Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

HUHTAMÄKI OYJ SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE 27.12.2010 KLO 16.20

 

Huhtamäki Oyj:lle tänään toimitetun ilmoituksen mukaan OP-Keskus osk:n (y-tunnus 0242522-1) ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OP-Keskus osk:n tytäryhteisöjen ja tytäryhteisöjen hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Huhtamäki Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 20.12.2010 alittanut 1/20 (5 %) ollen 4,906 %. Ilmoituksen mukaan omistettujen osakkeiden kokonaismäärä kyseisenä ajankohtana oli 5 203 114 osaketta.

 

Omistus jakautuu seuraavasti (osakkeiden lukumäärä; osuus osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä):

 

OP-Henkivakuutus, y-tunnus 1030059-2 (166 335; 0,157 %)
Kyösti Haatajan säätiö, y-tunnus 0116778-5 (4 200; 0,004 %)
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, y-tunnus 0215251-8 (14 000; 0,013 %)
Pohjola Pankki Oyj, y-tunnus 0199920-7 (50 000; 0,047 %)
Pohjola Vakuutus Oy, y-tunnus 1458359-3 (150 000; 0,141 %)

 

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, y-tunnus 0743962-2
OP-Delta -sijoitusrahasto, y-tunnus 1102395-3 (2 425 000; 2,286 %)
OP-Focus -erikoissijoitusrahasto, y-tunnus 1753298-6 (496 165; 0,468 %)
OP-Suomi Arvo, y-tunnus 1878493-1 (1 300 000; 1,226 %)
OP-Suomi Pienyhtiöt, y-tunnus 1753300-6 (597 414; 0,563 %)

 

Huhtamäki Oyj:llä on yksi osakesarja ja 106 063 320 osaketta ja ääntä.


Lisätiedot:

Talousjohtaja Timo Salonen
Puh. 010 686 7880

 

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkaus-markkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.