Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011: Liikevaihdon kasvu jatkui, osakekohtainen tulos vakaa

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2011 KLO 08.30 

- Kasvu vahvinta Flexible Packaging- ja Films-segmenteissä. 

- Kohonneita raaka-ainekustannuksia hallittiin tehokkaasti. 

- Tuloksekas kustannusten hallinta jatkui. 

- Osakekohtainen tulos (EPS) säilyi vuoden 2010 jatkuvien toimintojen osakekohtaisen tuloksen tasolla. 

 

Avainluvut      
milj. euroa Q1 2011 Q1 2010 2010
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 478,0 447,9 1 951,8
Liiketulos (EBIT) 27,4 28,9 134,3
Liiketulos-% 5,7 6,4 6,9
Osakekohtainen tulos (EPS)(euroa) 0,17 0,17 0,92
Mukaan lukien lopetetut toiminnot, jotka myytiin vuonna 2010
Osakekohtainen tulos (EPS)(euroa) 0,17 0,19 1,02
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI-%     12,0 9,5 12,0
Vapaa rahavirta -31,6 7,1 112,9
Nettovelka 295,0 371,0 269,9
Velkaantumisaste-% (gearing) 0,35 0,49 0,32

 

Yleiskatsaus

Kuluttajapakkausten kysyntä jatkui katsauskaudella voimakkaana, ja konsernin liiketoimintaedellytykset olivat suotuisat muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. Raaka-aineiden hinnat pysyivät korkeina. Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna myönteisen volyymikehityksen ansiosta etenkin Flexible Packaging- ja Films-segmenteissä.  

Konsernin liiketulos (EBIT) laski hieman katsauskaudella vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-aineiden hinnoista johtuva kustannuspaine jatkui. Vaikka katteiden hallinta oli tehokasta kaikissa segmenteissä, se ei riittänyt kompensoimaan North America -segmentin heikentynyttä tulosta. Osakekohtainen tulos (EPS) pysyi vakaana vuoden 2010 vastaavan ajanjakson jatkuvien toimintojen osakekohtaiseen tulokseen verrattuna. 

Konsernin vapaa rahavirta katsauskaudella oli -32 milj. euroa (7 milj. euroa). Rahavirran kehitystä heikensivät korkeat raaka-ainekustannukset ja varastojen kasvattaminen lähestyvän sesongin vuoksi. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 12,0 % (9,5 %) ja oli siten vuoden 2010 lopun tasolla. 

Näkymät vuodelle 2011

Vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla havaittavissa olleen konsernin liiketoimintaedellytysten paranemisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011. Olosuhteet Pohjois-Amerikan markkinoilla jatkuvat kuitenkin epävarmoina. Kannattavuuteen kohdistunee edelleen paineita raaka-aineiden, erityisesti muovin, hintojen nousun jatkuessa. Rahoitus- ja verokulujen odotetaan kohoavan vuoden 2010 poikkeuksellisen alhaiselta tasolta.  

Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky luoda positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien odotetaan olevan vuositasolla noin 100 milj. euroa. 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat 2011

Vuoden 2011 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-kesäkuu 21.7. ja tammi-syyskuu 20.10.

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2011. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

Lisätietoja:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801

Timo Salonen, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

 

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

 

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2 miljardia euroa vuonna 2010. Tarjoilu- ja kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 12 000 työntekijää 53 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

 

 

get_app Huhtamäki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011