Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009: Tulos huomattavasti edellisvuotista parempi alentuneesta myynnistä huolimatta

  • Konsernin liikevaihto aleni talouden laskusuhdanteen ja asiakkaiden varovaisuuden johdosta.
  • Tulos parani kustannusten huomattavasti alemman tason, tehostuneen toiminnan sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinnan ansiosta.
  • Vapaa rahavirta jatkui vahvana, ja nettovelka supistui edelleen.
  • Koko vuoden myyntinäkymät pysyvät epävarmoina, ja katteisiin kohdistuvan paineen uskotaan lisääntyvän vuoden aikana.HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

get_app Presentation 2009 Q1 EN