Osakepääoman korotus ja optio-oikeuksien perusteella merkittyjen uusien osakkeiden ottaminen pörssilistalle

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvien optio-oikeuksien 2003 A perusteella on merkitty 489 830 ja optio-oikeuksien 2003 B perusteella 71 640 uutta yhtiön osaketta. Kaikkiaan uusia osakkeita on siten merkitty 561 470 kappaletta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 1 908 998,00 euroa, on merkitty kaupparekisteriin 16.11.2009. Yhtiö on pyytänyt NASDAQ OMX Helsinki Oy:tä ottamaan uudet osakkeet pörssikaupan kohteeksi 17.11.2009 alkaen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle samat oikeudet kuin yhtiön muut osakkeet. 

Korotuksen jälkeen Huhtamäki Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 360 615 288,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 106 063 320.

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet 2003 A, 2003 B ja 2003 C oikeuttivat merkitsemään yhteensä 2 250 000 uutta osaketta vuotuisen merkintäajan ollessa 2.5.-31.10. Viimeinen merkintäpäivä kaikilla vuoden 2003 optio-ohjelman optio-oikeuksilla oli 21.10.2009. 

Lisätietoja:
Juha Salonen, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä