Kaupankäynti Huhtamäki Oyj:n optio-oikeuksilla 2003 A, 2003 B ja 2003 C päättyy 14.10.2009

Osakkeiden merkintäaika Huhtamäki Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvilla 2003 A, 2003 B ja 2003 C optio-oikeuksilla on optio-ohjelman ehtojen mukaisesti vuosittain 2.5.-31.10. yhtiön erikseen määrääminä päivinä. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvilla optio-oikeuksilla 31.10.2009. Yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti optio-oikeuksien 2003 A, 2003 B ja 2003 C viimeinen mahdollinen merkintäpäivä on 21.10.2009. Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päättyy arvopaperipörssin sääntöjen mukaisesti viimeistä merkintäpäivää lähinnä edeltävänä viidentenä pörssipäivänä eli keskiviikkona 14.10.2009.

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvilla optio-oikeuksilla on mahdollista merkitä osakkeita vielä seuraavina päivinä:

- Keskiviikko 30.9.2009 ja
- Keskiviikko 21.10.2009.

Osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

- 2003 A, merkintähinta/osake: 6,78 euroa
- 2003 B, merkintähinta/osake: 9,04 euroa
- 2003 C, merkintähinta/osake: 11,17 euroa.

Lisätiedot:
Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, p. 010 686 7851

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä