Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2010 KLO 16.20

 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2010. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

 

Osinko

 

Vuodelta 2009 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2010.

 

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä William R. Barker.

 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

 

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 500 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

 

Tilintarkastaja

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen, KHT.

 

 

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa koskevaa määräystä siten, että kutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 90-vuotisjuhlavuoden yhteydessä enintään 700 000 euron määräisestä lahjoituksesta Suomen Kulttuurirahaston hallinnoimaan nuorisoprojektiin "Myrsky" sekä enintään 500 000 euron määräisestä lahjoituksesta korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan. Lahjoitukset maksetaan hallituksen tarkemmin päättäminä ajankohtina vuoden 2010 aikana ja niiden kokonaismääärä on enintään 1 200 000 euroa.

 

 

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.

 

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla 7.4.2010 alkaen Huhtamäki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

 

Lisätiedot:

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851

 

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2009. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 13 000 työntekijää 54 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 33 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.