Tutkimus: Suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä omaan kierrätyskäyttäytymiseensä - yli 65-vuotiaat suhtautuvat kierrätykseen jopa nuoria positiivisemmin

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.2024 KLO 9.30 

Jopa 80 prosenttia suomalaisista kierrättää mielestään riittävästi, ja 40 prosenttia ilmoittaa myös olevansa valmiita maksamaan lisähintaa vastuullisesta pakkauksesta.  

Suurin osa suomalaisista on tyytyväisiä omaan kierrätyskäyttäytymiseensä, ja kertoo kierrättävänsä yleisempiä pakkausmateriaaleja, selviää Huhtamäen teettämästä tutkimuksesta. Yli 80 prosenttia kaikista ikäluokista kertoo kierrättävänsä paperipohjaiset pakkaukset ja peräti yhdeksän kymmenestä kierrättää esimerkiksi pahvilaatikot. 

“Jopa 80 prosenttia vastaajista kokee kierrättävänsä riittävästi tai lähes riittävästi. ​Naiset ovat miehiä innokkaampia kierrättäjiä, mutta mikä hieman yllätti, oli että iäkkäämmät yli 65-vuotiaat suhtautuvat kierrätykseen jopa nuoria positiivisemmin. Perinteisestihän on ajateltu, että nuoret ovat tässä edelläkävijöitä”, kertoo Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Salla Ahonen. 

Kuluttajat pitävät pakkausten vastuullisuutta tärkeänä. Useampi kuin joka kolmas kertoo olevansa valmis maksamaan hieman lisähintaa vastuullisemmista pakkauksista ja 8 prosenttia olisi valmis maksamaan selkeästi enemmän, jos heidän ostamansa tuotteen pakkaus on vastuullinen. 

”40 prosenttia vastaajista otti myönteisen kannan kysyttäessä elintarvikkeiden hintojen mahdollisesti noususta vastuullisempien pakkausten myötä. On merkittävää, että suomalaisille tuotteiden vastuullisuus on näin tärkeää myös aikana, jolloin kotitalouksien taloudellinen tilanne on kiristynyt”, Ahonen kertoo. 

Myös hintakysymyksessä vanhemmat vastaajat erottuivat, ja he olisivat nuorempia vastaajia valmiimpia maksamaan pakkausten vastuullisuudesta lisähintaa. 

Kuitupohjaiset pakkaukset ovat kuluttajien suosikkeja tietoisuuden lisääminen vaatii panostuksia 

Ruokien, juomien ja kotitaloustarvikkeiden pakkausmateriaaleista kysyttäessä kyselyyn vastanneista 67 prosenttia toivoo pakkauksissa käytettävän erityisesti kuitupohjaisia, paperi- tai pahvipohjaisia materiaaleja. Joka toinen toivoi myös kierrätettävän muovin käytön lisäämistä. Erityisesti naiset sekä yli 50-vuotiaat vastaajat kannattavat kuitupohjaisten materiaalien suosimista pakkauksissa​. ​ 

Noudetun ja tilatun ruuan kulutus on kasvanut jatkuvasti, mutta kuluttajilla on vielä vähän tietoa siitä, millainen pakkaus on ympäristövaikutuksiltaan paras valinta. 

”Tutkimustuloksissa ilahdutti, että vastaajat kertoivat kierrättävänsä todennäköisesti sekä kotiin tilattujen että noudettujen annosten pakkauksia. Erityisesti ulkona syödessä kaivataan kuitenkin kierrätykseen liittyen edelleen läpinäkyvyyttä, tietoa ja selkeitä ohjeita. Kuluttajia pohdituttaa esimerkiksi kierrätyksen toimivuus ravintoloissa sekä kysymys erilaisten ravintolapakkausten ympäristövaikutuksista. Tutkimustulokset osoittavat, että meidän kaikkien alan toimijoiden tulee tehdä edelleen yhteistyötä, jotta kierrätysjärjestelmät ovat toimivia, mahdollisuudet kattavia ja ohjeet helposti ymmärrettäviä”, Ahonen päättää. 

Kyselytutkimuksen Huhtamäelle toteutti Aula Research anonyymina sähköisenä kyselynä ajanjaksolla 5.3.2024 –13.3.2024. Tutkimuksen kohderyhminä olivat täysi-ikäiset mannersuomalaiset ja siihen vastasi yhteensä 1483 vastaajaa. 

Lisätietoja:  
Maria Tomminen, Senior Manager, Media Relations, p. +358 (0)10 686 7000 

HUHTAMÄKI OYJ  
Konserniviestintä  

Huhtamäestä  

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Vastuulliset blueloopTM -pakkausratkaisumme ovat johtavia maailmassa ja suunniteltu kiertotalouteen sopiviksi.  

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa, saimme arvosanan ’A’ MSCI ESG Ratings -arvioinnissa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.  

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 37 maassa ja 107 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat noin 18 000 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 4,2 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.