Huhtamäen oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2018 uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton jälkeen

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.3.2019 KLO 9.15 

Huhtamäen oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2018 uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton jälkeen 

Huhtamäki on ottanut 1.1.2019 alkaen käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu tämän mukaisesti. Oikaistut luvut on esitetty tämän tiedotteen liitteenä julkaistavissa taulukoissa. Käyttöönoton päävaikutukset ovat: 

Konsernin tuloslaskelma Q1-Q4 2018 

- tilikauden tulos väheni 1,3 milj. euroa 

- EBIT ja oikaistu EBIT kasvoivat 2,6 milj. euroa 

- EBITDA ja oikaistu EBITDA kasvoivat 25,1 milj. euroa 

Konsernitase 1. tammikuuta 2018 

- Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kasvoivat 97,6 milj. euroa 

- Oma pääoma väheni 5,2 milj. euroa, mikä edustaa kumulatiivista vaikutusta edellisten raportointikausien tilikauden tulokseen 

- Pitkäaikaiset korolliset velat kasvoivat 88,2 milj. euroa ja lyhytaikaiset korolliset velat kasvoivat 15,7 milj. euroa 

Konsernitase 31. joulukuuta 2018 

- Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kasvoivat 111,4 milj. euroa 

- Pitkäaikaiset korolliset velat kasvoivat 100,7 milj. euroa ja lyhytaikaiset korolliset velat kasvoivat 18,9 milj. euroa 

- Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 20,8 milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta väheni 20,8 milj. euroa 

IFRS 16 Vuokrasopimukset (voimassa tilikaudella 2019, aikaisempi käyttöönotto sallittu) korvaa IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi sisältää uudet säännökset koskien vuokrasopimusten käsittelyä. Se esittelee vuokralleottajalle yhden kirjausmallin, jonka mukaan suurin osa vuokrasopimuksista kirjataan taseeseen varoiksi ja veloiksi.  

Konserni on tutkinut uuden standardin vaikutuksia ja analysoinut erityisesti vuokrasopimuksen tunnistamista ja vuokravelan arvostamista. Uusi standardi vaikuttaa pääasiassa konsernin IAS 17 mukaisten operatiivisten vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn. 31.12.2018 taseen ulkopuoliset vuokravastuut olivat 100 milj. euroa. Nämä on raportoitu ei-peruutettavissa olevien vuokrasopimusten tulevien vähimmäismaksujen nimellisarvona ja näin ollen eivät suoraan vastaa uuden IFRS 16 standardin mukaisten vuokravelkojen nykyarvoa.  

Konserni on ottanut standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Konserni käyttää standardin sisältämiä poikkeussääntöjä, joiden mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia (vuokra-aika 12 kuukautta tai vähemmän) ja vuokrasopimuksia, joiden kohteena olevan hyödykkeen arvo on vähäinen, ei kirjata taseeseen. Taseeseen kirjattavat vuokrasopimukset sisältävät trukkeja, ajoneuvoja, muuta laitteistoa, kiinteistöjä ja maa-alueita. Uusi standardi vaikuttaa konsernitilinpäätökseen ja tunnuslukuihin kuten osakekohtaiseen tulokseen, nettovelkaan, velkaantumisasteeseen, sidotun pääoman tuottoon (RONA) ja vapaaseen rahavirtaan. 

Lisätietoja: 
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880 
Katariina Hietaranta, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7863 

HUHTAMÄKI OYJ 
Konserniviestintä 

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 78 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi

get_app Huhtamaki Oikaistu 2018