Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011: Kasvu jatkui

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2011 KLO 08.30

- Liikevaihdon kasvu jatkui Flexible Packaging -segmentin vauhdittamana.
-
Kaksi strategista, kasvua vahvistavaa yritysostoa saatettiin päätökseen.
-
North America -segmentin myynti ja liiketulos kehittyivät myönteisesti kolmannella vuosineljänneksellä.
-
Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin kannattavuus epätyydyttävä.

Avainluvut (jatkuvat toiminnot)

milj. euroa Q1-Q3 2011 Q1-Q3 2010 Q3 2011 Q3 2010 2010
Liikevaihto 1 521,8 1 470,0 515,8 499,8 1 951,8
Liiketulos (EBIT), raportoitu 92,2 106,6 24,8 33,4 134,3
Liiketulos (EBIT), ilman kertaluonteisia eriä* 100,0 106,6 32,6 33,4 134,3
Liiketulos- %, ilman kertaluonteisia eriä* 6,6 7,3 6,3 6,7 6,9
Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,61 0,70 0,16 0,23 0,92
Osakekohtainen tulos (EPS), ilman kertaluonteisia eriä*, euroa 0,69 0,70 0,24 0,23 0,92
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,2 10,1 12,0
Vapaa rahavirta 1,1 76,2 20,3 31,9 112,9
Nettovelka 351,3 345,2 269,9
Velkaantumisaste (gearing) 0,41 0,42 0,32

* Kertaluonteiset erät -7,8 milj. euroa Q1-Q3 2011 ja Q3 2011.

Yleiskatsaus
Konsernin liiketoimintaedellytykset pysyivät katsauskaudella suhteellisen vakaina, vaikka taloustilanteen yleinen epävarmuus lisääntyi kauden loppua kohti. Kehittyvillä markkinoilla kuluttajapakkausten kysyntä jatkui voimakkaana. Raaka-aineiden hinnat tasaantuivat, mutta valuuttakurssit kehittyivät epäsuotuisasti kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin näkymiä vuodelle 2011 on tarkennettu verokannan osalta.

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu jatkui voimakkaana etenkin Flexible Packaging -segmentissä. Konsernin raportoitu liikevaihto kasvoi katsauskaudella 52 milj. euroa, josta kolmannella vuosineljänneksellä hankittujen liiketoimintojen osuus oli 6 milj. euroa. Liikevaihto kiintein valuuttakurssein kasvoi North America -segmentissä kolmannella vuosineljänneksellä. Epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset etenkin Pohjois-Amerikassa heikensivät konsernin raportoitua liikevaihtoa katsauskaudella.

Konsernin liiketulos (EBIT) katsauskaudella oli 92 milj. euroa, joka sisältää New Lynnissä Uudessa-Seelannissa sijaitsevan yksikön sulkemiseen liittyvän 8 miljoonan euron kertaluonteisen kulun. Tehokas hinnoittelun hallinta ja myynnin rakenteen myönteinen kehitys vahvistivat liiketulosta kolmannella vuosineljänneksellä. Valuuttakurssimuutokset heikensivät tulosta kolmannella vuosineljänneksellä.

Konsernin vapaa rahavirta kehittyi edelleen myönteisesti kolmannella vuosineljänneksellä, mutta koko katsauskauden vapaa rahavirta pieneni vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,2 prosenttia (10,1 %).

Katsauskaudella saatettiin päätökseen kaksi strategista, kasvua vahvistavaa yritysostoa hankkimalla hygieniakalvojen valmistaja Brasiliassa ja taivekartonkipakkausliiketoiminta Yhdysvalloissa. Katsauskaudella ilmoitettiin Uudessa-Seelannissa sijaitsevan joustopakkausten tuotantolaitoksen sulkemisesta.

Näkymät vuodelle 2011
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän samankaltaisina kuin aiemmin vuonna 2011. Raaka-aineiden hintojen ei odoteta nousevan kolmannen vuosineljänneksen tasolta. Rahoituskulujen odotetaan kohoavan vuoden 2010 poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Verokannan arvioidaan olevan noin vuoden 2010 tasolla.

Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa edelleen kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien odotetaan olevan vuositasolla noin 100 milj. euroa.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2012
Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote julkaistaan 15.2.2012. Lisäksi julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: - Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012            24.4.2012- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012            20.7.2012- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012            19.10.2012Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2012.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2011. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli 2 miljardia euroa. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 500 työntekijää 58 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011