesupplevelsen. Huhtamaki Future SmartTM pappersbägare är den första bägaren av 100 procent förnybart växtmaterial.