Huhtamäki Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2011 KLO 09.00

 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.4.2011 klo 13.00 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e.

 

 

Ehdotus voittovarojen käyttämisestä

 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,44 euroa osakkeelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 4.5.2011 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

 

Ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi

 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2011 valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Harri Pärssisen, KHT.

 

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hyväksytyn laskun perusteella.

 

 

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkaistavaksi Helsingin Sanomissa 29.3.2011.

 

 

Lisätietoja:

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. 010 686 7851

 


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2010. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkaus-markkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.