Huhtamäen kestävän kehityksen raportti 2013 julkaistu

Huhtamäki Oyj:n kestävän kehityksen raportti vuodelta 2013 on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Raportti julkaistaan interaktiivisena pdf-tiedostona.

Kestävän kehityksen raportti 2013 kuvaa Huhtamäen kehitystä ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvissä näkökohdissa vuoden aikana. Raportti sisältää Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston mukaisia vakiotietoja. Raportissa esitetään konsernin merkittävimpien kestävään kehitykseen liittyvien tunnuslukujen lisäksi kaikkien viiden liiketoimintasegmentin ympäristöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät tunnusluvut.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.