Huhtamäki ottaa tärkeän askeleen kohti tavoitettaan käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä allekirjoittamalla pakkausteollisuuden suurimman aurinkovoimasopimuksen Euroopassa

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.12.2021 KLO 9.00

Huhtamäki ottaa tärkeän askeleen kohti tavoitettaan käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä allekirjoittamalla pakkausteollisuuden suurimman aurinkovoimasopimuksen Euroopassa

Hiilineutraali tuotanto ja 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttö vuoteen 2030 mennessä ovat Huhtamäen keskeisiä vastuullisuuspäämääriä. Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja on ottanut merkittävän askeleen kohti näiden tavoitteiden saavuttamista allekirjoittamalla kaksi 10-vuotista yhtiön Euroopan toiminnot kattavaa virtuaalista sähkönostosopimusta (VPPA) globaalisti toimivan uusiutuvan energian kehittäjän BayWa r.e:n kanssa. Sopimuskokonaisuus on suurin aurinkovoimasopimus pakkausteollisuudessa Euroopassa ja ensimmäinen suomalaisyrityksen allekirjoittama merkittävä aurinkovoimasopimus.

Huhtamäen tavoitteena on käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä kaikissa yksiköissään vuoteen 2030 mennessä
Vastuullisuus on keskeinen osa Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävää strategiaa, ja yhtiö ottaa nyt merkittävän askeleen kohti tavoitteidensa saavuttamista solmimalla kaksi 10 vuoden virtuaalista sähkönostosopimusta (VPPA) globaalisti toimivan uusiutuvan energian kehittäjän BayWa r.e:n kanssa. 200 gigawattitunnin (GWh) sopimukset kattavat noin 80 prosenttia Huhtamäen nykyisestä sähkönkulutuksesta Euroopassa, jossa yhtiöllä on 18 tuotantolaitosta 10 maassa.

”Olemme sitoutuneet kunnianhimoiseen vuoteen 2030 tähtäävään strategiaamme ja tähtäämme vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinnaksi. Tämä tarkoittaa kiertotalousajattelua niin toiminnassamme kuin tuotteissammekin. Olemme sitoutuneet edistämään siirtymistä hiilineutraaliin talouteen ja ilmastostrategiassamme olemme määritelleet selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat päästöjemme minimoimiseksi. Uusiutuvalla sähköllä on tärkeä rooli päämääriemme saavuttamisessa, ja BayWa r.e:n kanssa juuri solmimamme sopimus on osoitus siitä, että lyhyessäkin ajassa on mahdollista saavuttaa merkittävää edistystä”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

"Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme, jotka Science Based Targets -aloite on hyväksynyt vuonna 2021, tarkoittavat, että meidän on puututtava kaikkiin kasvihuonekaasupäästöihimme (Scope 1, 2 ja 3). Tällä hetkellä suurin osa Scope 2 ‑päästöistämme liittyy ostettuun sähköön, ja voimme vähentää niitä tehokkaasti siirtymällä käyttämään uusiutuvaa sähköä. Sopimus BayWa r.e.:n kanssa on ensimmäinen virtuaalinen sähkönostosopimuksemme ja osa siirtymäämme uusiutuviin energialähteisiin maailmanlaajuisesti. Odotamme solmivamme pian muita virtuaalisia sähkönostosopimuksia, seuraavaksi Yhdysvalloissa. Lisäksi asennamme mahdollisuuksien mukaan tuotantoyksikköihimme aurinkopaneeleja ja pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme. Edistymisemme 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön siirtymisessä tukee myös tavoitettamme saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisätoimenpiteitä tarvitaan kuitenkin Scope 1 -päästöjen vähentämiseksi. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi näihin kuuluvat siirtyminen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja järjestelmien sähköistäminen”, sanoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling.

Huhtamän sähkönostosopimusten ansiosta enemmän uusiutuvaa sähköä saatavilla Euroopassa
Osana sähkönostosopimuksia BayWa r.e. rakentaa Espanjaan kaksi uutta aurinkovoimalaa, mikä lisää merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoa Euroopassa. Uudet aurinkovoimalat tuottavat yhteensä 200 gigawattituntia uusiutuvaa sähköä vuodessa, mikä vastaa noin 25 000 kotitalouden kulutusta ja vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 89 000 tonnilla.

”Huhtamäki on ottanut johtavan roolin uusiutuvaan energiaan siirtymisen edistämisessä pakkausteollisuudessa ja toivon, että tämä rohkaisee muitakin yrityksiä. Huhtamäen tukeminen sen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa on tärkeä virstanpylväs myös BayWa r.e:lle pyrkiessämme edistämään yritysten energiasiirtymää, mikä on keskeistä maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi", lisää BayWa r.e.:n toimitusjohtaja Matthias Taft

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Toimituksille:
PPA-sopimuksella tarkoitetaan pitkäaikaista sähkönostosopimusta, jossa tyypillisesti suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10-20 vuoden ajan. Virtuaalisessa PPA:ssa (myös finanssi- tai virtuaalinen PPA) tuottaja myy fyysisen sähkön markkinoille ja ostaja ostaa fyysisen sähkön markkinoilta. Lähde: https://bit.ly/3GFoabU

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet..

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 84 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 400 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liitteet


get_app Huhtamäki ja BayWa r.e. ovat sitoutuneet suojelemaan ja edistämään luonnon monimuotoisuutta aurinkovoimapuiston rakentamisen ja toiminnan ajan. get_app Huhtamäki ja BayWa r.e. ovat sitoutuneet suojelemaan ja edistämään luonnon monimuotoisuutta aurinkovoimapuiston rakentamisen ja toiminnan ajan.