European Paper Packaging Alliance (EPPA) keskittyy uuden puheenjohtajansa Eric Le Layn nimittämisen myötä edistämään parempaa sääntelyä, joka perustuu näyttöön, sekä innovaatioille suotuisaa ympäristöä

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.3.2021 KLO 9.00

European Paper Packaging Alliance (EPPA) keskittyy uuden puheenjohtajansa Eric Le Layn nimittämisen myötä edistämään parempaa sääntelyä, joka perustuu näyttöön, sekä innovaatioille suotuisaa ympäristöä

Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintojen johtaja Eric Le Lay on nimitetty European Paper Packaging Alliance:n (EPPA) puheenjohtajaksi 24. maaliskuuta 2021 alkaen. EPPA edustaa Euroopan johtavia paperi- ja kuitupohjaisten elintarvike- ja tarjoilupakkausten valmistajia ja edistää elintarviketurvallisuutta, kiertotalousratkaisuja ja pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Euroopan paperi- ja kartonkipakkausala työllistää suoraan noin 50 000 ihmistä ja tukee ruokapalvelualaa, jonka arvioitu liikevaihto on 70 miljardia euroa ja joka työllistää 1,6 miljoonaa ihmistä ja palvelee 160 miljoonaa kuluttajaa EU:ssa.

Kommentoidessaan EPPA:n prioriteetteja vuodelle 2021 Eric Le Lay kertoo keskittyvänsä puheenjohtajakautensa aikana paremman sääntelyn ja näyttöön perustuvan päätöksenteon edistämiseen. Näin pyritään varmistamaan, että paperipakkauksiin ja EU:n Green Deal ‑tavoitteisiin vaikuttava lainsäädäntö toteutetaan vankan näytön ja paremman sääntelyn periaatteiden pohjalta, ja että se kannustaa yrityksiä jatkamaan ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä.

"EPPA:n jäsenet ovat sitoutuneet pienentämään elintarvike- ja tarjoilupakkausten ympäristöjalanjälkeä vaarantamatta elintarviketurvallisuutta ja ihmisten terveyttä. Jatkamme kumppanuuksien rakentamista organisaatioiden kanssa, jotka EPPA:n tavoin keskittyvät kehittämään innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja kierrättämisen lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. EPPA:n jäsenet edustavat uusiutuvien ja vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden toimittajia sekä elintarvikepakkausten valmistajia, ja EPPA on sitoutunut auttamaan niin vähittäiskauppiaita kuin hotelli- ja ravintola-alan yrityksiä tarjoamaan parhaan kuluttajakokemuksen vastuullisesti", sanoo EPPA:n uusi puheenjohtaja Eric Le Lay.

Kertoessaan vuoden 2021 agendasta Eric Le Lay painotti, että parempaa sääntelyä tarvitaan sen varmistamiseksi, että eurooppalainen ruokajärjestelmä pystyy vastaamaan yllä mainittuihin haasteisiin.

”Tulevaisuudenkestävän sääntelyn on perustuttava tosiasioihin ja tieteelliseen näyttöön. Ilmastonmuutoksen ja resurssipulan kaltaisten haasteiden ratkaisemiseksi tavoitteet on asetettava korkealle. Tavoitteiden saavuttamiseksi sääntelyn on tarjottava tilaa innovaatioille ja lainsäädäntöprosessin on oltava riittävän vankka sen varmistamiseksi, että alkuperäiset tavoitteet vaarantavia tahattomia seurauksia ei synny. EPPA tukee jatkossakin päättäjiä luotettavalla tieteellisellä tiedolla paremman sääntelyn ja näyttöön perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi sekä innovaatioiden edistämiseksi EU:ssa."

Tähän liittyen EPPA julkaisi äskettäin elinkaariarvion, jossa verrataan eurooppalaisessa pikaruokaravintolassa käytettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kun ateriat syödään pikaravintolassa. Tutkimus osoitti selvästi, että uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten hiilijalanjälki ja ne käyttivät 3,6 kertaa enemmän vettä. Aiemmin EPPA on julkaissut tieteellisen katsauksen elintarvikehygieniaan liittyvistä ilmeisistä haasteista ja elintarvikeperäisten sairauksien riskeistä, jotka liittyvät kertakäyttöpakkausten korvaamiseen uudelleenkäytettävillä astioilla ruokapalveluyrityksissä. Katsauksen perusteella EPPA kehotti EU:n elintarvike- ja kansanterveysviranomaisia osallistumaan kertakäyttöisistä ja uudelleenkäytettävistä pakkauksista käytäviin linjavetokeskusteluihin, sekä pyysi kansallisia elintarvikevirastoja huolehtimaan siitä, että yrityksillä on käytössään riittävän yksityiskohtaiset ohjeet hygieniatoimenpiteistä, joilla varmistetaan niin työntekijöiden kuin kuluttajienkin turvallisuus.

Lisätiedot:

Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh.010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Tietoja Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.