Huhtamäki Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 3.4.2009 klo 15.00 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Robertus van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Siaou-Sze Lien.

Siaou-Sze Lien (s. 1950) on toiminut Mobley Group Pacific Ltd.:n palveluksessa Senior Executive Coachin tehtävissä 6.11.2006 lähtien. Mobley Group Pacific Ltd. on liikkeenjohdon konsultointiin sekä organisaatioiden ja niiden johdon tehokkuuden parantamiseen erikoistunut yhtiö. Yhtiön toiminta keskittyy etenkin Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Ennen Mobley Group Pacific Ltd.:n palvelukseen siirtymistä Siaou-Sze Lien työskenteli 28 vuoden ajan useissa eri Hewlett-Packard -konsernin tehtävissä. Hänen viimeisin tehtävänsä oli Senior Vice President, Hewlett-Packard Services Asia-Pacific. Siaou-Sze Lien on koulutukseltaan M.Sc. (Computer Science), Imperial College of London, Iso-Britannia. Hän suorittaa tohtorin tutkintoa, Ph.D. (Cross-Cultural Management), Cambridge University, Iso-Britannia. Siaou-Sze Lienin keskeisimmät luottamustehtävät ovat Nanyang Technological University Singapore, Board of Trustees; Republic Polytechnic Singapore, Board of Governors; ja Luvata Oy, hallitus.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokouksen 31.3.2008 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 452 9100HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä