Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 9.00

 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.3.2010 klo 14.00 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

 

 

Ehdotus voittovarojen käyttämisestä

 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,38 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.4.2010 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhtiön 90-vuotisjuhlavuoden yhteydessä päättämään enintään 700 000 euron määräisestä lahjoituksesta Suomen Kulttuurirahaston hallinnoimaan nuorisoprojektiin "Myrsky" sekä enintään 500 000 euron määräisestä lahjoituksesta korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan. Lahjoitukset maksetaan hallituksen tarkemmin päättäminä ajankohtina vuoden 2010 aikana ja niiden kokonaismäärä on enintään 1 200 000.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen.

 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Robertus van Gestel on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin William R. Barker.

 

William R. Barker (s. 1949) on toiminut Rexam PLC:n hallituksen jäsenenä ja Beverage Can -liiketoiminnan Group Executive Directorin tehtävässä vuodesta 2005 lähtien helmikuuhun 2009 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle. Vuosina 2001-2004 hän työskenteli President & CEO, Rexam Beverage Can Americas -tehtävässä. Rexam PLC on maailmanlaajuinen kuluttajapakkausyhtiö ja johtava virvokejuomatölkkien valmistaja. Ennen Rexam PLC:n palvelukseen siirtymistä William R. Barker toimi useissa eri tehtävissä Textron Inc., OEA Inc., Bosal International N.V. ja Gates Rubber Company -yhtiöissä. Hänen muihin keskeisiin luottamustehtäviinsä kuuluu yhdysvaltalaisen Leeds School of Business, University of Coloradon hallituksen jäsenyys. William R. Barker on koulutukseltaan MBA ja B.Sc. (Chemical Engineering).

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Yhtiökokouksen 3.4.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan.

 

 

Ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2010 valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Harri Pärssisen, KHT.

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

 

 

Ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi

 

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamista 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta johtuen siten, että yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa koskevaa määräystä muutettaisiin siten, että kutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

 

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 3.3.2010.

 

 

Lisätiedot: Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851

 

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.