Huhtamäki yhteistyössä RiverRecyclen ja VTT:n kanssa jokien puhdistamisessa käytettävän teknologian kehittämiseksi. Uutta teknologiaa hyödyntävä laitteisto toiminnassa Mithi-joella Mumbaissa, Intiassa

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.8.2021 KLO 7.00

Huhtamäki yhteistyössä RiverRecyclen ja VTT:n kanssa jokien puhdistamisessa käytettävän teknologian kehittämiseksi. Uutta teknologiaa hyödyntävä laitteisto toiminnassa Mithi-joella Mumbaissa, Intiassa

Kyky edistää innovaatioita ja ajaa systeemisiä muutoksia on edellytys sille, että ympäristöhaasteisiin löydetään uusia ratkaisuja. Tukeakseen tällaista innovaatiotoimintaa ja edistääkseen kestävää kehitystä, Huhtamäki lahjoitti 600 000 euroa suomalaisen cleantech startupin, RiverRecyclen, kehittämän joenpuhdistuslaitteiston viimeistelemiseksi ja pilotoimiseksi. Laitteisto on olennainen osa RiverRecyclen kehittämää ratkaisua merien muoviongelmaan, yhteen tämän päivän suurimmista maailmanlaajuisista haasteista. Huhtamäen tuella joenpuhdistuslaitteistosta rakennettiin prototyyppi, jota testattiin ensin Suomessa, sitten kuljetettiin ja koottiin Mumbaissa, missä se on nyt toiminnassa ja kerää seuraavat 12 kuukautta jätettä Mithi-joella.

“Kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta. Uskomme myös, että globaalien kestävyysongelmien ratkaisemiseksi, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa mereen päätyvät muovit, tarvitaan kaikkien arvoketjun toimijoiden välistä yhteistyötä. Jos haluamme edistää systeemistä muutosta, ei riitä että tuemme sellaisten innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista, jotka auttavat estämään jätteiden pääsyn valtameriin, vaan meidän täytyy myös löytää tapoja kaupallistaa jäte ja kannustaa paikallisyhteisöjä jätehuoltokäytäntöjen kehittämisessä”, sanoo Thomasine Kamerling, Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja.

”Kiertotaloudessa eri toimijoiden yhteistyö on olennaista kestävän kehityksen kannalta. Huhtamäen rahoituksen ansiosta olemme saaneet päätökseen kaksi osaa kolmesta työssä, jossa muutamme yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa muovijätteet raaka-aineeksi. Huhtamäen sitoutuminen on esimerkki siitä miten maailmanlaajuisia ongelmia, kuten muovijätteen aiheuttamaa saastumista, voidaan ratkaista”, sanoo Anssi Mikola, RiverRecyclen toimitusjohtaja ja perustaja.

Mithi-joen projektia johtaa kansainvälinen yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL (nykyään YK:n Global Pulse -yksikkö), Teknologian tutkimuskeskus VTT, RiverRecycle ja Earth5R, intialainen kansalaisvetoinen ympäristöliike. Joenpuhdistuslaitteiston  kehittämisen ja operoimisen lisäksi Huhtamäen lahjoituksella on rahoitettu jätteen käsittelyyn sekä kierrätykseen liittyviä työpajoja, tavoitteena edistää systeemistä muutosta. Projektissa myös kerätään VTT:lle dataa kelluvan jätteen liikkeistä ja sen kausivaihteluista. Datan avulla voidaan tulevaisuudessa optimoida puhdistusoperaatioita ja kierrätysprosesseja.

”Huhtamäen rahoituksen avulla olemme mukauttaneet optisia antureita ja drooneja siten, että ne havaitsevat kelluvat muoviesineet ja erottavat muovit orgaanisesta aineksesta. VTT:n osuus projektissa sisältää myös pyrolyysikoeajot ja talteenotettujen muovijätejakeiden kemiallisen kierrätyksen arvioinnin. Laajemmin ajateltuna tavoitteemme on kehittää kiertotalousratkaisuja muovijätteen aiheuttamaan maailmanlaajuiseen haasteeseen. Teknologian lisäksi olennainen osa hankkeen onnistunutta toteutusta on yhteistyö paikallisten kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa”, sanoo erikoistutkija Jukka Sassi, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Huhtamäen tavoitteena on, että kaikki sen tuotteet suunnitellaan kierrätettäviksi, uudelleenkäytettäviksi tai kompostoitaviksi vuoteen 2030 mennessä. Intiassa, missä Huhtamäellä on 16 tuotantolaitosta, joissa valmistetaan pääasiassa korkealaatuisia joustopakkauksia, jotka suojaavat esimerkiksi elintarvikkeita, lääkkeitä sekä hygienia- ja kodinhoitotuotteita, yhtiöllä on jo useita kierrätettäviä joustopakkausrakenteita markkinoilla Huhtamaki blueloop -konseptinsa mukaisesti. Mithi-joen projektin lisäksi Huhtamäki osallistuu tarvittavan kierrätysinfrastruktuurin rakentamiseen perustamalla Intiaan joustopakkausten kierrätyslaitoksen, jonka suunnitellaan aloittavan toimintansa vuoden 2021 loppuun mennessä.

‘’Olemme iloisia saadessamme olla osa tätä globaalia yhteistöverkostoa ja Mithin puhdistamisen mahdollistavan teknologian kehittämistä. Mithi on ainoa Mumbain läpi virtaava joki. Projekti edistää kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesti, sillä samalla kun kerätään muovijätettä helpotetaan paikallisyhteisöjen tiedonsaantia ja työllistymistä’’, lisää Sudip Mall, toimitusjohtaja, Flexible Packaging India, Huhtamäki.

Mithi-joen projekti on yksi kolmesta hankkeesta, joita Huhtamäki rahoitti osana 100-vuotisjuhlavuottaan. Tavoitteena on vastata maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen haasteisiin, sekä rakentaa ja oppia kiertotaloutta edistävistä hankkeista.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7863
Lisätietoja projektista ja kuvamateriaalia: https://www.riverrecycle.com/india-mithi-river-cleanup/

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 82 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liitteet


get_app Työntekijät juhlivat joenpuhdistuslaitteiston asennuksen valmistumista Mumbaissa Mithi -joen rannalla. Tavoitteena on kerätä 70–200 tonnia jokijätettä päivittäin. get_app RiverRecyclen Intian edustaja Yash Dadhwadia joenpuhdistusjärjestelmän asennuspaikalla.