Huhtamäki Oyj:n uusi osakepalkkiojärjestelmä

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2010 klo 8.00

 

Huhtamäki Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

 

Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita palkkiona ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden pituisista osakeohjelmista. Mahdollinen palkkio maksetaan kolmen vuoden osakeohjelman päättymistä seuraavana kalenterivuonna.

 

Jokaisen kolmen vuoden osakeohjelman perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 400.000 osaketta ja rahana se määrä, jolla suoritetaan palkkioista avainhenkilöille aiheutuvien verojen määrä. Osakkeita vastaanottavien konsernin johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia osakeohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen osakkeiden yhteenlaskettu arvo vastaa vuosittaisen palkkatulon määrää. Osakkeita vastaanottavien muiden avainhenkilöiden tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia osakeohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes omistettujen osakkeiden yhteenlaskettu arvo vastaa kuuden kuukauden palkkatulon määrää. Edellä mainittu omistusvaatimus on voimassa työ- tai toimisuhteen päättymiseen saakka.

 

Ensimmäinen kolmen vuoden osakeohjelma alkaa vuonna 2010. Osakeohjelman mukainen palkkio perustuu konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS) vuonna 2012. Mahdollinen osakeohjelman mukainen palkkio maksetaan vuonna 2013. Yhtiön hallitus päättää erikseen kustakin vuosittaisesta kolmen vuoden osakeohjelmasta.

 

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu perustamisvaiheessa noin 60 henkilöä.

 

Lisätiedot:

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851

 

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi