Huhtamäki tähtää vastuullisten elintarvikepakkausten ykkösvalinnaksi

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.3.2020 KLO 09:00

Huhtamäki tähtää vastuullisten elintarvikepakkausten ykkösvalinnaksi

100-vuotiaalla Huhtamäellä on vahvat pohjoismaiset perinteet. Nykyään yhtiö on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Yhtiö on kasvanut viime vuosina voimakkaasti rakentaen vahvan perustan tulevaisuudelle. Ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin Huhtamäki on perusteellisen työn jälkeen uudistanut vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa

Huhtamäki keskittyy jatkossa kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Yhtiö tähtää vastuullisten ruokapakkausten ykkösvalinnaksi.

Yhtiö kasvaa ja parantaa kilpailukykyään jatkossakin. Myös kestävällä kehityksellä on tärkeä asema Huhtamäen uudistetussa strategiassa. Yhtiö on ottamassa johtavan roolin elintarvikepakkausteollisuudessa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen asettamien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. Koska pakkauksilla on tärkeä rooli näiden ratkaisujen löytämisessä, Huhtamäki panostaa vastuullisuuteen ja asettaa kestävän kehityksen tavoitteensa korkealle.

Huhtamäki vauhdittaa kasvuaan laajentamalla toimintojaan ja jatkamalla investointejaan kehittyvillä markkinoilla, sekä hyödyntämällä kestävään kehitykseen ja ruuan toimittamiseen liittyviä kasvumahdollisuuksia. Parantaakseen kilpailukykyään yhtiö keskittyy maailmanluokan operatiiviseen suorituskykyyn, prosessien suorituskykyyn ja digitalisointiin. Osaamisen kehittämisen avulla vahvistetaan nollatapaturmaista turvallisuuskulttuuria ja kehitetään strategisia kyvykkyyksiä, sekä vaalitaan korkean suorituskyvyn kulttuuria. Vuoteen 2030 tähtäävä strategia painottaa yhtiön vahvoihin perinteisiin nojautuvien arvojen: Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi, tärkeyttä strategian menestyksekkäässä toteutuksessa.

”Jatkamme kasvua keskittymällä pitkäjänteisesti innovaatioihin, laajentumiseen kasvavilla markkinoilla ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen vastataksemme kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Meistä tulee kilpailukykyisempiä digitalisoimalla toimintojamme, johtamalla tehokkaammin tuotantoamme ja yksinkertaistamalla työskentelytapojamme globaalisti. Lisäksi kehitämme osaamistamme rakentamalla strategisia kyvykkyyksiämme ja korkean suorituskyvyn kulttuuria. Tavoitteemme on olla työturvallisuuden edelläkävijä. Kestävästä kehityksestä tulee osa kaikkea toimintaamme”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

”Olemme asettaneet kestävän kehityksen tavoitteemme korkealle ja olemme sitoutuneet mm. saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja tieteelliset ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Haluamme olla edelläkävijä kestävän kehityksen kaikilla kolmella osa-alueella: ympäristö, sosiaalinen kestävyys ja hyvä hallintotapa. Vahvistamme ja keskitämme myös tuotekehitystämme ja suunnittelemme kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi”, hän toteaa.

Huhtamäen uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 ovat:

  • Hiilineutraali tuotanto ja Science Based Targets (tieteelliset ilmastotavoitteet)
  • 100 % tuotteista suunnitellaan kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi
  • 100 % käytetystä kuidusta on kierrätettyä tai peräisin sertifioiduista lähteistä
  • Yli 80 % raaka-aineistamme on uusiutuvia tai kierrätettyjä
  • Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköenergiaa
  • Yli 90 % vaarattomasta jätteestämme kierrätetään tai kompostoidaan

Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmenttien yhdistäminen
Uudistetun strategiansa toteuttamiseksi Huhtamäki on päättänyt yhdistää Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -liiketoimintasegmenttinsä. Segmenttien yhdistäminen mahdollistaa kasvumahdollisuuksien tehokkaamman hyödyntämisen sekä niin kuitupakkaus- kuin kartonkiteknologioiden tuomisen yhä paremmin asiakkaiden ulottuville. Liiketoiminnot raportoidaan kuitenkin erikseen ainakin tilikauden 2020 loppuun saakka. Eric Le Lay jatkaa yhdistetyn Fiber and Foodservice EAO (Europe-Asia-Oceania) -segmentin johtajana. Yhdistäminen tulee voimaan 1.6.2020.

Pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät
Osana uudistettua strategiaansa Huhtamäki on myös määritellyt pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä:

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5+ %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10+ %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2–3
  • Osinkosuhde: 40–50 %

COVID-19
Työntekijöiden ja sidosryhmien terveys ja turvallisuus on Huhtamäen tärkein painopiste ja prioriteetti maailmanlaajuisen koronavirustilanteen aikana. Yhtiö on ottanut käyttöön lisätoimenpiteitä työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi ja toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Tiukennettujen hygieniakäytäntöjen lisäksi kaikissa yksiköissä noudatetaan huolellisesti terveysviranomaisten ohjeita. Yhtiö on aloittanut lisätoimia toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi ja tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Vallitsevissa olosuhteissa on entistä tärkeämpää valmistaa tuotteita, jotka mahdollistavat ruoan ja juoman kuluttamisen turvallisesti.

Strategian päivitys sijoittajille
Huhtamäki järjestää 24.3.2020 klo 13.30 (CET +1) virtuaalisen tiedotustilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät yhtiön uudistetun strategian. Tilaisuus tallennetaan. Audio-webcastia ja puhelinkonferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/investor-brief-03-2020/

Kysymyksiä voi esittää soittamalla 5–10 minuuttia ennen puhelinkonferenssin alkamista johonkin seuraavista numeroista:

Suomi: +358 981 710 310
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
Yhdysvallat: +1 855 857 0686

Vahvistuskoodi on 78451321#

Englanninkielinen audio-webcast ja puhelinkonferenssi ovat saatavilla tallenteena pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.com/sijoittajat.

Lisätietoja:

Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava noutoruuan ja elintarvikkeiden pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme auttavat päivittäin miljardeja kuluttajia ympäri maailmaa tekemään vastuullisia elämäntapavalintoja. Pakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikkeiden turvallisuudessa ja käytettävyydessä. Olemme sitoutuneet tekemään entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia ja toimimaan kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Keskitymme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleen käytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. 18 600 työntekijäämme tuottavat älykkäitä seuraavan sukupolven pakkauksia 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja tavoitteestamme osoitteessa www.huhtamaki.com.