Huhtamäki Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

Huhtamäki Oyj:n hallitus on valinnut valiokuntiensa jäsenet toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitysvaliokunta

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseninä jatkavat Mikael Lilius (puheenjohtaja), Rolf Börjesson ja Jukka Suominen.

Henkilöstövaliokunta

Hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseninä jatkavat Mikael Lilius (puheenjohtaja), George V. Bayly ja Anthony J.B. Simon.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä jatkavat Jukka Suominen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa ja Robertus van Gestel.

Lisätiedot:
Juha Salonen, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä