Vastuulliset elintarvikepakkausratkaisut

Tavoitteemme on olla ensisijainen kumppani vastuullisissa pakkausratkaisuissa. Vastuullisuus on keskeinen osa Huhtamäen strategiaa.

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että huomioimme toimintamme vaikutukset - sekä positiiviset että negatiiviset - ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallinnon kannalta koko arvoketjussa.

Me uskomme, että pakkauksen merkitys ei rajoitu vain pakkausmateriaalin ympäristövaikutuksiin. Me voimme vaikuttaa positiivisesti useilla tavoilla elintarvikejärjestelmän arvoketjuun.

Vuonna 2020 lanseerasimme vuoteen 2030 tähtäävät vastuullisuuspäämäärämme ja siihen liittyvät tavoitteet

tavoitteemme.svg

Me tuemme YK:n Global Compact-aloitetta ja kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuustyömme on yhdenmukaistettu YK:n kymmenen Global Compact -periaatteen kanssa, jotka kattavat ihmisoikeudet, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan.

Ulkopuoliset tunnustukset

Matkamme kohti vuoden 2030 tavoitteitamme on saanut ulkopuolista tunnustusta seuraavissa ESG-indekseissä:

MSCI ESG_A.svg

Vuonna 2020 Huhtamäki sai MSCI ESG-arvioinnissa tuloksen A (asteikolla AAA–CCC). Tätä ennen tuloksemme oli viimeisten neljän vuoden ajan ollut BBB. MSCI ESG -arvioinnissa mitataan yrityksen pitkän aikavälin sietokykyä toimialan olennaisiin ympäristöriskeihin sekä sosiaalisiin ja hallinnollisiin riskeihin liittyen, sekä näiden riskien hallintaa suhteessa vertaisyrityksiin.

EcoVadis logo.svg

EcoVadis myönsi Huhtamäelle kultatason mitalin vastuullisuustyöstä vuonna 2021. EcoVadis-arvioinnissa käydään läpi laajasti muita kuin talousaiheita, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön, työelämään ja ihmisoikeuksiin, etiikkaan sekä vastuulliseen hankintaan. Jokaisen yrityksen arviointi perustuu sen koon, sijainnin ja toimialan kannalta olennaisiin seikkoihin.

Disclaimer:

The use by Huhtamäki Oyj of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Huhtamäki Oyj by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

Vastuullisuus