Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

HUHTAMÄKI OYJ SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE 23.2.2010 KLO 17.00

 

Huhtamäki Oyj:lle toimitetun ilmoituksen mukaan OP-Keskus osk:n (y-tunnus 0242522-1) ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OP-Keskus osk:n tytäryhteisöjen ja tytäryhteisöjen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Huhtamäki Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 22.2.2010 ylittänyt 1/20 (5 %) ollen 5,007 %. Ilmoituksen mukaan omistettujen osakkeiden kokonaismäärä kyseisenä ajankohtana oli 5 310 834 osaketta.

 

Omistus jakautuu seuraavasti (osakkeiden lukumäärä; osuus osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä):

 

Kyösti Haatajan Säätiö, y-tunnus 0116778-5 (4 200; 0,004 %)

OP-Pohjola-ryhmän Tutkimussäätiö, y-tunnus 0215251-8 (14 000; 0,013 %)

Pohjola Pankki Oyj, y-tunnus 0199920-7 (50 000; 0,047 %)

OP-Henkivakuutus, y-tunnus 1030059-2 (101 291; 0,096 %)

OP-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, y-tunnus 0743962-2

OP-Delta, y-tunnus 1102395-3 (2 922 215; 2,755 %)

OP-Suomi Pienyhtiöt, y-tunnus 1753300-6 (412 373; 0,389 %)

OP-Pohjola Pienyhtiöt, y-tunnus 1960678-2 (135 491; 0,128 %)

OP-Focus, y-tunnus 1753298-6 (571 264; 0,539 %)

OP-Suomi Arvo, y-tunnus 1878493-1 (1 100 000; 1,037 %)

 

Huhtamäki Oyj:llä on yksi osakesarja ja 106 063 320 osaketta.


Lisätiedot:

Lakiasiainpäällikkö Sami Pauni
Puh. 010 686 7872

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.