Yritysvastuuohjelmamme

Yritysvastuuohjelmamme, Packaging for Good, keskittyy neljään pääteemaan: henkilöstö, pakkaukset, toimitusketju ja tuotanto. Nämä ovat liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta oleellisimmat yritysvastuuteemat.

Packaging for Good

Tavoite: Vuoteen 2020 mennessä työskentelykulttuurimme ja maineemme vastuullisena työnantajana tekevät meistä houkuttelevan työpaikan

  • Henkilöstön sitoutuneisuusindeksi >70%
  • Huhtamäki-konsernin poissaoloon johtaneiden tapaturmien suhdeluku: 1,7
  • Yhteisöohjelmia käynnissä toimipaikka- ja konsernitasolla

Tavoite: Vuoteen 2020 mennessä asiakkaamme pitävät Huhtamäkeä luotettavimpana kumppanina, joka toimittaa ja innovoi vastuullisia sekä ruoan turvallisuutta parantavia ratkaisuja

  • Kaikki tuotteet noudattavat Globaalia pakkausten elintarviketurvallisuuden politiikkaamme
  • Ei lainkaan raportoituja elintarvikekelpoisuuteen liittyviä reklamaatioita
  • Tuoteinnovaatiot*

Tavoite: Vuoteen 2020 mennessä kaikki merkittävät toimittajamme edistävät kanssamme hankinnan eettisiä toimintaperiaatteitamme

  • Voimassa oleva eettiset, sosiaaliset ja ympäristökriteerit huomioiva toimitusketjun valvontajärjestelmä
  • Päämäärä: kaikki kuitu hankittu kierrätettynä tai sertifioiduista, kestävistä lähteistä (2017: 98%)

Tavoite: Vuoteen 2020 mennessä tuotamme enemmän, mutta pienemmin ympäristövaikutuksin per tuotettu yksikkö

  • Luonnonvarastrategia*
  • Kaikilla vesiriskialueilla sijaitsevilla tuotantolaitoksilla on vedenhallintasuunnitelma

Taloudellinen terveys ja kilpailukyky, Eettiset toimintaperiaatteet ja käytännöt, Hyvä hallintotapa, Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, Yhtäläiset työllistymismahdollisuudet.

Kaikki tavoitteet viittaavat vuoteen 2020 ellei toisin mainita.

* Packaging for Good on Huhtamäen pitkän aikavälin yritysvastuuohjelma. Ohjelman lanseerausvaiheen ensimmäiset tavoitteet on asetettu vuodelle 2020, joka on 100-vuotisjuhlavuotemme. Ohjelmaa arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti sen perusteella, miten edistymme pitkän aikavälin tavoitteidemme ja mittareidemme suhteen. Työskentelemme parhaillaan erityisesti Huhtamäen ympäristö- ja tuotevastuullisuushankkeiden sekä niihin liittyvien tavoitteiden parissa.

Henkilöstö

Pyrimme tarjoamaan työtekijöillemme terveelliset ja turvalliset työolot, ja vaalimme hyvää johtamista.

Pakkaukset

Valmistamme tarkoituksenmukaisia pakkauksia vastuullisesti hankituista raaka-aineista, sekä uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista.

Toimitusketju

Tunnemme toimittajamme ja työskentelemme yhdessä heidän kanssaan noudattaen eettisiä toimintaohjeitamme.

Tuotantomme

Kehitämme edelleen tuotantomme tehokkuutta ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti.

Arvonluonti

Arvonluontimallimme kuvaa käyttämiämme resursseja, ja toimintamme tuottamaa kokonaisarvoa ja sekä vaikutuksia sidosryhmillemme. Se keskittyy kolmenlaisiin resursseihin: luonnonvarat, henkilöstö ja taloudelliset resurssit.