Food System 6 ja Huhtamäki julkaisevat kiertotaloutta tukevan startup-ohjelman osallistujat

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 19.10.2020 KLO 10.00

Food System 6 ja Huhtamäki julkaisevat kiertotaloutta tukevan startup-ohjelman osallistujat

Kahdeksan startup-yritystä on valittu ohjelmaan, jossa heille tarjotaan mentorointia, ohjausta sekä yhteensä 300 000 dollaria innovatiivisten kiertotalousratkaisujen kehittämiseen.

Vaikutuksen aikaansaamiseen keskittyvä yrityskiihdyttämö Food System 6 (FS6) julkaisee tänään kahdeksan uuteen kiertotaloutta tukevaan ohjelmaan eri puolilta maailmaa valittua alkuvaiheen yritystä. Ohjelma on yhteistyö Huhtamäen kanssa, joka on johtava maailmanlaajuisesti toimiva vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Huhtamaki Circular Economy Startup Program by Food System 6 -ohjelman tarkoituksena on vauhdittaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta työskentelevien nuorten ja lupaavien yritysten kehittymistä. Nämä yritykset tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi jätteiden kierrätykseen, vastuullisiin pakkausvaihtoehtoihin, uusien materiaalien kehittämiseen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiin tuotantomenetelmiin liittyen.

“Olemme innoissamme mahdollisuudesta työskennellä näiden muutosta ajavien yrittäjien kanssa”, sanoo Food System 6:n toimitusjohtaja Caesaré Assad. ”He auttavat ratkaisemaan kiireellisimpiä kiertotalouteen liittyviä haasteita – uusien materiaalien kehittämisestä jätehuoltoratkaisuihin sekä yhteisötason kokonaisvaltaisiin kiertotalousprojekteihin. Nämä edelläkävijät tuovat esiin systeemilähtöisen kiertotalouden syvyyttä ja laajuutta.”

Huhtamäen kanssa solmitun yhteistyön avulla FS6 pystyy tarjoamaan ohjelmaan osallistuville yrityksille tärkeää mentorointia ja ohjausta sekä auttaa niitä verkostoitumaan ja kehittämään ideoitaan edelleen  ja tekemään niistä skaalautuvia. Ohjelmaan valittujen kahdeksan yrityksen ainutlaatuiset ja ajankohtaiset innovaatiot vaikuttavat seuraavilla osa-alueilla: kiertotalous, ihmisten terveys, elinvoimaiset maatilat, vastuulliset ekosysteemit ja oikeudenmukaisuus & reiluus.

Ohjelmaan valittiin seuraavat kahdeksan innovaatiota:

  1. Aheza Iwacu – Kotitalousjätteiden muuttaminen arvokkaiksi resursseiksi keräämisen, kompostoinnin, kierrätyksen ja koulutuksen avulla Burundissa.
  2. Andes Ag, Inc. – Mikrobien voiman hyödyntäminen kasvien sadon, typen talteenoton ja hiilen sitomisen lisäämiseksi.
  3. Cooperative Food Empowerment Directive (CoFED) – Vähemmistöjä edustavien nuorten ruoka- ja maatalousosuuskuntayrittäjien tuki ja koulutus.
  4. Matriark Foods – Ylijäämävihannesten kierrätys ruuaksi.
  5. mobius – Orgaanisten jätteiden muuntaminen uusiutuviksi kemikaaleiksi ja biohajoaviksi materiaaleiksi.
  6. Nafici Group Limited – Maatalousjätteen muuntaminen vähähiilisten, muovittomien pakkausten raaka-aineeksi EcoPulping-innovaatiolla
  7. Rhizoform – Sienirihmastojen hyödyntäminen kasvipohjaisen vaihtoehdon kehittämisessä lämpöä eristäville vaahtomuovipakkauksille.
  8. SoluBlue – Tuoreiden elintarvikkeiden säilyvyyttä pidentävien ja muovijätettä vähentävien biohajoavien merileväpakkausten kehittäminen.

”Ratkaistaksemme nykyiset haasteet ja rakentaaksemme tulevaisuuden kiertotaloutta meidän pitää investoida seuraavan sukupolven ratkaisujen kehittämiseen jo tunnistettujen ratkaisujen laajemman omaksumisen lisäksi ”, kertoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Huhtamaki Circular Economy Startup Program ja yhteistyö FS6:n kanssa mahdollistavat tämänkaltaisten innovatiivisten ratkaisujen etsimisen, kehittämisen ja toimittamisen. Odotan innolla, että pääsen oppimaan lisää näistä kahdeksasta valitusta yrityksestä ja heidän innovaatioistaan. Olen myös ylpeä, että Huhtamäki on mukana vauhdittamassa näiden uusien ratkaisujen kaupallistamista”.

Ohjelmaan valittu joukko tulevaisuuden edelläkävijöitä saa mentorointia ja ohjausta, ja heidän kehittämiensä vastuullisten ja uusiutuvien ratkaisujen toteuttamista vauhditetaan yhteensä  300 000 dollarin lahjoituksella. Ohjelmaan kuuluu interaktiivisia online-tapaamisia tämän vuoden loka-marraskuussa ja se huipentuu virtuaalisesti järjestettävään syventävään jaksoon.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, mediasuhteet, Huhtamäki Oyj, puh. 010 686 7863
Nicholas Turton, nturton@fenton.com, puh. +1-213-343-5264

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Food System 6 (FS6) on voittoa tavoittelematon organisaatio San Franciscon lahden alueelta Yhdysvalloista. Sen missio on tukea yrittäjiä, jotka haluavat vaikuttaa kehittämällä ruoan kasvattamista, tuottamista ja jakelua. FS6 organisoi laajaa kiihdytysohjelmaa, joka mentoroi yrittäjiä valmentamalla heitä monipuolisesti sekä liiketoimintaan että organisaatioon liittyvissä tarpeissa. FS6 myös opastaa sidosryhmiään ruokajärjestelmän muutoksen rahoitukseen liittyvissä ainutlaatuisissa kysymyksissä.

FS6 työskentelee erityisesti sellaisten yrittäjien kanssa, jotka rakentavat terveyteen, kestävään kehitykseen ja oikeudenmukaisuuteen keskittyvää ruokajärjestelmää – joko ruokateknologiaan, toimitusketjuun tai saatavuuteen liittyvien ratkaisujen avulla. Lue lisää: www.foodsystem6.org.

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets  aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 800 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com