Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011: Liikevaihdon kasvu kiihtyi

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.7.2011 KLO 08.30

- Liikevaihto kiintein valuuttakurssein kasvoi 5 prosenttia kehittyvien markkinoiden vauhdittamana

- Flexible Packaging -segmentin vahva kehitys jatkui

- Raaka-aineiden hinnat, tietyt lyhytaikaiset toiminnalliset ongelmat ja valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus heikensivät liiketulosta

- Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 euroa

Avainluvut

milj. euroa H1 2011 H1 2010 Q2 2011 Q2 2010 2010
Jatkuvat toiminnot          
Liikevaihto 1 006,0 970,2 528,0 522,3 1 951,8
Liiketulos (EBIT) 67,4 73,2 40,0 44,3 134,3
Liiketulos-% 6,7 7,5 7,6 8,5 6,9
Osakekohtainen tulos (EPS, euroa) 0,45 0,47 0,28 0,30 0,92
Mukaan lukien lopetut toiminnot, jotka myytiin vuonna 2010  
Osakekohtainen tulos (EPS, euroa) 0,45 0,51 0,28 0,32 1,02
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 11,2 10,0     12,0
Vapaa rahavirta -19,2 44,3 12,4 37,2 112,9
Nettovelka 330,5 378,0     269,9
Valkaantumisaste-% (gearing) 0,40 0,46     0,32

 

Yleiskatsaus

Konsernin liiketoimintaedellytykset olivat vakaat ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuluttajapakkausten kysyntä jatkui voimakkaana kehittyvillä markkinoilla, ja konsernin liikevaihdon kasvu kiihtyi katsauskauden loppupuolella. Raaka-aineiden hinnat pysyivät korkeina koko katsauskauden ajan, ja valuuttakurssit kehittyivät epäsuotuisasti toisella vuosineljänneksellä. Näkymiä vuodelle 2011 on tarkennettu liiketoimintaedellytysten kehityksen osalta.

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna myönteisen volyymikehityksen ansiosta. Volyymikasvu oli voimakasta etenkin Flexible Packaging -segmentissä. Konsernin liikevaihto kiintein valuuttakurssein kasvoi katsauskaudella 5 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden liikevaihdon kasvu oli 14 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä valuuttakurssimuutosten epäsuotuisa vaikutus etenkin North America -segmentin osalta heikensi konsernin raportoitua liikevaihtoa merkittävästi.

Konsernin liiketulos (EBIT) katsauskaudella oli 6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla. Raaka-aineiden korkeista hinnoista johtuva kustannuspaine jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihdon kasvu ja jatkuva kustannusten hallinta eivät riittäneet täysin kompensoimaan raaka-aineiden hinnoista ja tietyistä lyhytaikaisista toiminnallisista ongelmista aiheutuneita korkeita kustannuksia. Myös valuuttakurssimuutokset heikensivät tulosta toisella vuosineljänneksellä.

Konsernin vapaa rahavirta kääntyi positiiviseksi toisella vuosineljänneksellä, mutta koko katsauskauden vapaa rahavirta oli -19 milj. euroa (44 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,2 prosenttia (10,0 %).

Näkymät vuodelle 2011

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän samankaltaisina kuin aiemmin vuonna 2011. Raaka-aineiden hintojen nousun ei odoteta jatkuvan. Rahoitus- ja verokulujen odotetaan kohoavan vuoden 2010 poikkeuksellisen alhaiselta tasolta.

Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien odotetaan olevan vuositasolla noin 100 milj. euroa.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2011

Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 20.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2011. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2010. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

 

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011