Riippumaton tutkimus paljastaa, että siirtyminen uudelleenkäytettäviin astioihin pikaruokaravintoloissa vastaisi miljoonan bensiiniauton lisäämistä Euroopan teille

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.10.2021 KLO 09.00

Riippumaton tutkimus paljastaa, että siirtyminen uudelleenkäytettäviin astioihin pikaruokaravintoloissa vastaisi miljoonan bensiiniauton lisäämistä Euroopan teille

Kertakäyttöisiä ja uudelleenkäytettäviä astioita vertaavan päivitetyn elinkaariarvioinnin (LCA) julkaiseminen auttaa ymmärtämään miten vähähiiliseen kiertotalouteen siirtymistä voidaan edistää. Tutkimus pyrkii myös edistämään tutkitun tiedon käyttöä Euroopan tulevaisuuteen vaikuttavien päätösten teossa.

European Paper Packaging Alliancen (EPPA) tilaama ja johtavan riippumattoman kansainvälisen suunnittelu- ja konsultointialan yrityksen Rambollin suorittama elinkaariarviointi vertasi eurooppalaisessa pikaruokaravintolassa käytettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kun ateriat syödään ravintolassa. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, elinkaariarvion mukaan uudelleenkäytettävillä astioilla on huomattavasti suurempi ympäristövaikutus kuin paperipohjaisilla kertakäyttöpakkauksilla, etenkin kannalta.

Uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki on 2,8 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten, ja uudelleenkäytettävät astiat kuluttavat 3,4 kertaa enemmän makeaa vettä

Ramboll päivitti tammikuussa 2021 julkaistun alkuperäisen tutkimuksensa käyttäen uutta dataa. Päivitetyn tutkimuksen perusteella uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki nykyaikaisessa pikaruokaravintolassa oli 2,8 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten hiilijalanjälki. Uudelleenkäytettävien astioiden käyttö kuluttimyös 3,4 kertaa enemmän [makeaa] vettä. Syynä on maailmanlaajuisen pandemian aikana erityisen tärkeäksi nousseen hygieniavaatimukset täyttävän astioiden pesuprosessin kuluttama energian ja veden määrä.

Tulosten perusteella voitiin laskea, että mikäli eurooppalaisissa pikaruokaravintoloissa siirryttäisiin ravintolassa tapahtuvien ruokailujen osalta uudelleenkäytettäviin astioihin vastaisi muutoksen ilmastovaikutus miljoonaa uutta bensiinikäyttöistä autoa Euroopan teillä. Uudelleenkäytettävien astioiden pesuun tarvittava veden määrä vastaisi 750 000 asukkaan kaupungin makean veden kulutusta. Tämä on vastoin sekä EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa että YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Se on myös erittäin huolestuttavaa, koska se hidastaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vaikeuttaa pakkausteollisuuden toimia ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen kehittämiseksi. Huhtamäki kehottaa EU:ta ja muita maailmanlaajuisia instituutioita käyttämään päätöstensä pohjana tutkittua tietoa, kuten Rambollin tekemää elinkaariarviota, jotta parhaat mahdolliset ratkaisut sekä kuluttajille että ympäristölle voidaan varmistaa.

Päivitetyssä tutkimuksessa havaittiin myös, että paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten kierrätyksen lisääminen vähentää entisestään niiden ympäristövaikutuksia, etenkin verrattuna moniin uudelleenkäytettäviin astioihin, joita ei voida kierrättää tai joiden kierrätysaste on alhainen. Esimerkiksi nostamalla paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten kierrätysastetta Rambollintutkimuksessa käytettämästä 30 prosentista 70 prosenttiin, paperipakkausten veden kulutuksen etu kasvaa 3,4 kertaisesta 228-kertaiseksi.

Eric Le Lay, Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin johtaja ja EPPA:n nykyinen presidentti toteaa: "Yleisistä ennakkokäsityksistä poiketen tieteelliset todisteet osoittavat selvästi, että uudelleenkäytettävät tuotteet kuormittavat ympäristöä merkittävästi. Todellisiin käyttötilanteisiin perustuvan datan perusteella ei ole epäilystäkään siitä, että paperipohjaiset kertakäyttöpakkaukset kuormittavat ympäristöä vähemmän, huolehtien samalla elintarviketurvallisuudesta ja eurooppalaisista kuluttajista. Meidän tulisi lopettaa arvailu ympäristöystävällisiä ratkaisuja etsiessämme ja luottaa tieteeseen sekä tehdä yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. Oikean kierrätysinfran avulla paperipohjaisetkertakäyttöpakkaukset auttavat Eurooppaa saavuttamaan vähähiilisen kiertotalouden ja vihreän kehityksen ohjelmantavoitteet.”

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, mediasuhteet, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja elinkaariarviosta osoitteessa https://www.eppa-eu.org/

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 84 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 700 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.