Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010: Osakekohtaisen tuloksen kasvu jatkui

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.10.2010 KLO 8.30
  
- Liikevaihto kasvoi suotuisien valuuttakurssimuutosten ja volyymikasvun ansiosta.
- Osakekohtainen tulos (EPS) parani edelleen.
- Rahavirta kehittyi vakaasti ja nettovelka supistui.
- Euroopan kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan myynnistä sovittiin.
- Koko vuoden 2010 osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2009 osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia kuluja (0,74 euroa).

 

Avainluvut

milj. euroa Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q3 2010 Q3 2009
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 1 470,0 1 399,2 499,8 459,9
Liiketulos (EBIT)* 106,6 98,5 33,4 34,4
Liiketulos-% 7,3 7,0 6,7 7,5
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,70 0,52 0,23 0,19
Mukaan lukien lopetetut toiminnot        
Osakekohtainen tulos (EPS) 0,77 0,65 0,26 0,23
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-%    
(12 kk, liukuva)
10,1 -2,5  

-
 

-

* Vuoden 2009 Q1-Q3-liiketulos sisältää 3,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.

 

 

Yleiskatsaus
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna valuuttakurssimuutosten suotuisan vaikutuksen ja volyymikasvun ansiosta. Volyymikehitys oli positiivista etenkin Flexible Packaging ja Films -segmenteissä. Raaka-ainehintojen nousu vaikutti katsauskaudella kaikkien segmenttien tuloksiin.

 

Liiketulos parani katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli hieman alempi vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa Pohjois-Amerikan heikon markkinatilanteen johdosta. Osakekohtainen tulos (EPS) kasvoi 0,77 euroon (EUR 0,65) ja ylitti siten koko vuoden 2009 osakekohtaisen tuloksen. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,52 euroa).

 

Rahavirta vahvistui edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, ja konsernin vapaa rahavirta katsauskaudella oli 76 milj. euroa (167 milj. euroa). Velkaantumisaste (gearing) aleni 0,43:een (0,58).

 

Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnissa edistyttiin kolmannella vuosineljänneksellä, kun Euroopan kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan suurimman osan myymisestä sovittiin. Myytäväksi sovittu liiketoiminta käsittää tuotantoyksiköt Suomessa, Ranskassa, Puolassa ja Turkissa sekä myyntiyksiköt Saksassa ja Liettuassa. Strategisten vaihtoehtojen arviointia muina toimintoina raportoitavan Italian kovien muovipakkausten liiketoiminnan osalta jatketaan.

 

 

Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin, jatkuvat toiminnot
Myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexible Packaging 26 % (25 %), Films 8 % (8 %), North America 28 % (29 %), Molded Fiber 12 % (12 %), Foodservice Europe-Asia-Oceania 23 % (23 %) ja muut toiminnot 3 % (3 %).

 

Flexible Packaging
Joustopakkauksia käytetään kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden, pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti ja sillä on tuotantoa Euroopassa, Aasiassa, Oseaniassa ja Etelä-Amerikassa.

 

milj. euroa Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q3 2010 Q3 2009
Liikevaihto 390,5 354,1 133,3 114,8
Liiketulos (EBIT) 24,7 21,2 7,7 7,6
Liiketulos-% 6,3 6,0 5,8 6,6
RONA-% (12 kk, liukuva) 10,0 1,4 - -

 

Segmentin liikevaihto ja myyntivolyymi kehittyivät edelleen myönteisesti katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myynnin kasvu vahvistui kolmannella vuosineljänneksellä, kun myönteinen kehitys jatkui Aasiassa ja myynti Euroopassa alkoi taas kasvaa vakaasti.

 

Segmentin tulos parani katsauskaudella, vaikka raaka-ainekustannukset kohosivat kolmannella vuosineljänneksellä etenkin Aasiassa.

 

Films
Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti ja sillä on tuotantoa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

milj. euroa Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q3 2010 Q3 2009
Liikevaihto 127,3 121,6 44,0 41,3
Liiketulos (EBIT)* 9,3 -1,4 3,0 1,5
Liiketulos-% 7,3 -1,2 6,8 3,6
RONA-% (12 kk, liukuva) 6,7 -1,0 - -

* Vuoden 2009 Q1-Q3-liiketulos sisältää 3,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.

 

Segmentin myönteinen kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Volyymikasvun ja vuonna 2009 toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla saavutettujen kustannussäästöjen ansiosta segmentin tulosparannus jatkui ja katteet palasivat hyvälle tasolle.

 

North America
Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille Chinet®-kerta-astioita, kartonkisia jäätelöpakkauksia sekä muita kuluttajatuote- ja tarjoilupakkauksia. Segmentillä on tuotantoa Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa.

 

milj. euroa Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q3 2010 Q3 2009
Liikevaihto 407,8 411,5 136,4 129,3
Liiketulos (EBIT) 37,4 52,6 10,1 14,5
Liiketulos-% 9,2 12,8 7,4 11,2
RONA-% (12 kk, liukuva) 10,6 14,3 - -

 

Laimea kysyntä alavireisinä pysyneillä markkinoilla heikensi segmentin liikevaihtoa ja tulosta katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tarjoilupakkausten myynti kehittyi edelleen myönteisesti, kun taas vähittäiskauppamyynnin ja kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan myynnin kehitys oli heikkoa.

 

Kohonneet raaka-ainekustannukset vaikuttivat edelleen negatiivisesti tulokseen. Raaka-ainehinnat olivat poikkeuksellisen alhaiset vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Kolmannella vuosineljänneksellä tulokseen vaikuttivat negatiivisesti myös vähittäiskauppamyynnin alentunut myyntivolyymi ja lisääntyneet alennukset.

 

Molded Fiber
Kierrätetystä kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

 

milj. euroa Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q3 2010 Q3 2009
Liikevaihto 171,9 151,6 57,2 52,0
Liiketulos (EBIT) 15,7 12,8 5,4 4,7
Liiketulos-% 9,1 8,4 9,4 9,0
RONA-% (12 kk, liukuva) 12,0 6,8 - -

 

Segmentin vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Tulosparannus johtui lähinnä myynnin rakenteen ja hintojen myönteisestä kehityksestä.

 

Foodservice Europe-Asia-Oceania
Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa.

 

milj. euroa Q1-Q3 2010 Q1-Q3 2009 Q3 2010 Q3 2009
Liikevaihto 352,6 341,5 121,5 116,2
Liiketulos (EBIT) 20,4 15,6 8,7 6,8
Liiketulos-% 5,8 4,6 7,2 5,9
RONA-% (12 kk, liukuva) 9,1 0,2 - -

 

Markkinat pysyivät katsauskaudella alavireisinä ja volyymikehitys negatiivisena vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Tulosparannus jatkui tuotannon tuloksekkaan kustannushallinnan ansiosta.

 

Tarjoilupakkauksia valmistavan yksikön siirto Puolassa saatiin päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä. Uusi viimeisintä tekniikkaa edustava tuotantolaitos sijaitsee Czeladzissa, Etelä-Puolassa.

 

 

Lopetetut toiminnot
Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi aloitettiin syksyllä 2008.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä sovittiin suurimman osan kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten Euroopan liiketoimintojen myymisestä Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A:lle, joka kuuluu samaan konserniin Sun European Partners, LLP:n kanssa. Sun European Partners, LLP on osa yhdysvaltalaista pääomasijoitusyhtiötä Sun Capital Partners, Inc:iä. Myytävä liiketoiminta käsittää kuluttajatuotemarkkinoille suunnattujen kovien muovipakkausten tuotannon Hämeenlinnassa, Auneaussa Ranskassa, Siemianowicessa Puolassa ja Istanbulissa Turkissa sekä myyntiyksiköt Saksassa ja Liettuassa. Myytävät yksiköt valmistavat muovipakkauksia pääosin suurille monikansallisille ja paikallisille meijerituotteiden, levitteiden, valmisruokien ja jäätelöiden valmistajille.

 

Myytävän liiketoiminnan liikevaihto on noin 160 milj. euroa, ja se työllistää noin 1 100 henkilöä. Kaupan arvoksi sovittiin 52 milj. euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

 

Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan yksiköt Etelä-Amerikassa ja Australiassa myytiin vuonna 2009. Strategisten vaihtoehtojen arviointia Italian kovien muovipakkausten liiketoiminnan osalta jatketaan.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä myytäviksi sovitut yksiköt luokitellaan raportoinnissa myytävänä oleviksi omaisuuseriksi. Italiassa sijaitseva yhtiö sisältyy raportoinnissa muihin toimintoihin. Myytävänä olevien liiketoimintojen tulos esitetään tässä katsauksessa omana eränään kohdassa "Lopetetut toiminnot". Vuosien 2009 ja 2010 neljännesvuosittaiset tulokset esitetään vastaavalla tavalla. Myös vuonna 2009 myytyjen yksiköiden tulokset sisältyvät kohdassa "Lopetetut toiminnot" esitettäviin kyseisten vuosineljännesten lukuihin.

 

Lopetettujen toimintojen tulos oli katsauskaudella 7 milj. euroa (13 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 4 milj. euroa (4 milj. euroa). Myynti kehittyi myönteisesti etenkin kolmannella vuosineljänneksellä ja tehokas kustannushallinta kompensoi kohonneiden raaka-ainekustannusten vaikutusta. Katsauskauden lukuihin sisältyy 2 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat lopetettujen toimintojen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista.

 

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat esitetään taseessa erillään jatkuvien toimintojen varoista ja veloista.

 

 

Tuloskehitys
Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos katsauskaudella oli 107 milj. euroa (99 milj. euroa, joka sisältää 4 milj. euroa kertaluonteisia kuluja). Katsauskauden liiketulos oli 7,3 prosenttia (7,0 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos oli 33 milj. euroa (34 milj. euroa), joka oli 6,7 prosenttia (7,5 %) liikevaihdosta.

 

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 12 milj. euroa (21 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 3 milj. euroa (6 milj. euroa). Verokuluja kirjattiin katsauskaudella 16 milj. euroa (18 milj. euroa) ja kolmannella vuosineljänneksellä 5 milj. euroa (7 milj. euroa). Katsauskauden veroaste oli 16% (20%).

 

Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli 79 milj. euroa (60 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (0,52 euroa). Vastaavasti kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 26 milj. euroa (22 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,19 euroa). Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 101 167 399 (100 426 461). Lukuun eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 4 826 089 (5 061 089) omaa osaketta.

 

Katsauskauden tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 87 milj. euroa (74 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,77 euroa (0,65 euroa). Vastaavasti kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 29 milj. euroa (27 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,26 euroa (0,23 euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 2 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka aiheutuivat lopetettujen toimintojen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista.

 

 

Tase ja rahavirta
Katsauskauden vapaa rahavirta oli 76 milj. euroa (167 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä vapaa rahavirta oli 32 milj. euroa (65 milj. euroa). Investointien määrä oli 48 milj. euroa (32 milj. euroa), josta kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 23 milj. euroa (14 milj. euroa).

 

Nettovelka oli syyskuun 2010 lopussa 345 milj. euroa (424 milj. euroa). Tätä vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,43 (0,58).

 

Taseen varat olivat yhteensä 1 850 milj. euroa (1 837 milj. euroa).

 

 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli syyskuun 2010 lopussa 12 839 (13 346) työntekijää.

 

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Huomattavat muutokset yleisessä taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

 

Näkymät vuodelle 2010
Yleisen talous- ja markkinatilanteen epävarmuus jatkuu loppuvuonna 2010. Katsauskauden hyvän tuloksen johdosta koko vuoden 2010 osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kuitenkin olevan parempi kuin vuoden 2009 osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia kuluja (0,74 euroa). Konsernin hyvä taloudellinen asema luo perustan ydinliiketoimintojen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiselle. Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2009, mutta jäävän alle 100 milj. euron.

 

 

Taloustiedotus vuonna 2011
Vuoden 2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan 11.2.2011. Lisäksi vuoden 2011 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-maaliskuu 20.4., tammi-kesäkuu 21.7. ja tammi-syyskuu 20.10. Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2011.

 

 

Espoossa 20.10.2010
Huhtamäki Oyj
Hallitus

 

 

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Kaisa Marttinen, Sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7815
Katariina Hietaranta, Konserniviestintä, puh. 010 686 7863

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät tuloksen, jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas. Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Konferenssiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10 minuuttia ennen aloitusta numeroon 0800 112 363 ja antamalla tunnuksen 15646706.

 

Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys julkaistaan verkkosivuilla noin kello 11.00. Puhelinkonferenssi on seurattavissa sivuilta reaaliajassa ja saatavilla audio webcast -muodossa samana iltana pian puhelun päätyttyä.

 

 

Huhtamäki Oyj
1.1.-30.9.2010

 

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton

 

  Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
Jatkuvat toiminnot          
           
           
Liikevaihto 1 470,0 1 399,2 499,8 459,9 1 831,8
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 226,7 -1 160,5 -421,6 -380,6 -1 530,0
Bruttokate 243,3 238,7 78,2 79,3 301,8
           
           
Liiketoiminnan muut tuotot 16,0 11,3 5,6 4,2 15,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -54,2 -53,0 -17,5 -17,0 -70,0
Tutkimus ja kehitys -12,1 -10,5 -4,4 -3,9 -14,7
Hallinnon kulut -80,2 -82,8 -26,6 -27,0 -111,3
Liiketoiminnan muut kulut -6,2 -5,2 -1,9 -1,2 -8,9
  -136,7 -140,2 -44,8 -44,9 -189,9
           
Liiketulos 106,6 98,5 33,4 34,4 111,9
           
           
Rahoitustuotot 3,6 20,3 1,2 6,3 24,1
Rahoituskulut -15,2 -41,5 -4,6 -12,0 -49,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,5 0,5 0,2 0,2 0,6
Tulos ennen veroja 95,5 77,8 30,2 28,9 86,7
           
           
Tuloverot -16,3 -17,5 -4,7 -6,6 -19,4
           
Tilikauden tulos jatkuvista          
toiminnoista 79,2 60,3 25,5 22,3 67,3
           
Lopetetut toiminnot          
           
Toimintojen tulos 9,3 13,3 3,8 4,2 6,2
Arvonalennus liittyen myytävissä          
olevan omaisuuden          
arvostamisesta käypään arvoon -2,0 - - - -
Tilikauden tulos lopetetuista          
toiminnoista 7,3 13,3 3,8 4,2 6,2
Tilikauden tulos 86,5 73,6 29,3 26,5 73,5
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille          
Tilikauden tulos jatkuvista          
toiminnoista 76,7 58,3 24,7 21,7 64,9
Tilikauden tulos lopetetuista          
toiminnoista 7,3 13,3 3,8 4,2 6,2
Tilikauden tulos emoyhtiön          
omistajille 84,0 71,6 28,5 25,9 71,1
Määräysvallattomien omistajien          
osuus          
Tilikauden tulos jatkuvista          
toiminnoista 2,5 2,0 0,8 0,6 2,4
Tilikauden tulos lopetetuista          
toiminnoista - - - - -
Tilikauden tulos          
määräysvallattomien omistajien          
osuudelle 2,5 2,0 0,8 0,6 2,4
           
euroa          
Jatkuvien toimintojen tilikauden          
tuloksen osakekohtainen tulos, 0,76 0,58 0,25 0,21 0,65
Oman pääoman ehtoisen lainan          
sijoittajille kuuluva osakekohtainen          
tulos 0,06 0,06 0,02 0,02 0,08
Osakekohtainen tulos,          
jatkuvat toiminnot 0,70 0,52 0,23 0,19 0,57
Lopetettujen toimintojen tilikauden          
tuloksen osakekohtainen tulos 0,07 0,13 0,03 0,04 0,06
Emoyhtiön omistajille kuuluva          
osakekohtainen tulos 0,77 0,65 0,26 0,23 0,63
Tilikauden tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos 0,83 0,71 0,28 0,25 0,71
           
Laimennusvaikutuksella oikaistu:          
Jatkuvien toimintojen tilikauden          
tuloksen osakekohtainen tulos, 0,76 0,58 0,25 0,21 0,65
Oman pääoman ehtoisen lainan          
sijoittajille kuuluva osakekohtainen          
tulos 0,06 0,06 0,02 0,02 0,08
Osakekohtainen tulos, jatkuvat          
toiminnot 0,70 0,52 0,23 0,19 0,57
Lopetettujen toimintojen tilikauden          
tuloksen osakekohtainen tulos 0,07 0,13 0,03 0,04 0,06
Emoyhtiön omistajille kuuluva          
osakekohtainen tulos 0,77 0,65 0,26 0,23 0,63
Tilikauden tuloksesta laskettu          
osakekohtainen tulos 0,83 0,71 0,28 0,25 0,71

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

 

  Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
           
Tilikauden tulos 86,5 73,6 29,3 26,5 73,5
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot 26,4 -1,3 -33,0 -5,1 0,7
Arvonmuutos ja muut rahastot -0,7 -1,4 1,2 -0,1 1,2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät          
verot 0,1 0,3 -0,3 0,2 -0,5
           
Muut laajan tuloksen erät verojen          
jälkeen 25,8 -2,4 -32,1 -5,0 1,4
           
Laaja tulos 112,3 71,2 -2,8 21,5 74,9
           
           
Jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 109,8 69,1 -3,6 20,9 72,3
Määräysvallattomien omistajien          
osuus 2,5 2,1 0,8 0,6 2,6

 

Konsernitase (IFRS)
Tilintarkastamaton

 

  30.9. 31.12. 30.9.
milj. euroa 2010 2009 2009
       
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 399,0 394,8 393,6
Muut aineettomat hyödykkeet 28,6 32,7 31,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 588,3 604,2 634,0
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 3,0 2,5 2,3
Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,9 1,9
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 1,0 11,0 1,7
Laskennalliset verosaamiset 13,1 16,5 15,2
Eläkesaatavat 60,7 57,9 58,2
Muut saamiset 4,2 3,0 3,1
  1 099,0 1 124,5 1 141,4
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 250,8 236,1 257,9
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 33,3 19,4 18,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat      
verosaamiset 3,9 9,1 8,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 326,6 305,5 337,5
Rahavarat 56,0 64,0 73,4
  670,6 634,1 695,7
       
Myytävänä olevat omaisuuserät 80,0 - -
       
Varat yhteensä 1 849,6 1 758,6 1 837,1
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Osakepääoma 360,6 360,6 358,7
Ylikurssirahasto 106,8 106,8 104,7
Omat osakkeet -44,4 -46,5 -46,5
Muuntoerot -106,9 -130,0 -131,9
Arvonmuutosrahastot -5,0 -4,3 -6,0
Voittovarat 393,5 354,8 359,8
Muihin laajan tuloslaskelman eriin kirjatut      
erät jotka liittyvät      
lopetetuihin toimintoihin 3,4 - -
Emoyhtiön omistajille kuuluva      
oma pääoma 708,0 641,4 638,8
       
Määräysvallattomien omistajien      
osuus 23,3 20,2 19,0
Oman pääoman ehtoinen laina 75,0 75,0 75,0
Oma pääoma yhteensä 806,3 736,6 732,8
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 244,0 294,3 384,0
Laskennalliset verovelat 49,9 42,5 41,2
Eläkevelvoitteet 101,6 102,8 100,8
Varaukset 50,6 55,9 57,5
Muut pitkäaikaiset velat 5,2 5,4 4,9
  451,3 500,9 588,4
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat      
- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden      
lyhennykset 71,5 67,3 26,3
- Lyhytaikaiset lainat 120,0 101,1 107,0
Varaukset 2,1 6,0 8,6
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat      
verovelat 9,8 10,9 6,8
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset      
velat 349,4 335,8 367,2
  552,8 521,1 515,9
       
Myytävänä oleviin omaisuuseriin      
liittyvät velat 39,2 - -
       
       
Velat yhteensä 1 043,3 1 022,0 1 104,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 849,6 1 758,6 1 837,1
       
  30.9. 31.12. 30.9.
  2010 2009 2009
       
Nettovelka 345,2 368,3 424,0
Velkaantumisaste (gearing) 0,43 0,50 0,58

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tilintarkastamaton

 

      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. Euroa
O-
sa-
ke-
pää-
oma

 
Yli-
kurs-
si-
rahas-
to
Omat
osak-
keet
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos
ja
muut
ra-
has-
tot
Ker-
ty-
neet
voit-
to-
va-
rat
Lo-
pe-
te-
tut
toi-
min-
not
Yh-
teen-
Mää-
räys-
val-
lat-
to-
mi-
en
o-
mis-
ta-
ji-
en
o-
suus
Oman
pää-
o-
man
eh-
toi-
nen
lai-
na
Oma
pää-
o-
ma
yh-
teen-
Oma pääoma                      
31.12.                      
2008 358,7 104,7 -46,5 -130,5 -5,0 327,5 - 608,9 18,4 75,0 702,3
Osin-                      
gon-                      
ja-                      
ko           -34,1   -34,1     -34,1
Osa-                      
ke-                      
perus-                      
tei-                      
set                      
mak-                      
sut           2,2   2,2     2,2
Osake-                      
pääoman                      
korotus                      
optioiden                      
käytös-                      
        0,1     0,1     0,1
Oman                      
pääoman                      
ehtoisen                      
lainan                      
ko-                      
rot           -6,7   -6,7     -6,7
Tili-                      
kau-                      
den                      
laaja                      
tu-                      
los       -1,4 -1,1 71,6   69,1 2,1   71,2
Muut                      
muu-                      
tokset           -0,7   -0,7 -1,5   -2,2
Oma                      
pääoma                      
30.9.                      
2009 358,7 104,7 -46,5 -131,9 -6,0 359,8 - 638,8 19,0 75,0 732,8
                       
                       
                       
Oma                      
pääoma                      
31.12.                      
2009 360,6 106,8 -46,5 -130,0 -4,3 354,8 - 641,4 20,2 75,0 736,6
Osin-                      
gon-                      
jako           -38,5   -38,5     -38,5
O-                      
sa-                      
ke-                      
pe-                      
rus-                      
tei-                      
set                      
mak-                      
sut     2,1     -0,6   1,5     1,5
Oman                      
pääoman                      
ehtoisen                      
lainan                      
ko-                      
rot           -6,6   -6,6     -6,6
Tilikauden                      
laaja                      
tu-                      
los       26,4 -0,6 84,0   109,8 2,5   112,3
Lopetetut                      
toi-                      
min-                      
not       -3,3 -0,1   3,4 -     -
Muut                      
muu-                      
tok-                      
set           0,4   0,4 0,6   1,0
Oma                      
pääoma                      
30.9.                      
2010 360,6 106,8 -44,4 -106,9 -5,0 393,5 3,4 708,0 23,3 75,0 806,3

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
Tilintarkastamaton

 

  Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
           
Tilikauden tulos* 86,5 73,6 29,3 26,5 73,5
Oikaisut* 78,6 103,6 27,0 35,5 134,2
- Poistot ja arvonalentumiset* 60,6 65,7 20,0 16,8 88,6
- Osuus osakkuusyhtiöiden          
tuloksesta* -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 -0,6
- Käyttöomaisuushyödykkeiden          
myyntivoitot ja tappiot* -3,0 0,4 -0,3 -0,3 5,7
- Rahoitustuotot ja -kulut* 11,6 21,1 3,4 5,6 25,8
- Tuloverot* 16,5 18,4 4,8 6,6 20,4
- Muut oikaisut* -6,6 -1,5 -0,7 7,0 -5,7
Vaihto-omaisuuden muutos* -21,2 36,6 2,9 4,2 58,3
Korottomien saamisten muutos* -2,2 15,2 37,1 12,1 50,4
Korottomien velkojen muutos* -11,9 -6,0 -32,7 10,5 -28,3
Saadut osingot* 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5
Saadut korot* 3,1 1,5 1,0 0,5 2,2
Maksetut korot* -11,0 -18,4 -5,7 -8,4 -21,0
Muut rahoituserät* -1,2 -3,6 -2,0 -1,0 -2,3
Maksetut verot* -3,7 -7,3 -2,9 -1,7 -12,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 117,3 195,5 54,2 78,4 255,0
           
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin          
hyödykkeisiin* -47,7 -31,7 -23,4 -14,0 -52,9
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot* 6,6 3,5 1,1 0,5 5,9
Tytäryhtiöiden myynnit - 36,6 - 1,3 69,0
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 12,4 0,8 0,2 0,4 1,3
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -1,4 -2,5 -0,1 -1,8 -11,4
Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys 4,6 2,8 1,4 0,4 13,7
Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys -16,6 -17,6 -1,4 -5,6 -29,2
Investointien nettorahavirta -42,1 -8,1 -22,2 -18,8 -3,6
           
Pitkäaikaisten lainojen nostot 182,5 573,1 60,0 219,6 599,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -234,7 -668,2 -98,1 -302,8 -785,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 858,4 224,1 442,3 100,6 333,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -853,8 -275,2 -460,0 -85,5 -363,3
Maksetut osingot -38,4 -34,1 - - -34,1
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - -7,9
Osakepääoman korotus optioiden käytöstä - 0,1 - 0,1 4,1
Rahoituksen nettorahavirta -86,0 -180,2 -55,8 -68,0 -253,3
           
Rahavirtojen muutos -8,0 5,6 -34,2 -11,4 -3,8
Rahavirrasta johtuva -10,8 7,2 -23,8 -8,4 -1,9
Valuuttakurssivaikutus 2,8 -1,6 -10,4 -3,0 -1,9
           
Rahavarat tilikauden alussa 64,0 67,8 90,2 84,8 67,8
Rahavarat tilikauden lopussa 56,0 73,4 56,0 73,4 64,0
           
Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt          
erät) 76,2 167,3 31,9 64,9 208,0

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

 

Muutokset laatimisperiaatteissa

 

Konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäki konsernia:

 

- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen.
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
- Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - suojauskohteeksi hyväksyttävät erät.
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille.
- IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta.
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009).
- Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.
- Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Classification of Rights Issues.

 

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.

 

Segmentit

 

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille.

 

Liikevaihto

 

  Q3 Q2 Q1 Q1-Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                   
Jatkuvat toiminnot                  
Flexible Packaging 132,9 129,9 126,4 389,2 109,5 114,0 118,2 119,7 461,4
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 0,4 0,5 0,4 1,3 0,7 0,8 0,8 0,6 2,9
Films 42,9 41,0 40,0 123,9 32,1 40,4 38,3 40,0 150,8
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 1,1 1,1 1,2 3,4 0,7 0,9 0,8 1,2 3,6
North America 135,5 156,9 112,8 405,2 116,5 128,3 152,1 128,1 525,0
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 0,9 0,9 0,8 2,6 0,7 1,0 1,0 1,0 3,7
Molded Fiber 57,1 59,2 55,4 171,7 56,6 51,6 51,0 48,3 207,5
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,6 0,4 0,3 0,0 0,1
Foodservice Europe-Asia-                  
Oceania 116,6 119,9 100,7 337,2 103,8 111,2 117,8 97,1 429,9
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 4,9 5,2 5,3 15,4 4,3 5,0 3,0 7,4 19,7
Muut 14,8 15,4 12,6 42,8 14,1 14,4 15,3 13,4 57,2
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 0,8 1,0 0,7 2,5 0,6 0,8 0,9 0,7 3,0
Segmenttien välisen                  
liikevaihdon eliminointi -8,2 -8,7 -8,5 -25,4 -6,4 -8,9 -6,8 -10,9 -33,0
Jatkuvat toiminnot                  
yhteensä 499,8 522,3 447,9 1 470,0 432,6 459,9 492,7 446,6 1 831,8
                   
Lopetetut toiminnot                  
Rigid consumer goods                  
plastics myytävänä olevat                  
yksiköt 40,3 40,2 37,1 117,6 43,6 47,2 55,1 60,0 205,9
  - Segmenttien välinen                  
liikevaihto 3,5 3,5 2,8 9,8 3,7 4,1 5,0 3,6 16,4
Segmenttien välisen                  
liikevaihdon eliminointi -3,5 -3,5 -2,8 -9,8 -3,7 -4,1 -5,0 -3,6 -16,4
Lopetetut toiminnot                  
yhteensä 40,3 40,2 37,1 117,6 43,6 47,2 55,1 60,0 205,9

 

Liiketulos

 

  Q3 Q2 Q1 Q1-Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                   
Jatkuvat toiminnot                  
Flexible Packaging 7,7 7,1 9,9 24,7 7,2 7,6 4,8 8,8 28,4
Films (1 3,0 3,8 2,5 9,3 -1,3 1,5 -3,4 0,5 -2,7
North America 10,1 18,9 8,4 37,4 2,9 14,5 23,6 14,5 55,5
Molded Fiber 5,4 5,7 4,6 15,7 4,8 4,7 4,3 3,8 17,6
Foodservice Europe-Asia-                  
Oceania 8,7 8,2 3,5 20,4 0,7 6,8 6,4 2,4 16,3
Muut toiminnot -1,5 0,6 0,0 -0,9 -0,7 -0,9 -1,1 -0,5 -3,2
Yhteensä jatkuvat                  
toiminnot (1 33,4 44,3 28,9 106,6 13,6 34,2 34,6 29,5 111,9
                   
Lopetetut toiminnot                  
Rigid consumer goods                  
plastics myytävänä olevat                  
yksiköt (2 3,9 1,7 1,9 7,5 -7,1 4,4 4,4 5,5 7,2

 

1) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.
2) Q2 ja H1 2010 sisältää kertaluonteisia kuluja 2,0 milj. euroa, Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa.

 

EBITDA

 

  Q3 Q2 Q1 Q1-Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                   
Jatkuvat toiminnot                  
Flexible Packaging 12,7 12,1 14,6 39,4 12,6 12,1 9,3 13,3 47,3
Films (1 4,5 5,3 3,9 13,7 0,3 3,0 -2,0 2,1 3,4
North America 14,9 23,8 12,9 51,6 7,7 20,4 29,4 19,8 77,3
Molded Fiber 8,5 8,7 7,6 24,8 8,6 7,5 7,0 6,5 29,6
Foodservice Europe-Asia-                  
Oceania 13,8 13,3 8,2 35,3 6,7 11,9 11,0 7,2 36,8
Muut toiminnot -1,0 1,0 0,5 0,5 -0,2 -0,5 -0,6 -0,1 -1,4
Yhteensä jatkuvat                  
toiminnot (1 53,4 64,2 47,7 165,3 35,7 54,4 54,1 48,8 193,0
                   
Lopetetut toiminnot                  
Rigid consumer goods                  
plastics myytävänä olevat                  
yksiköt (2 3,9 2,6 2,9 9,4 -5,5 5,9 6,6 7,7 14,7

 

1) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.
2) Q2 ja H1 2010 sisältää kertaluonteisia kuluja 2,0 milj. euroa, Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa.

 

Poistot

 

  Q3 Q2 Q1 Q1-Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                   
Jatkuvat toiminnot                  
Flexible Packaging 5,0 5,0 4,7 14,7 5,4 4,5 4,5 4,5 18,9
Films 1,5 1,5 1,4 4,4 1,6 1,5 1,4 1,6 6,1
North America 4,8 4,9 4,5 14,2 4,8 5,9 5,8 5,3 21,8
Molded Fiber 3,1 3,0 3,0 9,1 3,8 2,8 2,7 2,7 12,0
Foodservice Europe-Asia-                  
Oceania 5,1 5,1 4,7 14,9 6,0 5,1 4,6 4,8 20,5
Muut toiminnot 0,5 0,4 0,5 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 1,8
Yhteensä jatkuvat                  
toiminnot 20,0 19,9 18,8 58,7 22,1 20,2 19,5 19,3 81,1
                   
Lopetetut toiminnot                  
Rigid consumer goods                  
plastics myytävänä olevat                  
yksiköt 0,0 0,9 1,0 1,9 1,6 1,5 2,2 2,2 7,5

 

Segmenteille kohdistetut nettovarat (3

 

  Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
               
Jatkuvat toiminnot              
Flexible Packaging 325,6 328,6 320,4 305,5 311,5 325,8 342,2
Films 120,4 125,0 119,3 111,0 117,5 125,2 135,8
North America 376,0 411,2 385,1 364,8 365,8 370,8 393,9
Molded Fiber 172,1 176,0 174,2 166,0 167,1 169,9 170,4
Foodservice Europe-Asia-              
Oceania 227,7 237,3 228,2 225,7 236,8 246,6 241,7
               
Lopetetut toiminnot              
Rigid consumer goods              
plastics myytävänä olevat              
yksiköt 44,7 42,5 47,3 41,2 72,9 71,8 104,6

 

3) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).

 

Investoinnit

 

  Q3 Q2 Q1 Q1-Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                   
Jatkuvat toiminnot                  
Flexible Packaging 3,6 1,5 2,2 7,3 3,3 2,3 3,2 2,1 10,9
Films 2,3 1,1 0,4 3,8 0,4 0,2 0,3 0,2 1,1
North America 7,1 5,6 2,9 15,6 6,5 6,5 2,8 1,0 16,8
Molded Fiber 4,9 0,8 1,2 6,9 3,7 0,7 0,8 1,6 6,8
Foodservice Europe-Asia-                  
Oceania 4,4 3,5 3,0 10,9 5,1 2,7 1,4 2,3 11,5
Muut toiminnot 0,2 1,0 0,2 1,4 0,7 0,4 0,4 0,1 1,6
Yhteensä jatkuvat                  
toiminnot 22,5 13,5 9,9 45,9 19,7 12,8 8,9 7,3 48,7
                   
Lopetetut toiminnot                  
Rigid consumer goods                  
plastics myytävänä olevat                  
yksiköt 0,9 0,6 0,3 1,8 1,5 1,2 0,8 0,7 4,2

 

RONA -% (12 kk liukuva)

 

  Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
  2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
               
Jatkuvat toiminnot              
Flexible Packaging 10,0 % 10,0 % 9,3 % 8,8 % 1,4 % 0,3 % 0,4 %
Films 6,7 % 5,5 % -0,6 % -2,2 % -1,0 % 0,7 % 5,7 %
North America 10,6 % 11,7 % 13,3 % 14,8 % 14,3 % 13,0 % 10,7 %
Molded Fiber 12,0 % 11,6 % 10,9 % 10,5 % 6,8 % 6,1 % 5,3 %
Foodservice Europe-Asia-              
Oceania 9,1 % 8,3 % 7,4 % 6,9 % 0,2 % -0,2 % -0,6 %
               
Lopetetut toiminnot              
Rigid consumer goods              
plastics myytävänä olevat              
yksiköt 0,9 % 1,9 % 6,2 % 9,6 % -114,3 % -82,3 % -66,7 %

 

Operatiivinen rahavirta

 

  Q3 Q2 Q1 Q1-Q3 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009
                   
Jatkuvat toiminnot                  
Flexible Packaging 3,4 7,7 1,2 12,3 21,1 17,3 23,4 20,0 81,8
Films 5,2 -0,2 -4,8 0,2 5,0 8,4 8,2 1,9 23,5
North America 9,0 18,4 12,6 40,0 8,9 9,6 22,9 14,5 55,9
Molded Fiber 6,0 7,3 2,3 15,6 6,1 4,3 8,6 -0,6 18,4
Foodservice Europe-Asia-                  
Oceania 11,5 5,2 -0,3 16,4 9,6 18,3 7,1 -2,1 32,9
                   
Lopetetut toiminnot                  
Rigid consumer goods                  
plastics myytävänä olevat                  
yksiköt 2,7 0,2 4,8 7,7 3,7 5,8 9,2 0,6 19,3

 

Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.

 

Muita tietoja

 

  Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. euroa 2010 2009 2009
       
       
Oma pääoma osaketta      
kohti (EUR) 6,99 6,36 6,35
ROE -% (12kk liukuva) 11,3 -9,6 10,1
ROI -% (12kk liukuva) 10,1 -2,5 9,6
Henkilöstö 12 839 13 346 12 900
Tulos ennen veroja (12kk      
liukuva) 104,9 -67,3 93,9
       
Poistot aineellisista      
hyödykkeistä 56,0 60,5 82,6
Poistot aineettomista      
hyödykkeistä 4,6 4,4 5,9

 

Osakepääoma ja osakkeenomistajat

 

Katsauskauden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 360 615 288,00 euroa (358 657 670,00 euroa), jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 106 063 320 (105 487 550) sisältäen 4 826 089 (5 061 089) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 16 408 702,60 euroa, ja ne edustavat 4,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 101 237 231 (100 426 461).       

 

Yhtiöllä oli 26 104 (22 444) rekisteröityä osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta oli 25,5 prosenttia (27,4 %), mikä sisältää hallintarekisteröidyt osakkeet.

 

Osakkeen kehitys

 

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä.

 

Syyskuun 2010 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 999,1 milj. euroa (917,7 milj. euroa) ja 953,7 milj. euroa (873,7 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.       

 

Katsauskauden viimeisen päivän päätöskurssin ollessa 9,42 euroa (8,70 euroa) osakkeen kurssi laski vuoden alusta 3 prosenttia (nousi 98 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki Cap PI indeksi nousi 16 prosenttia (31 %) ja OMX Helsinki Materials PI indeksi nousi 32 prosenttia (15%). Katsauskaudella osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 8,61 euroa (6,75 euroa). Korkein kaupantekokurssi oli 10,19 euroa 11.1.2010 ja alin 7,30 euroa 1.7.2010.

 

Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 585,2 milj. euroa (389,9 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 68,0 milj. (58,2 milj.) osaketta, jota vastaavat päiväkeskiarvot olivat 3,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja 359 968 (309 502) osaketta.

 

Yhtiön vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella A ja B merkittyjä optio-oikeuksia vaihdettiin yhteensä 217 644 kappaletta, ja kauppojen arvo oli yhteensä 236 843,99 euroa.

 

Vastuut

 

  30.09. 31.12. 30.9.
  2010 2009 2009
milj. euroa      
       
       
Kiinnitykset 14,5 14,5 14,5
Takaukset - 2,5 2,4
Leasing-vastuut 52,4 54,0 51,5
Investointisitoumukset 30,5 10,2 22,3

 

Johdannaissopimusten nimellisarvot

 

  30.09. 31.12. 30.9.
  2010 2009 2009
milj. euroa      
       
Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 52 25 26
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 46 29 28
Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 123 123 142
Valuuttaoptiot - 3 2
Koronvaihtosopimukset 150 167 158
Sähkösuojat 1 1 4

 

Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi:

    Q1-Q3/10 Q1-Q3/09
Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,166 1,128
  INR 1 = 0,017 0,015
  AUD 1 = 0,682 0,548
  USD 1 = 0,760 0,733
       
    Q3/10 Q3/09
Tase, kuukauden lopun kurssi: GBP 1 = 1,163 1,100
  INR 1 = 0,016 0,014
  AUD 1 = 0,711 0,603
  USD 1 = 0,733 0,683

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) = Tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus  - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - määräysvallattomien omistajien osuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + oman pääoman ehtoinen laina

 

RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk liukuva)

 

Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/-  Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

 

Oma pääoma osaketta kohti = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä kauden lopussa

 

Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva) / Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä)

 

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010