Tilinpäätöstiedote 2008: Vahva rahavirta, pienentyneet velat, vakaa liikevaihto

· Liikevaihto kasvoi kiintein valuuttakurssein.
· Raaka-aine-, energia- ja jakelukustannukset pysyivät korkealla tasolla, mutta laskivat nopeasti vuoden lopussa.
· Tulos oli negatiivinen kertaluontoisten kulujen johdosta
· Joustopakkauksissa, kalvoissa ja Aasia-Oseania-Afrikka-alueella tuloskehitys oli heikkoa.
· Vahvan rahavirtaparannuksen ansiosta nettovelka supistui merkittävästi.
· Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,34 euroa (0,42 euroa vuodelta 2007) osakkeelta.* Vuoden 2008 liiketulos sisältää 165,5 milj. euroa (108,0 milj. euroa) kertaluontoisia kuluja.

"Vuoden 2008 alussa Huhtamäen tavoitteena oli myynnin kasvu ja vakaa tulos, mutta loppuvuodesta painopiste siirtyi rahavirran vahvistamiseen ja velan vähentämiseen. Tärkein taloudellinen saavutuksemme vuonna 2008 oli 104 miljoonan euron vapaa rahavirta. Tämä oli myönteinen kehitysaskel verrattuna vuosien 2006 ja 2007 negatiivisiin rahavirtoihin. Kokonaisuutena tuloksemme ei ollut tyydyttävä, ja olemmekin ryhtyneet toimiin tappiollisten yksiköiden osalta ja kustannusten karsimiseksi", kertoo toimitusjohtaja Jukka Moisio.

"Lisäksi konsernin strateginen suunta päivitettiin vuonna 2008. Keskitymme liiketoimintoihin, joissa meillä on vahva markkina-asema ja hyvät kasvumahdollisuudet. Sileä- ja karkeapintaiset kuitupakkaukset, irrokekalvot, joustopakkaukset, tarjoilupakkauksiin lukeutuvat kartonkikupit ja muut kartongista valmistetut pakkaukset määriteltiin ydinliiketoiminnoiksi. Kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten liiketoiminnot eriytettiin omaksi, strategisen arvioinnin kohteena olevaksi kokonaisuudeksi. Päivitettyyn strategiseen suuntaan ja uusiin raportointisegmentteihin perustuvan vuosittaisen arvonalentumistestauksen seurauksena viimeisellä vuosineljänneksellä kirjattiin merkittäviä kertaluontoisia kuluja. Tämän johdosta vuoden 2008 raportoitu tulos oli negatiivinen."

"Vuosi 2009 on Huhtamäelle haasteellinen. Talouden laskusuhdanne heikentää lyhyen aikavälin kasvunäkymiä, vaikka normaaliolosuhteissa voimme ydinliiketoiminnoissa saavuttaa 5 prosentin orgaanisen kasvun. Taloudellisesti epärvarmoina aikoina tarvitaan harkittua taloudenhoitoa, ja kustannustehokkuus yhdessä vahvan rahavirran kanssa ovatkin päätavoitteitamme. Lisäksi painopistealueenamme vuonna 2009 ja vastaisuudessa on parantaa teollista suorituskykyämme viemällä maailmanlaajuisesti eteenpäin jatkuvaan parantamiseen tähtääviä ohjelmia."


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä get_app Results_2008_FI