Elintarvikepakkauksilla olennainen rooli nykyaikaisen ruokajärjestelmän toiminnassa

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.4.2021 KLO 10.00

Elintarvikepakkauksilla olennainen rooli nykyaikaisen ruokajärjestelmän toiminnassa

Huhtamäki toivottaa tervetulleeksi valmisteilla olevan EU:n valmiussuunnitelman elintarvikehuollon ja elintarviketurvan varmistamiseksi kriisiaikoina ja kehottaa komissiota huomioimaan suunnitelmassa pakkausten välttämättömän roolin nykyaikaisen elintarvikejärjestelmän toiminnassa.

Euroopan Unionin elintarvikkeiden toimitusketjua ja ruokaturvallisuutta koskeva valmiussuunnitelma perustuu koronaviruspandemian aikana tehtyihin havaintoihin ja on tärkeä osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja Pellolta pöytään -strategiaa. Ruoan riittävyys, saatavuus, tarjonnan vakaus ja ruoan hyödynnettävyys ovat elintarviketurvan avainkomponentteja. Elintarvikepakkauksilla on tärkeä rooli näiden toimittamisessa. Pakkaukset ovat välttämättömiä nykyaikaisen elintarvikejärjestelmän tehokkaalle toiminnalle, niitä tarvitaan ruoan varastointiin ja kuljettamiseen, säilymiseen sekä tautien leviämisen ehkäisemiseen.

EU:n jäsenvaltiot tunnustivat pakkausteollisuuden olennaisen roolin ja sen toiminta sallittiin koronaviruspandemian aikana. Tällä on varmistettu turvallisten ja hygieenisten elintarvikkeiden saatavuus ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Lisäksi Euroopan ympäristökeskuksen mukaan kertakäyttöpakkauksilla on ollut merkittävä rooli Covid-19:n leviämisen estämisessä.1

Samalla kun EU:n valmiussuunnitelma pyrkii hallitsemaan mahdolliset toimitusketjujen heikentymisestä aiheutuvat uhkat, se pyrkii myös tekemään Euroopan elintarvikejärjestelmästä ympäristöystävällisemmän. Oikeat pakkausvalinnat vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä pienentämällä ruokahävikkiä. Koko elintarvikejärjestelmän aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä vain noin 5 prosenttia aiheutuu pakkauksista, ja optimoimalla pakkaukset voidaankin usein pienentää ruokahävikkiä ja vähentää kokonaispäästöjä. Pakkausten puute kriisiaikoina johtaisi todennäköisesti ruokahävikin kasvuun, mikä osaltaan heikentäisi ruoan saatavuutta.

Euroopan komission paremman sääntelyn ohjelman ja prosessien mukaisesti Huhtamäen vahva suositus on, että kaikista nykyisistä ja tulevista lainsäädäntöehdotuksista tehdään erillinen elinkaariajattelua noudattava elintarvikehuoltoa ja -turvaa koskeva vaikutusarvio. Näin voidaan tutkia ja kvantifioida ehdotusten mahdolliset vaikutukset elintarvikkeiden toimitusketjuun etenkin kriisiaikoina. Tällaiset stressitestit auttaisivat vahvistamaan Euroopan elintarvikejärjestelmän pitkän aikavälin sietokykyä.

”Pakkaus on olennainen osa tuotetta, jota se suojaa. Eurooppalainen pakkausten toimitusketju, joka on kykenevä vastaamaan pandemian tuomiin haasteisiin, on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi EU-kansalaisten palvelemisessa kriisin aikana. Tämä toimitusketju on mahdollistanut tuoreiden elintarvikkeiden turvallisen saatavuuden ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Huhtamäen tuotantoyksiköt ovat pysyneet toiminnassa pandemian ajan. Ilman riittävää määrää sopivia pakkauksia ruoan saatavuudessa olisi merkittäviä häiriöitä ympäri Eurooppaa”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

”Vahva suosituksemme on, että kaikista nykyisistä ja tulevista lainsäädäntöehdotuksista tehdään erillinen elinkaariajattelua noudattava elintarvikehuoltoa ja -turvaa koskeva vaikutusarvio. Näin voidaan tutkia ja kvantifioida ehdotusten mahdolliset vaikutukset elintarvikkeiden toimitusketjuun etenkin kriisiaikoina. Tällaiset stressitestit auttaisivat vahvistamaan Euroopan elintarvikejärjestelmän pitkän aikavälin sietokykyä”, Charles Héaulmé jatkaa.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7863

Lisätietoja Euroopan komission kuulemisesta: https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-future-plan-ensure-food-supply-and-food-security-times-crisis-2021-mar-01_fi

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Tietoja Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.




1 COVID-19 and Europe’s environment: impacts of a global pandemic — European Environment Agency (europa.eu)