Huhtamäki Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2011 KLO 9.00 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.4.2011 klo 13.00 Helsingissä, Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e. 

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8). 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen Eija Ailasmaa, William R. Barker, George V. Bayly, Rolf Börjesson, Siaou-Sze Lien, Mikael Lilius ja Jukka Suominen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anthony J.B. Simon on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Sandra Turner. 

Sandra Turner (s. 1952) on työskennellyt useissa eri Tesco PLC:n tehtävissä Englannissa ja Irlannissa 21 vuoden ajan. Hänen viimeisin tehtävänsä oli Commercial Director, Tesco Ireland Limited vuosina 2003-2009. Tesco PLC on maailmanlaajuisesti toimiva vähittäiskauppayhtiö. Sandra Turnerin keskeisimmät luottamustehtävät ovat Northern Foods PLC, hallitus, Carpetright PLC, hallitus, ja Berkhamsted School, School Governor. Hän on koulutukseltaan BA (Marketing).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki ehdokkaat ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Suomisen. 

 

Hallituksen palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Yhtiökokouksen 24.3.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkioita on korotettu viimeksi 12.4.2007.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 600 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajalle myönnetään matkapuhelinetu. 

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 29.3.2011. 

 

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.