Tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja kannattavuus paranivat alemmasta liikevaihdosta huolimatta

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 8.30

 

- Konsernin liikevaihtoa alensivat heikentynyt kysyntä, divestoinnit ja lopetetut toiminnot.

- Kannattavuus parani merkittävästi.

- Rahavirta vahvistui ja nettovelka supistui huomattavasti.

- Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,38 euroa (0,34 euroa vuonna 2008) osakkeelta.

 

Avainluvut

 

 

 

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

2 037,7

2 260,0

476,2

548,8

Liiketulos (EBIT)*

119,1

-74,5

6,5

-147,7

Liiketulos-%

5,8

-3,3

1,4

-26,9

Osakekohtainen tulos (EPS)

0,63

-1,12

-0,02

-1,43

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-% (12 kk, liukuva)

9,6

-4,8

-

-

* Vuoden 2009 Q4-liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa, vuoden 2009 Q1-Q4-liiketulos 13,9 milj. euroa, vuoden 2008 Q4-liiketulos 158,6 milj. euroa ja vuoden 2008 Q1-Q4-liiketulos 165,5 milj. euroa.

 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio: "Huhtamäellä oli taloudellisesti vahva vuosi, vaikka myyntivolyymi laski heikon markkinatilanteen ja vaimean kysynnän johdosta. Kannattavuutemme kehittyi hyvin, ja tulos parani huomattavasti edellisvuodesta. Nettovelka supistui kolmanneksella, ja sijoitetun pääoman tuotto koheni merkittävästi. Kustannushallinta ja rahavirran parantaminen sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun hallinta olivat tärkeimpiä tavoitteitamme koko vuoden ajan.

 

Olemme luoneet taloudellisen perustan ydinliiketoimintojemme jatkuvalle kehittämiselle. Huhtamäen ydinliiketoiminnot menestyivät hyvin vuonna 2009, ja kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi eteni odotustemme mukaisesti. Teollinen toimintakykymme parani, mistä hyötyvät sekä Huhtamäki että asiakkaamme. Lähtökohdat vuodelle 2010 ovat hyvät."

 

Yleiskatsaus

Vuotta 2009 leimasivat asiakkaiden varovaisuus ja epävarmuus. Kysyntä pysyi vaimeana koko vuoden ajan. Konsernin liikevaihto aleni 2 038 milj. euroon (2 260 milj. euroa vuonna 2008) heikentyneen myyntivolyymin sekä divestointien ja lopetettujen toimintojen johdosta. Lisäksi valuuttakurssimuutokset laskivat hieman euromääräistä liikevaihtoa.

 

Liikevaihdon alenemisesta huolimatta kannattavuus parani merkittävästi. Konsernin koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli edellisvuotta selvästi parempi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla North America- ja Rigid Consumer Goods Plastics (jäljempänä "Consumer Goods") -segmentit paransivat tulostaan voimakkaasti, kun taas vuoden loppupuolella Flexibles Global- ("Flexibles") ja Rough Molded Fiber Global ("Molded Fiber") -segmentit menestyivät paremmin kuin edellisvuonna. Myös Foodservice Europe-Asia-Oceania ("Foodservice") -segmentti paransi tulostaan, mutta Films Global ("Films") -segmentti kärsi heikosta kysynnästä ja sen tulos laski edellisvuoteen verrattuna. Useimmissa segmenteissä katteet pysyivät hyvällä tasolla, ja kustannusten karsiminen paransi osaltaan tulosta. Kannattavuus parani siten myyntivolyymin laskusta huolimatta.

 

Rahavirta pysyi vahvana koko vuoden ajan. Sitä vahvistivat tehokas käyttöpääoman hallinta ja vähäinen investointien määrä. Kaikki segmentit saavuttivat hyviä tuloksia rahavirran parantamisessa. Vahvan rahavirran ansiosta nettovelka supistui huomattavasti, mikä edisti konsernin taloudellisten päätavoitteiden saavuttamista.

 

Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin

Vuonna 2009 myynti jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexibles Global 22 % (21 %), Films Global 7 % (9 %), North America 25 % (23 %), Rough Molded Fiber Global 10 % (9 %), Foodservice Europe-Asia-Oceania 22 % (21 %) ja Rigid Consumer Goods Plastics 14 % (17 %).

 

Flexibles Global

Joustopakkausliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Joustopakkauksia käytetään erilaisten kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden pakkaamiseen, kuten elintarvikkeet, hygienia- ja terveydenhoitotuotteet sekä muut tuotteet.

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

464,3

497,6

110,2

117,1

Liiketulos (EBIT)*

28,4

-1,0

7,2

-16,6

Liiketulos-%

6,1

-0,2

6,5

-14,2

RONA-% (12 kk, liukuva)

8,8

-0,3

-

-

* Vuoden 2008 Q4-liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja 17,9 milj. euroa ja vuoden 2008 Q1-Q4-liiketulos 17,9 milj. euroa.

 

Vuoden 2009 aikana segmentin liikevaihto laski jääden vaimeaksi myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Myyntivolyymi pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna, mutta liikevaihtoa laskivat raaka-ainekustannusten alenemisen vuoksi toimeenpannut hinnantarkistukset. Myös tuotannon lopettaminen Malvernissa, Yhdysvalloissa, laski liikevaihtoa.

 

Liikevaihdon alenemisesta huolimatta segmentin tuloskasvu voimistui vuoden loppua lähestyttäessä. Liiketulosta vahvistivat onnistunut kustannushallinta, toimintojen tehostaminen sekä tappiollisen joustopakkausliiketoiminnan lopettaminen Malvernissa. Segmentin operatiivinen rahavirta oli erittäin hyvä viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä vahvisti entisestään koko vuoden operatiivista rahavirtaa.

 

Vuoden aikana Thanen tehdas Intiassa uudistettiin ja kaikissa neljässä Intian tuotantolaitoksessa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä.

 

Films Global

Kalvoliiketoiminta toimii globaalina segmenttinä. Kalvoja käytetään etiketeissä, kiinnitysteipeissä ja hygienia- ja terveydenhoitotuotteissa sekä rakennus-, auto- ja pakkausteollisuuden ja graafisen alan teknisissä sovelluksissa.

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

154,4

200,7

32,8

41,9

Liiketulos (EBIT)*

-2,7

7,9

-1,3

0,1

Liiketulos-%

-1,7

3,9

-4,0

0,2

RONA-% (12 kk, liukuva)

-2,2

5,6

-

-

* Vuoden 2009 Q1-Q4-liiketulos sisältää 3,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.

 

Segmentin liikevaihto kärsi heikosta kysynnästä etenkin teollisten sovellusten liiketoiminnassa. Heikentyneen volyymin ohella koko vuoden liikevaihtoa laskivat jonkin verran alemmat myyntihinnat. Tilauskanta elpyi hieman loppuvuodesta.

 

Negatiivinen volyymikehitys heikensi tulosta. Liiketulos sisälsi 4 milj. euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät irrokepaperiliiketoiminnan myymiseen ja tuotannon keskittämiseen Forchheimissa, Saksassa. Forchheimin irrokepaperiliiketoiminnan tuotanto siirretään liiketoiminnan ostaneelle B. Laufenberg GmbH:lle vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

 

North America

Segmenttiin kuuluvat Pohjois-Amerikan ja Meksikon kovien kartonki- ja muovipakkausten sekä kuitupakkausten liiketoiminnot. Kovia kartonki- ja muovipakkauksia toimitetaan jäätelö- ja muulle kuluttajatuoteteollisuudelle sekä tarjoilupakkausmarkkinoille. Kierrätyskuidusta valmistettavat Chinet®-kerta-astiat täydentävät valikoimaa.

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

528,7

536,0

117,2

149,9

Liiketulos (EBIT)*

55,5

33,4

2,9

1,2

Liiketulos-%

10,5

6,2

2,5

0,8

RONA-% (12 kk, liukuva)

14,8

8,9

-

-

* Vuoden 2008 Q4-liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja 5,2 milj. euroa ja vuoden 2008 Q1-Q4-liiketulos 5,2 milj. euroa.

 

Myynti kasvoi voimakkaasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta kasvu ja volyymikehitys hidastuivat vuoden loppua lähestyttäessä. Myynnin hidastuminen johtui vaimeasta kysynnästä sekä kovien muovipakkausten valmistuksen keskittämis- ja vähentämistoimenpiteistä, mukaan lukien Phoenixin tuotantolaitoksen sulkeminen Yhdysvalloissa. Vaikka valuuttakurssimuutosten kokonaisvaikutus vuonna 2009 oli positiivinen, niiden vaikutus muuttui epäsuotuisaksi vuoden lopulla. Vähittäiskauppamyynti kasvoi uusien tuotteiden ja voimakkaan myynninedistämisen ansiosta, kun taas tarjoilupakkausten myyntiä heikensivät laimea kysyntä ja muovipakkausten tuotannon uudelleenjärjestelyt. Jäätelöpakkausliiketoiminnan markkina-asema vahvistui, ja myynti kasvoi hieman.

 

Liiketulosta tuki vankka markkina-asema Pohjois-Amerikassa. Liiketulos kasvoi tehokkaan kustannusten ja katteiden hallinnan sekä myynnin rakenteen ja hinnoittelun parantamisen ansiosta. Valuuttakurssimuutosten epäsuotuisa vaikutus, vaimea volyymikehitys ja korkeat markkinointi‑
kustannukset Chinet®-tuotemerkin aseman vahvistamiseksi hidastivat kuitenkin tuloskehitystä viimeisellä vuosineljänneksellä.

 

Rough Molded Fiber Global

Segmenttiin kuuluvat Euroopan, Oseanian, Afrikan ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot. Karkeapintaisesta kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille.

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

207,6

214,0

56,0

51,7

Liiketulos (EBIT)*

17,6

8,4

4,8

-1,4

Liiketulos-%

8,5

3,9

8,6

-2,7

RONA-% (12 kk, liukuva)

10,5

4,8

-

-

* Vuoden 2008 Q4-liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja 3,7 milj. euroa ja vuoden 2008 Q1-Q4-liiketulos 3,7 milj. euroa.

 

Segmentin liikevaihto aleni edellisvuodesta kierrätyspaperiliiketoiminnan ja kuitupuristinlaitteiden myynnin laskun sekä valuuttakurssimuutosten negatiivisen vaikutuksen johdosta. Kuitupakkausten myynti kuitenkin kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kiihtyi loppuvuoden aikana. Etenkin kananmunapakkausten kysyntä oli voimakasta, ja markkina-asema kananmunapakkausliiketoiminnassa vahvistui.

 

Tulos parani tuloksekkaan kustannushallinnan ja tehokkaan toiminnan ansiosta. Kannattavuutta paransi myös myönteinen volyymikehitys vuoden loppupuolella.

 

Foodservice Europe-Asia-Oceania

Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille ja pikaruokaravintoloille.

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

449,6

489,5

108,1

114,9

Liiketulos (EBIT)*

16,3

-1,6

0,7

-15,2

Liiketulos-%

3,6

-0,3

0,6

-13,2

RONA-% (12 kk, liukuva)

6,9

-0,6

-

-

* Vuoden 2008 Q4-liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja 14,5 milj. euroa ja vuoden 2008 Q1-Q4-liiketulos 14,5 milj. euroa.

 

Segmentin myyntivolyymi laski. Vaimea kysyntä ja valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus alensivat liikevaihtoa. Etenkin Euroopassa useimmat markkinat pysyivät alavireisinä. Oseaniassa sen sijaan myynti kasvoi vakaasti, joskin maltillisesti. Tilanteessa ei tapahtunut selvää muutosta viimeisellä vuosineljänneksellä.

 

Liiketulosta paransivat myynnin kasvu Oseaniassa, tehostunut toiminnanohjaus Aasiassa ja tuloksekas kustannushallinta koko segmentissä.

 

Euroopassa ja Australiassa kuluttajatuote- ja tarjoilupakkausliiketoiminnan eriyttäminen saatettiin menestyksekkäästi päätökseen. Eriyttämisellä ei ollut vaikutusta asiakaspalvelun tasoon.

 

Rigid Consumer Goods Plastics

Segmenttiin kuuluvat Euroopan ja Oseanian liiketoiminnot. Elintarviketeollisuudelle toimitettavia kovia muovipakkauksia käytetään meijeri- ja tuoretuotteiden, jäätelön ja levitteiden pakkaamiseen.

 

milj. euroa

Q1-Q4 2009

Q1-Q4 2008

Q4 2009

Q4 2008

Liikevaihto

282,2

389,8

61,9

86,8

Liiketulos (EBIT)*

9,6

-123,4

-6,6

-117,7

Liiketulos-%

3,4

-31,7

-10,7

-135,6

RONA-% (12 kk, liukuva)

9,2

-52,8

-

-

* Vuoden 2009 Q4-liiketulos sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa, vuoden 2009 Q1-Q4-tulos 10,1 milj. euroa, vuoden 2008 Q4-liiketulos 117,3 milj. euroa ja vuoden 2008 Q1-Q4-liiketulos 124,2 milj. euroa.

 

Segmentin liikevaihto laski liiketoimintojen divestointien, valuuttakurssimuutosten negatiivisen vaikutuksen ja pienentyneen myyntivolyymin vuoksi. Myynti kasvoi Itä-Euroopassa ja Australiassa, mutta väheni muilla markkinoilla.

 

Liiketulos sisälsi yhteensä 10 milj. euroa (124 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja. Kuluista 7 milj. euroa oli kirjanpidollista tappiota, joka kirjattiin kuluttajatuotepakkausyksiköiden myymisestä Australiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhteissummasta 3 milj. euroa kertyi Euroopan kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan eriyttämisestä ja strategisten vaihtoehtojen arvioinnista. Segmentin tulosta paransivat merkittävä kustannusten karsiminen ja tehokas toiminnanohjaus.

 

Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan divestointi saatettiin Australiassa päätökseen viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminta myytiin Alto Manufacturing Pty Limitedille, joka on Pact Group Pty Limitedin tytäryhtiö. Myydyn liiketoiminnan vuosittainen liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa, ja se työllisti noin 330 henkilöä. Myyty liiketoiminta käsitti kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Bankstownissa, Mulgravessa ja Wacolissa. Kauppahinta oli 33 milj. euroa. Tämän sekä toisella vuosineljänneksellä tehtyjen Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja Australian EPS liiketoiminnan divestointien jälkeen segmentillä on liiketoimintaa enää vain Euroopassa. Euroopan liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointia jatketaan.

 

Tuloskehitys

Konsernin liiketulos vuonna 2009 oli 119 milj. euroa (-75 milj. euroa) eli 5,8 prosenttia (3,3 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liiketulos oli 6,5 milj. euroa (-147,7 milj. euroa), joka oli 1,4 prosenttia (-14,1 %) liikevaihdosta.

 

Konsernin koko vuoden liiketulos sisälsi kertaluontoisia kuluja, jotka aiheutuivat Films-segmentin irrokepaperiliiketoiminnan myymisestä ja siihen liittyvistä toimintojen uudelleenjärjestelyistä Forchheimissa, Saksassa sekä kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnista. Kertaluontoisten kulujen kokonaismäärä vuonna 2009 oli 14 milj. euroa (166 milj. euroa). Konsernin koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 133 milj. euroa (91 milj. euroa), joka oli 6,5 % (4,0 %) liikevaihdosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 17 milj. euroa (11 milj. euroa), joka oli 3,5 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.

 

Nettorahoituskulut koko vuonna olivat 26 milj. euroa (46 milj. euroa) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 5 milj. euroa (12 milj. euroa). Koko vuonna verokuluja kirjattiin 20 milj. euroa (verotuottoja 10 milj. euroa), joista viimeisen vuosineljänneksen osuus oli 2 milj. euroa (verotuottoja 16 milj. euroa).

 

Konsernin koko vuoden tulos oli 74 milj. euroa (-110 milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,63 euroa (-1,12 euroa). Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli -0 milj. euroa (-143 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos -0,02 euroa (-1,43 euroa). Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 100 539 283 (100 426 461). Lukuun eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 5 061 089 (ennallaan) omaa osaketta.

 

Tase ja rahavirta

Koko vuoden vapaa rahavirta oli 208 milj. euroa (104 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä vapaa rahavirta oli 40 milj. euroa (37 milj. euroa). Rahavirran voimakas vahvistuminen johtui tehokkaasta käyttöpääoman hallinnasta ja alhaisesta investointitasosta. Investointien kokonaismäärä oli 53 milj. euroa (74 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä investointien määrä oli 21 milj. euroa (27 milj. euroa).

 

Vuoden 2009 lopussa nettovelka oli 368 milj. euroa (587 milj. euroa). Tätä vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,50 (0,84). Nettovelka aleni vahvan liiketoiminnan nettorahavirran sekä divestoinneista saatujen kauppahintojen ansiosta.

 

Taseen varat olivat yhteensä 1 759 milj. euroa (1 952 milj. euroa).

 

Strateginen suunta

Toimintavuonna jatkettiin ydinliiketoimintojen kehittämistä ja kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointia. Tavoite vahvistaa rahavirtaa saavutettiin ja konsernin taloudellinen asema lujittui. Teollinen ja tuotannollinen toimintakyky parani liiketoiminnan tehostamiseen tähtäävien projektien ansiosta.

 

Liiketoiminnassa keskityttiin edelleen viiteen segmenttiin, joissa edellytykset parantaa tuloksia ja markkinaosuuksia ovat suotuisimmat. North America- ja Molded Fiber -segmenteissä investoitiin kasvuun ja toiminnan kehittämiseen. Films-segmentistä myytiin irrokepaperiliiketoiminta ja keskityttiin irrokekalvojen valmistukseen. Flexibles- ja Foodservice -segmenteissä jatkettiin vakaan kasvuperustan luomista. Kuluttajatuotepakkausliiketoiminta eriytettiin tarjoilupakkausliiketoiminnasta strategisten vaihtoehtojen arvioinnin helpottamiseksi.

 

Kuluttajatuotepakkausliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi eteni. Toimintavuonna myytiin yksiköitä Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Euroopan liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arviointi jatkuu.

 

Konsernin taloudelliset päätavoitteet, 15 prosentin sijoitetun pääoman tuotto ja 40 prosentin keskimääräinen osinkosuhde suhteessa tulokseen, pidettiin ennallaan. Vakavaraisuuden säilyttäminen ja kaikkien viiden ydinliiketoiminnan kehittäminen ovat edelleen päätavoitteita.

 

Henkilöstö

Vuoden päättyessä konsernin palveluksessa oli 12 900 (14 644) henkilöä. Henkilöstömäärä jakautui segmenteittäin seuraavasti: Flexibles 3 643 (3 603), Films 775 (926), North America 2 643 (2 731), Molded Fiber 1 581 (1 613), Foodservice 2 849 (3 663), Consumer Goods 1 355 (2 051) ja muut toiminnot 54 (57). Henkilöstöä oli keskimäärin 13 735 (15 044).

 

Konsernin emoyhtiön palveluksessa oli vuoden päättyessä 48 (52) henkilöä. Vastaava vuosikeskiarvo oli 49 (723). Vuosikeskiarvon pieneneminen aiheutui tarjoilupakkaus- ja kuluttajatuotepakkausliiketoimintojen eriyttämisestä ja siirtämisestä emoyhtiön kokonaan omistamiin tytäryhtiöihin vuonna 2008.

 

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.4.2009. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Vuodelta 2008 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,34 euroa (0,42 euroa) osakkeelta.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kahdeksan jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Robertus van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä Siaou-Sze Lien. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2012 saakka.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Huomattavat muutokset yleisessä taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

Näkymät vuodelle 2010

Yleisen talous- ja markkinatilanteen epävarmuus jatkuu vuonna 2010. Konsernin hyvä taloudellinen asema luo perustan ydinliiketoimintojen kasvumahdollisuuksien hyödyntämiselle. Investointien määrän odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2009, mutta jäävän alle 100 milj. euron.

 

Osinkoehdotus

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,38 euroa (0,34 euroa) osakkeelta.

 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2010

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.3.2010 kello 14.00 alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

 

Tulosten julkistaminen vuonna 2010

Vuonna 2010 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.4., tammi-kesäkuun katsaus 22.7. ja tammi-syyskuun katsaus 21.10.

 

Osa konsernin liiketoimintasegmenteistä nimettiin uudelleen 1.1.2010 alkaen: Flexibles Global -segmentti nimettiin Flexible Packaging -segmentiksi, Films Global -segmentti nimettiin Films-segmentiksi ja Rough Molded Fiber Global -segmentti Molded Fiber -segmentiksi.

 

Espoossa 11.2.2010

Huhtamäki Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

Marika Lindell, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7818 tai 050 577 4019

Minna Kylänpää, konserniviestintä, puh. 010 686 7863

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 10, Espoo. Toimitusjohtaja Jukka Moisio ja talousjohtaja Timo Salonen esittelevät tuloksen, jonka jälkeen tarjoillaan buffet-lounas. Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kello 14.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Konferensiin voi osallistua soittamalla mielellään noin 5-10 minuuttia ennen aloitusta numeroon 0923 114 173 ja antamalla tunnuksen 51423195.

 

Kaikki tulosjulkistukseen liittyvä materiaali on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.huhtamaki.fi. Tulosesitys julkaistaan verkkosivuilla noin kello 11.00, ja puhelinkonferenssi on seurattavissa audio webcast -muodossa samana iltana pian puhelinkonferenssin päätyttyä.

 

 

 

Huhtamäki Oyj

1.1.-31.12.2009

 

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

 

 

 

 

 

 

Q1-Q4

Q1-Q4

Q4

Q4

milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

Liikevaihto

2 037,7

2 260,0

476,2

548,8

Hankinnan ja valmistuksen kulut

-1 699,1

-2 043,2

-406,4

-564,0

Bruttokate

338,6

216,8

69,8

-15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

19,0

21,6

4,2

7,4

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-75,7

-84,8

-18,0

-21,3

Tutkimus ja kehitys

-16,5

-16,2

-4,4

-4,2

Hallinnon kulut

-120,8

-117,2

-30,8

-30,1

Liiketoiminnan muut kulut

-25,5

-94,7

-14,3

-84,3

 

-219,5

-291,3

-63,3

-132,5

 

 

 

 

 

Liiketulos

119,1

-74,5

6,5

-147,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

24,1

10,0

3,8

2,5

Rahoituskulut

-49,9

-55,7

-8,4

-14,1

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0,6

0,5

0,1

0,1

Tulos ennen veroja

93,9

-119,7

2,0

-159,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloverot

-20,4

9,5

-2,1

16,4

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

73,5

-110,2

-0,1

-142,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

71,1

-111,9

-0,5

-142,9

Vähemmistölle

2,4

1,7

0,4

0,1

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EUR)

 

0,71

 

-1,11

 

0,00

 

-1,42

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR)

 

0,08

 

0,01

 

0,02

 

0,01

Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR)

 

0,63

 

-1,12

 

-0,02

 

-1,43

 

 

 

 

 

Laimennusvaikutuksella oikaistu:

 

 

 

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EUR)

 

0,71

 

-1,11

 

0,00

 

-1,42

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR)

 

0,08

 

 

0,01

 

0,02

 

0,01

Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos (EUR)

 

0,63

 

-1,12

 

-0,02

 

-1,43

 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

 

 

 

 

 

 

Q1-Q4

Q1-Q4

Q4

Q4

milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

73,5

-110,2

-0,1

-142,8

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

Muuntoerot

0,7

-9,4

2,0

-8,6

Arvonmuutos ja muut rahastot

1,2

-9,1

2,6

-6,5

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

-0,5

2,7

-0,8

2,2

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

1,4

-15,8

3,8

-12,9

 

 

 

 

 

Laaja tulos

74,9

-126,0

3,7

-155,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

72,3

-127,7

3,2

-156,0

Vähemmistölle

2,6

1,7

0,5

0,3

 

Konsernitase (IFRS)

 

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

2009

2008

 

 

 

VARAT

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

Liikearvo

394,8

402,4

Muut aineettomat hyödykkeet

32,7

34,5

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

604,2

676,3

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin

2,5

1,9

Myytävissä olevat sijoitukset

1,9

1,9

Pitkäaikaiset rahoitussaamiset

11,0

0,1

Laskennalliset verosaamiset

16,5

15,1

Eläkesaatavat

57,9

62,5

Muut saamiset

3,0

3,7

 

1 124,5

1 198,4

Lyhytaikaiset varat

 

 

Vaihto-omaisuus

236,1

296,7

Lyhytaikaiset rahoitussaamiset

19,4

2,1

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

 

9,1

 

9,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset

305,5

377,9

Rahavarat

64,0

67,8

 

634,1

753,9

 

 

 

Varat yhteensä

1 758,6

1 952,3

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

Osakepääoma

360,6

358,7

Ylikurssirahasto

106,8

104,7

Omat osakkeet

-46,5

-46,5

Muuntoerot

-130,0

-130,5

Arvonmuutosrahastot

-4,3

-5,0

Voittovarat

354,8

327,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

641,4

 

608,9

 

 

 

Vähemmistöosuus

20,2

18,4

Oman pääoman ehtoinen laina

75,0

75,0

Oma pääoma yhteensä

736,6

702,3

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

Korolliset velat

294,3

474,7

Laskennalliset verovelat

42,5

29,8

Eläkevelvoitteet

102,8

103,8

Varaukset

55,9

58,4

Muut pitkäaikaiset velat

5,4

6,5

 

500,9

673,2

Lyhytaikaiset velat

 

 

Korolliset velat

 

 

- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset

 

67,3

 

25,2

- Lyhytaikaiset lainat

101,1

157,3

Varaukset

6,0

10,1

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

 

10,9

 

9,8

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

335,8

374,4

 

521,1

576,8

 

 

 

Velat yhteensä

1 022,0

1 250,0

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 758,6

1 952,3

 

 

 

 

31.12.

31.12.

 

2009

2008

 

 

 

Nettovelka

368,3

587,2

Velkaantumisaste (gearing)

0,50

0,84

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

O-

sa-

ke-

pää-

oma

 

Yli-

kurs-

si-

rahas-

to

Omat

osak-

keet

Muun-

to-

erot

Ar-

von-

muu-

tos

ja

muut

ra-

has-

tot

Ker-

ty-

neet

voit-

to-

va-

rat

Yh-

teen-

Vä-

hem-

mis-

tö-

o-

suus

Oman

pää-

o-

man-

eh-

toi-

nen

lai-

na

Oma

pää-

o-

ma

yh-

teen-

Oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

358,7

104,7

-46,5

-121,1

1,4

475,7

772,9

20,5

-

793,4

Osin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gon-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ko

 

 

 

 

 

-42,2

-42,2

 

 

-42,2

Osa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

set

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mak-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sut

 

 

 

 

 

1,2

1,2

 

 

1,2

Oman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pää-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eh-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lai-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0

75,0

Tili-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kau-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los

 

 

 

-9,4

-6,4

-111,9

-127,7

1,7

 

-126,0

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tokset

 

 

 

 

 

4,7

4,7

-3,8

 

0,9

Oma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

358,7

104,7

-46,5

-130,5

-5,0

327,5

608,9

18,4

75,0-

702,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

358,7

104,7

-46,5

-130,5

-5,0

327,5

608,9

18,4

75,0

702,3

Osin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gon-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jako

 

 

 

 

 

-34,1

-34,1

 

 

-34,1

O-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tei-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

set-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mak-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sut

 

 

 

 

 

2,5

2,5

 

 

2,5

O-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pää-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korotus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

käytös-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

2,1

 

 

 

 

4,0

 

 

4,0

Oman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pääoman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ehtoisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ko-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rot

 

 

 

 

 

-7,9

-7,9

 

 

-7,9

Tilikauden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los

 

 

 

0,5

0,7

71,1

72,3

2,6

 

74,9

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tok-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

set

 

 

 

 

 

-4,3

-4,3

-0,8

 

-5,1

Oma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

360,6

106,8

-46,5

-130,0

-4,3

354,8

641,4

20,2

75,0

736,6

 

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

 

Q1-Q4

Q1-Q4

Q4

Q4

milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos*

73,5

-110,2

-0,1

-142,8

Oikaisut*

134,2

280,0

30,6

170,2

- Poistot ja arvonalentumiset*

88,6

245,9

23,7

173,4

- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta*

 

-0,6

 

-0,5

 

-0,1

 

-0,1

- Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot*

 

5,7

 

-4,3

 

5,3

 

-0,4

- Rahoitustuotot ja -kulut*

25,8

45,7

4,7

11,6

- Tuloverot*

20,4

-9,5

2,0

-16,4

- Muut oikaisut*

-5,7

2,7

-5,0

2,1

Vaihto-omaisuuden muutos*

58,3

38,2

21,7

56,6

Korottomien saamisten muutos*

50,4

8,2

35,2

17,4

Korottomien velkojen muutos*

-28,3

2,8

-22,3

-30,0

Saadut osingot*

0,5

0,5

0,2

0,3

Saadut korot*

2,2

1,7

0,7

0,3

Maksetut korot*

-21,0

-43,2

-2,6

-9,5

Muut rahoituserät*

-2,3

-2,1

1,3

-1,8

Maksetut verot*

-12,5

-5,0

-5,2

1,5

Liiketoiminnan nettorahavirta

255,0

170,9

59,5

62,2

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin*

 

-52,9

 

-74,3

 

-21,2

 

-26,6

Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot*

 

5,9

 

7,1

 

1,8

 

1,2

Tytäryhtiöiden myynnit

69,0

-

33,0

 

Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys

 

1,3

 

3,3

 

0,5

 

0,3

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys

 

-11,4

 

-2,5

 

-8,9

 

0,0

Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys

 

13,7

 

33,4

 

10,9

 

3,8

Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys

 

-29,2

 

-31,4

 

-11,6

 

-3,1

Investointien nettorahavirta

-3,6

-64,4

4,5

-24,4

 

 

 

 

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

599,3

489,3

26,2

171,7

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-785,2

 

-415,9

 

-117,0

 

-131,9

Lyhytaikaisten lainojen nostot

333,8

2 446,3

109,7

328,6

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-363,3

 

-2 620,5

 

-88,1

 

-456,6

Maksetut osingot

-34,1

-42,2

-

-

Oman pääoman ehtoinen laina

-

75,0

-

75,0

Oman pääoman ehtoisen lainan korot

 

-7,9

-

 

-7,9

 

-

Osakepääoman korotus optioiden käytöstä

 

4,1

 

-

 

4,0

 

-

Rahoituksen nettorahavirta

-253,3

-68,0

-73,1

-13,2

 

 

 

 

 

Rahavirtojen muutos

-3,8

37,0

-9,4

23,4

Rahavirrasta johtuva

-1,9

38,5

-9,1

24,6

Valuuttakurssivaikutus

-1,9

-1,5

-0,3

-1,2

 

 

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

67,8

30,8

73,4

44,4

Rahavarat tilikauden lopussa

64,0

67,8

64,0

67,8

 

 

 

 

 

Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät)

 

208,0

 

103,7

 

40,1

 

36,8

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

 

Allamainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

 

Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on 1.1.2009 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä:

 

- IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardin muutos. Muutos edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintahintaan sisällytetään kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot.

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos. Uudistettu standardi on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa.

- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta määrittelee miten yhtiöt kirjaavat asiakkailleen myönnetyt asiakasuskollisuusjärjestelmät.

 

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.

 

Segmentit

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eriä -

 rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille.

 

Liikevaihto

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

109,5

114,0

118,2

119,7

461,4

117,9

123,9

124,7

127,8

494,3

- Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihto

0,7

0,8

0,8

0,6

2,9

-0,8

1,4

1,7

1,0

3,3

Films Global

32,1

40,4

38,3

40,0

150,8

40,9

50,8

51,6

50,5

193,8

- Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihto

0,7

0,9

0,8

1,2

3,6

1,0

1,5

1,8

2,6

6,9

North America

116,5

128,3

152,1

128,1

525,0

148,5

132,4

137,6

113,3

531,8

- Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihto

0,7

1,0

1,0

1,0

3,7

1,4

1,0

1,0

0,8

4,2

Rough Molded Fiber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global

56,6

51,6

51,0

48,3

207,5

51,5

53,1

54,1

54,7

213,4

- Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihto

-0,6

0,4

0,3

0,0

0,1

0,2

0,3

0,1

0,0

0,6

Foodservice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe-Asia-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceania

103,8

111,2

117,8

97,1

429,9

107,0

118,7

124,6

106,4

456,7

- Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihto

4,3

5,0

3,0

7,4

19,7

7,9

8,1

8,2

8,6

32,8

Rigid Consumer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastics

57,7

61,6

70,4

73,4

263,1

83,0

93,2

97,9

95,9

370,0

- Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihto

4,2

4,9

5,7

4,3

19,1

3,8

4,7

6,4

4,9

19,8

Segmenttien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

välisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liikevaihdon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eliminointi

10,0

13,0

11,6

14,5

49,1

13,5

17,0

19,2

17,9

67,6

Yhteensä

476,2

507,1

547,8

506,6

2 037,7

548,8

572,1

590,5

548,6

2 260,0

 

Liiketulos

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global (1

7,2

7,6

4,8

8,8

28,4

-16,6

3,9

5,5

6,2

-1,0

Films Global (2

-1,3

1,5

-3,4

0,5

-2,7

0,1

3,7

3,6

0,5

7,9

North America (3

2,9

14,5

23,6

14,5

55,5

1,2

10,5

14,4

7,3

33,4

Rough Molded Fiber Global (4

 

4,8

 

4,7

 

4,3

 

3,8

 

17,6

 

-1,4

 

3,7

 

3,0

 

3,1

 

8,4

Foodservice Europe-Asia-Oceania (5

 

 

0,7

 

 

6,8

 

 

6,4

 

 

2,4

 

 

16,3

 

 

-15,2

 

 

5,9

 

 

5,3

 

 

2,4

 

 

-1,6

Rigid Consumer Goods Plastics (6

 

-6,6

 

4,5

 

6,0

 

5,7

 

9,6

 

-117,7

 

-1,4

 

-4,8

 

0,5

 

-123,4

Muut toiminnot

-1,2

-1,0

-2,7

-0,7

-5,6

1,9

-0,1

0,0

0,0

1,8

Yhteensä (7

6,5

38,6

39,0

35,0

119,1

-147,7

26,2

27,0

20,0

-74,5

 

1) Q4 ja Q1-Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 17,9 milj. euroa.

2) Q2 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa.

3) Q4 ja Q1-Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 5,2 milj. euroa.

4) Q4 ja Q1-Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,7 milj. euroa.

5) Q4 ja Q1-Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 14,5 milj. Euroa.

6) Q4 ja Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa. Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 117,3 milj. euroa, Q3 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 6,8 milj. euroa. Q1-Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 124,2 milj. euroa.

7) Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 10,1 milj. euroa, Q2 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja 3,8 milj. euroa, Q1-Q4 2009 sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 13,9 milj. euroa, Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja
158,6 milj. euroa, Q3 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 0,1 milj. euroa, Q2 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja 6,8 milj. euroa. Q1-Q4 2008 sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 165,5 milj. euroa.

 

EBITDA

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

12,6

12,1

9,3

13,3

47,3

-11,4

9,0

10,0

10,7

18,3

Films Global

0,3

3,0

-2,0

2,1

3,4

1,2

5,4

5,2

1,9

13,7

North America

7,7

20,4

29,4

19,8

77,3

6,4

14,8

18,7

11,6

51,5

Rough Molded Fiber Global

 

8,6

 

7,5

 

7,0

 

6,5

 

29,6

 

1,3

 

6,5

 

5,9

 

6,1

 

19,8

Foodservice Europe-Asia-Oceania

 

 

6,7

 

 

11,9

 

 

11,0

 

 

7,2

 

 

36,8

 

 

-9,7

 

 

13,5

 

 

10,5

 

 

7,6

 

 

21,9

Rigid Consumer Goods Plastics

 

-4,8

 

6,3

 

8,5

 

8,1

 

18,1

 

-113,8

 

3,0

 

-0,4

 

5,0

 

-106,2

Muut toiminnot

-0,9

-0,9

-2,5

-0,5

-4,8

2,5

0,2

0,2

0,2

3,1

Yhteensä

30,2

60,3

60,7

56,5

207,7

-123,5

52,4

50,1

43,1

22,1

 

Poistot

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

5,4

4,5

4,5

4,5

18,9

5,2

5,1

4,5

4,5

19,3

Films Global

1,6

1,5

1,4

1,6

6,1

1,1

1,7

1,6

1,4

5,8

North America

4,8

5,9

5,8

5,3

21,8

5,2

4,3

4,3

4,3

18,1

Rough Molded Fiber Global

 

3,8

 

2,8

 

2,7

 

2,7

 

12,0

 

2,7

 

2,8

 

2,9

 

3,0

 

11,4

Foodservice Europe-Asia-Oceania

 

 

6,0

 

 

5,1

 

 

4,6

 

 

4,8

 

 

20,5

 

 

5,5

 

 

7,6

 

 

5,2

 

 

5,2

 

 

23,5

Rigid Consumer Goods Plastics

 

1,8

 

1,8

 

2,5

 

2,4

 

8,5

 

3,9

 

4,4

 

4,4

 

4,5

 

17,2

Muut toiminnot

0,3

0,1

0,2

0,2

0,8

0,6

0,3

0,2

0,2

1,3

Yhteensä

23,7

21,7

21,7

21,5

88,6

24,2

26,2

23,1

23,1

96,6

 

Segmenteille kohdistetut nettovarat (8

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

305,5

311,5

325,8

342,2

359,7

389,2

373,1

381,4

Films Global

111,0

117,5

125,2

135,8

133,1

146,2

140,8

145,3

North America

364,8

365,8

370,8

393,9

379,2

390,2

358,9

370,0

Rough Molded Fiber Global

 

166,0

 

167,1

 

169,9

 

170,4

 

164,1

 

177,6

 

180,2

 

182,6

Foodservice Europe-Asia-Oceania

 

 

225,7

 

 

236,8

 

 

246,6

 

 

241,7

 

 

244,2

 

 

284,0

 

 

286,0

 

 

293,6

Rigid Consumer Goods Plastics

 

72,6

 

103,3

 

103,8

 

137,3

 

129,7

 

262,0

 

267,7

 

276,3

8) Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).

 

Investoinnit

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

3,3

2,3

3,2

2,1

10,9

4,9

3,0

8,6

4,7

21,2

Films Global

0,4

0,2

0,3

0,2

1,1

0,5

0,8

1,0

2,1

4,4

North America

6,5

6,5

2,8

1,0

16,8

5,9

4,0

2,6

1,3

13,8

Rough Molded Fiber Global

 

3,7

 

0,7

 

0,8

 

1,6

 

6,8

 

4,8

 

3,1

 

1,0

 

0,8

 

9,7

Foodservice Europe-Asia-Oceania

 

 

5,1

 

 

2,7

 

 

1,4

 

 

2,3

 

 

11,5

 

 

6,3

 

 

4,2

 

 

3,2

 

 

3,2

 

 

16,9

Rigid Consumer Goods Plastics

 

2,1

 

1,6

 

1,0

 

0,8

 

5,5

 

4,1

 

1,3

 

1,4

 

0,7

 

7,5

Muut toiminnot

0,1

0,0

0,2

0,0

0,3

0,1

0,0

0,0

0,7

0,8

Yhteensä

21,2

14,0

9,7

8,0

52,9

26,6

16,4

17,8

13,5

74,3

 

RONA -% (12 kk liukuva)

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

 

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

8,8%

1,4%

0,3%

0,4%

-0,3%

3,7%

4,7%

5,5%

Films Global

-2,2%

-1,0%

0,7%

5,7%

5,6%

5,9%

6,6%

6,8%

North America

14,8%

14,3%

13,0%

10,7%

8,9%

7,8%

8,0%

8,7%

Rough Molded Fiber Global

 

10,5%

 

6,8%

 

6,1%

 

5,3%

 

4,8%

 

7,6%

 

7,6%

 

8,1%

Foodservice Europe-Asia-Oceania

 

 

6,9%

 

 

0,2%

 

 

-0,2%

 

 

-0,6%

 

 

-0,6%

 

 

1,0%

 

 

0,3%

 

 

0,3%

Rigid Consumer Goods Plastics

 

9,2%

 

-85,6%

 

-67,9%

 

-59,3%

 

-52,8%

 

-27,2%

 

-24,2%

 

-21,1%

 

Operatiivinen rahavirta

 

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

Q1-Q4

milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibles Global

21,1

17,3

23,4

20,0

81,8

12,7

-3,2

6,7

4,6

20,8

Films Global

5,0

8,4

8,2

1,9

23,5

13,9

0,5

7,7

2,5

24,6

North America

8,9

9,6

22,9

14,5

55,9

16,5

6,7

23,1

-3,9

42,4

Rough Molded Fiber Global

 

6,1

 

4,3

 

8,6

 

-0,6

 

18,4

 

3,6

 

3,9

 

8,7

 

1,2

 

17,4

Foodservice Europe-Asia-Oceania

 

 

9,6

 

 

18,3

 

 

7,1

 

 

-2,1

 

 

32,9

 

 

3,6

 

 

7,6

 

 

14,5

 

 

1,3

 

 

27,0

Rigid Consumer Goods Plastics

 

4,7

 

7,9

 

11,1

 

0,7

 

24,4

 

11,6

 

-1,2

 

19,9

 

5,5

 

35,8

 

Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.

 

Muita tietoja

 

 

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. euroa

 

2009

2008

 

 

 

 

Oma pääoma osaketta kohti (EUR)

 

 

 

7,09

 

 

6,81

ROE -% (12kk liukuva)

 

 

10,1

 

-14,8

ROI -% (12kk liukuva)

 

 

9,6

 

-4,8

Henkilöstö

 

12 900

14 644

Tulos ennen veroja (12kk liukuva)

 

 

93,9

 

-119,7

 

 

 

Poistot aineellisista hyödykkeistä

 

 

82,6

 

89,2

 

Poistot aineettomista hyödykkeistä

 

 

 

 

5,9

 

 

 

7,4

 

Osakepääoma ja osakkeenomistajat

Vuoden lopussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 360 615 288,00 euroa (358 657 670,00 euroa), jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 106 063 320 (105 487 550) sisältäen 5 061 089 (ennallaan) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 17 207 702,60 euroa, ja ne edustavat 4,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 101 002 231 (100 426 461).

 

Vuoden 2009 aikana Huhtamäki Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvien optio-oikeuksien 2003 A perusteella merkittiin 489 830 ja optio-oikeuksien 2003 B perusteella 71 640 uutta yhtiön osaketta. Kaikkiaan uusia osakkeita merkittiin siten 561 470 kappaletta, mitä vastaava osakepääoman korotus, 1 908 998,00 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 16.11.2009. Uudet osakkeet tulivat pörssikaupan kohteeksi 17.11.2009 alkaen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajalle samat oikeudet kuin yhtiön muut osakkeet.

 

Huhtamäki Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelmaan kuuluvat optio-oikeudet 2003 A, 2003 B ja 2003 C oikeuttivat merkitsemään yhteensä 2 250 000 uutta osaketta vuotuisen merkintäajan ollessa 2.5.-31.10. Viimeinen merkintäpäivä kaikilla vuoden 2003 optio-ohjelman optio-oikeuksilla oli 21.10.2009.

 

Vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella B merkityt optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.10.2009 alkaen.

 

Yhtiöllä oli 22 935 (22 089) rekisteröityä osakkeenomistajaa katsauskauden lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden osuus osakekannasta oli 29 prosenttia (24 %), mikä sisältää hallintarekisteröidyt osakkeet.

 

Osakkeen kehitys

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) -listan perusteollisuusryhmässä.

 

Vuoden päättyessä yhtiön markkina-arvo oli 1028,8 milj. euroa (464,1 milj. euroa) ja 979,7 milj. euroa (441,9 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuoden viimeisen päivän
päätöskurssin ollessa 9,70 euroa (4,40 euroa) osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 121 prosenttia (-46 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki Cap PI indeksi nousi 36 prosenttia (-50 %) ja OMX Helsinki Materials PI indeksi nousi 19 prosenttia (-50 %). Osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 7,25 euroa (6,29 euroa). Korkein kaupantekokurssi oli 9,90 euroa 30.12.2009 ja alin 4,46 euroa 2.1.2009.

 

Vuoden aikana osakkeen kokonaisvaihto oli 522,6 milj. euroa (707,3 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 72,7 milj. (111,6 milj.) osaketta, jota vastaavat päiväkeskiarvot olivat 2,1 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja 289 818 (441 220) osaketta.

 

Yhtiön vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksilla A, B ja C ja vuoden 2006 optio-ohjelman tunnuksella A merkittyjä optio-oikeuksia vaihdettiin yhteensä 1 351 735 kappaletta, ja kauppojen arvo oli yhteensä 1 810 814 euroa.

 

 

Vastuut

 

31.12.

31.12.

 

2009

2008

milj. euroa

 

 

 

 

 

Kiinnitykset

14,5

14,5

Takaukset

2,5

2,9

Leasing-vastuut

54,0

49,8

Investointisitoumukset

10,2

7,3

Johdannaissopimusten nimellisarvot

 

31.12.

31.12.

 

2009

2008

milj. euroa

 

 

 

 

 

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus

 

25

 

49

Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus

 

29

 

34

Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus

123

105

Valuuttaoptiot

3

-

Koronvaihtosopimukset

167

160

Korko-optiot

-

7

Sähkösuojat

1

6

 

Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi:

 

 

Q1-Q4/09

Q1-Q4/08

Tuloslaskelma, keskikurssi:

GBP 1 =

1,122

1,258

 

INR 1 =

0,015

0,016

 

AUD 1 =

0,563

0,575

 

USD 1 =

0,718

0,679

 

 

 

 

 

 

Q4/09

Q4/08

Tase, kuukauden lopun kurssi:

GBP 1 =

1,126

1,050

 

INR 1 =

0,015

0,015

 

AUD 1 =

0,625

0,493

 

USD 1 =

0,694

0,719

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimentamaton tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Oman pääoman ehtoisen lainan sijoittajille kuuluva osakekohtainen laimennettu tulos (EUR) = Oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) = Tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennettu osakekohtainen tulos (EUR) = Laimennettu tilikauden tulos - vähemmistöosuus - oman pääoman ehtoisen lainan korot / Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

 

Velkaantumisaste (gearing) = Korolliset nettovelat / Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)

 

RONA -% = 100 x liiketulos (12 kk liukuva) / Nettovarallisuus (12 kk liukuva)

 

Operatiivinen rahavirta = Liiketulos + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/-  Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

 

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä 31.12.

 

Oman pääoman tuotto (ROE) = 100 x (tilikauden tulos) (12 kk liukuva) / Oma pääoma + vähemmistöosuus + oman pääoman ehtoinen laina (keskimääräisinä)

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = 100 x (tulos ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä)

get_app Huhtamäki Oyj Tilinpäätöstiedote 2009 PDF