Science Based Targets -aloite on varmentanut Huhtamäen ilmastotavoitteet

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.9.2021 KLO 10.00

Science Based Targets -aloite on varmentanut Huhtamäen ilmastotavoitteet

Osana kunnianhimoista vuoteen 2030 tähtäävää vastuullisuusohjelmaansa Huhtamäki asetti vuonna 2020 tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maailmanlaajuisesti tunnustettu Science Based Targets -aloite on nyt hyväksynyt ja varmentanut nämä tavoitteet. Huhtamäki on sitoutunut omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun selvästi alle 2°C:en vähentämällä suoria ja sähkön käytöstä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjään 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä päästöjä 13,5 prosentilla samalla aikavälillä. Tavoitteet ovat keskeinen osa Huhtamäen vuoteen 2030 tähtäävän strategian toimeenpanoa ja auttavat saavuttamaan yhtiön tavoitteen olla vastuullisten pakkausratkaisujen ykkösvalinta.

Huhtamäen tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä

Vastuullisuus on keskeinen osa Huhtamäen 2030 Strategiaa. Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettaminen ja hiilineutraalin tuotannon tavoittelu ovat tärkeä osa yhtiön vuoteen 2030 tähtääviä vastuullisuuspäämääriä, jotka julkaistiin maaliskuussa 2020. Science Based Targets -aloite on nyt hyväksynyt Huhtamäen päästövähennystavoitteet.

Verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon Huhtamäki sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1 ja 2) 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Huhtamäki sitoutuu myös vähentämään samalla aikavälillä tuotteidensa loppusijoitukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä (scope 3) 13,5 prosentilla. Huhtamäki sitoutuu siihen, että vuoteen 2026 mennessä 70 prosenttia sen tavarantoimittajista ostojen arvossa mitattuna on asettanut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

”Olemme sitoutuneet edistämään siirtymistä hiilineutraaliin talouteen ja auttamaan muutoksen saavuttamisessa tarvittavalla vauhdilla ja laajuudella. Omat päästövähennystavoitteemme perustuvat ilmastotieteeseen. Se, että Science Based Targets -aloite hyväksyi tavoitteemme on tärkeä virstanpylväs matkallamme kohti hiilineutraalia tuotantoa”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Valtaosa Huhtamäen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin yhtiön arvoketjusta ja liittyy raaka-aineisiin. Raaka-aineisiin liittyvien päästöjen vähentämiseksi Huhtamäki on sitoutunut varmistamaan, että se ostaa valtaosan tuotteista ja palveluista yrityksiltä, ​​jotka ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen. Huhtamäen sitoutuminen siihen, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia sen tuotteista on suunniteltu kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi auttaa vähentämään tuotteiden loppusijoitukseen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä (scope 3) 13,5 prosentilla.

Huhtamäki vähentää omaan toimintaansa ​​ja käyttämänsä sähkön tuotantoon ​​(Scope 1 ja 2) liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 27,5 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2019 lähtötasoon. Tätä tavoitetta tukee yhtiön sitoumus käyttää vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttisesti uusiutuvaa sähköä sekä jatkuva pyrkimys parantaa toimintojensa energiatehokkuutta. Uusiutuvan energian käytössä on edistytty merkittävästi useissa Etelä-Afrikassa ja Intiassa sijaitsevissa tuotantoyksiköissä, joihin on asennettu laitoksille sähköä tuottavia aurinkopaneeleja. Huhtamäki pyrkii edistämään uusiutuvan energian käyttöön liittyvän tavoitteensa saavuttamista myös perehtymällä mahdollisuuteen solmia virtuaalisia sähkönostosopimuksia (VPPA) Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Huhtamäki kantaa vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta

Pakkaukset ovat olennainen osa elintarvikejärjestelmää ja niillä on tärkeä rooli ruokahävikin ehkäisyssä. Ruokahävikki aiheuttaa 10 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Takaamalla hygienian ja elintarviketurvallisuuden, pakkaukset ovat myös avainasemassa ruoan saatavuuden parantamisessa. Pakkausten haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan minimoida hyötyjä vaarantamatta käyttämällä älykkäitä ja vastuullisesti tuotettuja pakkauksia, sekä järjestämällä jätteen keräys- ja kierrätysinfrastruktuuri asianmukaisesti.

”Kannamme Huhtamäella vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta. Tiedämme että pakkausten hyödyt ovat suuremmat kuin niiden haitat, ja olemme sitoutuneet vähentämään pakkausten ympäristöhaittoja minimoimalla toimintojemme haitallisia vaikutuksia, edistämällä siirtymää kiertotalouteen ja tekemällä yhteistyötä arvoketjun läpi systeemisen muutoksen edistämiseksi. Vastuullisuustyömme ytimessä on kunnianhimoinen päämäärämme tehdä tuotannostamme hiilineutraalia. Se on tärkeä osa työtä, jota teemme toimintojemme hiilijalanjäljen minimoimiseksi ympäri maailmaa”, sanoo Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Thomasine Kamerling.

Huhtamäki on yksi yli 1 800 yrityksestä, jotka ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen, ja yksi niistä noin 900 yrityksestä, joiden tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty. Huhtamäki on ensimmäisiä pakkausalan yrityksiä, jonka tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty. Tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan on toteutettava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, lehdistösuhteet, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Science Basted Targets -aloitteesta
Science Based Targets aloite kannustaa yrityksiä kiireelliseen toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ohjeistamalla yrityksiä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa, se auttaa niitä torjumaan ilmastonmuutosta ja samalla parantamaan kilpailukykyään hiilineutraaliin talouteen siirryttäessä.

Science Based Targets -aloite (SBTi) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), Maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) sekä YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact) välillä. Se on myös yksi We Mean Business Coalition sitoumuksista. Aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa sekä arvioi ja hyväksyy yritysten tavoitteita puolueettomasti.

Huhtamäestä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 84 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 700 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.