Huhtamäen vuosikertomus ja tilinpäätös 2008

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2008 vuosikertomus sekä tilinpäätös, sen sisältämä konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 on julkaistu suomeksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi ja englanniksi osoitteessa www.huhtamaki.com.

Painetun vuosikertomuksen voi tilata sähköpostitse osoitteesta communications@huhtamaki.com.

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä