Huhtamäki toivottaa tervetulleeksi uudessa elinkaariarvioinnissa julkaistut tieteelliset todisteet kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden todellisista ympäristövaikutuksista

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.1.2021 KLO 13.00

Huhtamäki toivottaa tervetulleeksi uudessa elinkaariarvioinnissa julkaistut tieteelliset todisteet kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden todellisista ympäristövaikutuksista

Äskettäin julkaistun kattavan elinkaariarvioinnin (LCA) mukaan paperipohjaisilla kertakäyttöpakkauksilla on pikaruokaravintolakäytössä huomattavia ympäristöetuja verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin. Ympäristöedut johtuvat ensisijaisesti uudelleenkäytettävien astioiden pesuun tarvittavan energian hiilidioksidipäästöistä sekä pesuun tarvittavan veden määrästä.

Elinkaariarvioinnin on tehnyt Ramboll, johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, ja sen on todentanut TÜV, yksi maailman johtavista testauspalvelujen tuottajista. Arvioinnissa verrataan  eurooppalaisessa pikaruokaravintolassa käytettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kun ateriat syödään pikaravintolassa. Kummallekin pakkaustyypille (kertakäyttö ja uudelleenkäytettävä) mitattiin niiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset useassa vaikutusluokassa ja eri skenaarioissa. Merkittävimmät tulokset olivat:

  • Ilmastonmuutoksen kannalta kertakäyttöpakkausten edut ovat erittäin merkittäviä. Arvioinnissa polypropeenista valmistettujen uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten. Tärkein ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä on sähkön menekki uudelleenkäytettävien astioiden pesuprosessissa. Kaiken kaikkiaan käyttövaiheen osuus on 83 % kokonaisvaikutuksesta.
  • Kertakäyttöpakkauksilla oli myös merkittäviä ympäristöetuja veden kulutuksen kannalta. Uudelleenkäytettävien astioiden kanssa vettä käytettiin 3,6 kertaa enemmän.

“Uudelleenkäytettävien astioiden pesemiseen kuluvan energian ja veden ympäristövaikutukset osoittavat, että uudelleenkäytettävät astiat eivät ole kestävä ratkaisu ruokapalveluteollisuudelle. Etenkin ilmastonmuutoksen kannalta paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten käytöstä aiheutuu pienempi ympäristövaikutus. Rambollin tekemä elinkaariarviointi antaa tutkittua tietoa, jota päättäjät varmasti arvostavat laatiessaan maapalloa hyödyttävää lainsäädäntöä, jolla ei ole tahattomia seurauksia,” sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

“Ilmastonmuutos ja veden kulutus ovat tänä päivänä kaksi kriittisintä ympäristövaikutusluokkaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire ja tarvitsemme faktoihin perustuvaa ymmärrystä toimintamme vaikutuksesta ilmastoon ja siitä, miten voimme minimoida näitä vaikutuksia tehokkaasti ja välittömästi. Veden kysyntä uhkaa ylittää veden tarjonnan globaalisti ja yhä useammalla alueella on ongelmia veden riittävyydessä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että päätöksenteossa huomioidaan sekä hiilidioksidipäästöt että veden kulutus, ja että kaikki teollisuuden alat ja sektorit arvioivat, miten ne voivat vähentää vaikutuksiaan. Esimerkiksi Huhtamäki työskentelee aktiivisesti minimoidakseen hiilijalanjälkeään. Olemme tätä varten asettamassa Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Arvioimme parhaillaan myös vesijärjestelmiä kaikissa yksiköissämme,” lisää Huhtamäen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Thomasine Kamerling.

Charles Héaulmé jatkaa: “Tunnistamme, että pakkausten kiertotaloudessa on yhä aukkoja, jotka on huomioitava. Jatkamme Huhtamäellä  kestävien pakkausratkaisujen kehittämistä 2030 strategiamme mukaisesti. Uskomme, että jätehuoltoinfrastruktuuriin tulee investoida, jotta paperipohjaisten pakkausten kierrätysastetta voidaan kasvattaa edelleen, mikä vähentää niiden ilmastovaikutusta entisestään. Meidän on myös löydettävä tapoja puuttua roskaamiseen ja tukea vastuullista kuluttajakäytöstä, mahdollisesti kannustemekanismien avulla.”

Ilmastonmuutosvaikutusten ja veden kulutuksen lisäksi elinkaariarvioinnissa mitattiin ympäristövaikutuksia seuraavissa vaikutusluokissa: uusiutumattomien luonnonvarojen ja metallien ehtyminen, hiukkaspäästöt, maaperän happamoituminen, makean veden rehevöityminen, ionisoiva säteily ja ilmakehän otsonikerroksen ohentuminen. Muita kategorioita, joissa kertakäyttöpakkauksilla oli ympäristöetuja verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin, olivat uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen, hiukkaspäästöt ja maaperän happamoituminen. Tiivistelmä elinkaaritutkimuksesta on saatavilla EPPA:lta osoitteesta www.eppa-eu.org.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, mediasuhteet, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Tietoja Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 600 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.


Kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden ympäristövaikutukset perusskenaariossa.

ReCiPe 2016 (H) - indikaattoriKertakäyttö-pakkaukset -perusskenaarioUudelleen-käytettävät pakkaukset - perusskenaario 
 
Ilmastonmuutos, oletus, pois lukien biogeeninen hilli [kg CO2 ekv.]900824954 
Hiukkaspäästöt [kg PM2.5 ekv.]5.212.2 
Uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen [kg öljyekvivalentti]28279565 
Makean veden kulutus [m3]61224 
Makean veden rehevöityminen [kg P ekv.]2.90.6 
Ionisoiva säteily [kBq Co-60 ekv. ilmaan]21101323 
Metallien ehtyminen [kg Cu ekv.]5549 
Yläilmakehän otsonikerroksen ohentuminen [kg CFC-11 ekv.]0.0100.009 
Maaperän happamoituminen [kg SO2 ekv.]2339 

Lähde: European Paper Packaging Alliance