Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Huhtamäki Oyj:lle toimitetun ilmoituksen mukaan OP-Keskus osk:n (y-tunnus 0242522-1) ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OP-Keskus osk:n tytäryhteisöjen ja tytäryhteisöjen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Huhtamäki Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 11.12.2009 ylittänyt 1/20 (5 %) ollen 5,215 %. Ilmoituksen mukaan omistettujen osakkeiden kokonaismäärä kyseisenä ajankohtana oli 5 531 092 osaketta. 

Omistus jakautuu seuraavasti (osakkeiden lukumäärä; osuus osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä):

Kyösti Haatajan Säätiö, y-tunnus 0116778-5 (4 200; 0,004 %)
OP-Pohjola-ryhmän Tutkimussäätiö, y-tunnus 0215251-8 (14 000; 0,013 %)
Pohjola Pankki Oyj, y-tunnus 0199920-7 (99 271; 0,093 %)
OP-Henkivakuutus, y-tunnus 1030059-2 (97 601; 0,092 %)
OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, y-tunnus 0743962-2
OP-Delta, y-tunnus 1102395-3 (3 222 215; 3,038 %)
OP-Suomi Pienyhtiöt, y-tunnus 1753300-6 (498 355; 0,470 %)
OP-Pohjola Pienyhtiöt, y-tunnus 1960678-2 (150 000; 0,141 %)
OP-Focus, y-tunnus 1753298-6 (520 450; 0,491 %)
OP-Suomi Arvo, y-tunnus 1878493-1 (925 000; 0,872 %)

Huhtamäki Oyj:llä on yksi osakesarja ja 106 063 320 osaketta.

Lisätiedot:
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä